Meditační hudba – příznivé účinky

Říká se, že meditace je nejvyšší formou stavu blaženosti. K tomu, abychom takového pocitu dosáhli, se nám nabízí velké množství všemožných meditačních technik, které však mají jedno společné. Jejich nedílnou součástí je téměř ve všech případech také hudba, lépe řečeno meditační hudba, která má pro znásobení účinku meditace nedocenitelný význam.

Léčba hudbou je navíc odjakživa považována za jeden ze způsobů, který dopomáhá člověku k uvolnění a uzdravení těla.

Léčbu pomocí meditační hudby hojně využívali již lidé ve starověkém Egyptě, kteří brzy rozeznali, že hudba může výrazně dopomoci v boji proti špatné náladě, depresi, ale i nespavosti či vysokému krevnímu tlaku. Relaxační i meditační hudbu tedy můžeme považovat za neinvazivní, zato účinnou prevenci proti různým nemocem.

Co si představit pod pojmem meditační hudba?

Výraz meditace je odvozena z latinského slova meditatio a znamená „směřovat do středu“. Meditace posiluje tělo, ducha i duši a meditativní stav je z neurologického hlediska měřitelný.

V meditativním stavu dochází ke změně mozkových vln, zpomaluje se tlukot srdce, dýchání se prohlubuje a snižuje se celkové svalové napětí.

Meditace je a byla  součástí mnoha kultur, náboženství a spirituální praxe. Dá se rozdělit na pasivní (tichá meditace, koncentrace) a aktivní meditaci, ke které můžeme přiřadit veškerá východní cvičení jako je jóga, tanec, bojová umění či zpívání manter.

Rytmické zvuky a hudba meditaci značně usnadňují, protože jakási muzikálnost je přirozeně vrozena každému člověku a hudba působí přímo na duši.

Již naši předkové znali moc hudby, což vyjádřili v mnoha tradičních a duchovních písních  a modlitbách. Pozitivních účinků hudby využívá také muzikoterapie.

Čím se liší meditační hudba od klasické relaxační hudby?

Pod relaxační hudbou chápeme ten druh hudby, kterou tvoří uklidňující tóny na pozadí a která nás naplňuje pocitem uvolnění.  Používá se všude tam, kde je potřebná relaxace, zklidnění a uvolnění těla.

Doprovází nás proto při meditacích, masážích a lázeňských procedurách nebo v běžném životě, kdy si chceme dát pauzu a chvíli vypnout.

Ovšem cílem meditace není vždy pouze uvolnění a odpočinek. Proto se meditační hudba od té klasické odpočinkové (jež řeší hlavně odstranění napětí těla, mysli i duše) mírně liší.

Meditační hudba totiž na jedné straně zahrnuje uvolňující tóny pro pasivní meditaci a uvolnění, na druhou stranu je jí ale vlastní také určitým způsobem dynamický styl, který nás podporuje v aktivní meditaci.

V meditačních skladbách tak často slyšíme bubny nebo jinou rytmickou hudbu, která má podpořit aktivaci organismu.

Od meditační hudby můžeme odlišovat ještě tzv. wellness-spa hudbu, která je podobná té relaxační. Je v prvé řadě klidná a melodická. Tato hudba nás má uvolnit a napomoci relaxaci a celkovému příjemnému pocitu ať už při relaxaci v sauně, bazénu či vířivce. Na albu s wellness hudbou se většinou podílí více umělců.

Jak působí meditační hudba?

Experiment s krystaly vody (Masaru Emoto)

Oddělit hudbu od meditace nebo meditaci od hudby snad ani nejde, meditace je s hudbou přirozeně spojena. Meditační hudba je „řečí srdce“.

Důkaz o tom, že hudba a její vibrace bezprostředně ovlivňují organismus člověka, přinesl světu japonský vědec Masaru Emoto.

Emoto byl proslulý zkoumáním vlivu hudby na strukturu molekul vody a úchvatnými fotografiemi vodních krystalů.

Své výstupy přesvědčivě vylíčil v knize Skrytá tajemství vody (v češtině vyšla v r. 2013). Když Emoto vodě pouštěl harmonické skladby, voda reagovala tím, že vytvářela krásné a harmonické obrazce. Naopak když vodu ovlivňoval disharmonickými zvuky a nepěknými slovy, bylo tomu naopak.

Meditace tak rozhodně není izolovaný myšlenkový proces. Vibrace hudebních tónu ovlivňují člověka celého a také každá buňka v našem těle je nositelkou určité vibrace.

Meditační hudba na nás může působit relaxačně nebo aktivačně. Uklidňující hudba jako druh meditační hudby má pozitivní vliv na dýchání i srdeční rytmus i krevní tlak, ovlivňuje také mozkové vzruchy a má uvolňující účinek.

Poctivé uvolnění je předstupněm pro kvalitní meditaci. Rychlá, rytmická meditační hudba oproti tomu člověka aktivuje, povzbuzuje nebo transformuje a velký význam má například při meditaci tancem či pohybem nebo při šamanských tanečních rituálech.

Rytmická meditační hudba stimuluje krevní oběh a celkově nás nabíjí a revitalizuje. Při šamanských rytmických tancích třeba s bubny dokáží lidé pod vlivem hudby dosáhnout stavu specifického meditativního transu a pracují s mocí podvědomí.

Kde a jak se dá využít meditační hudba?

Jak jsme již zmínili výše a jak samotný název napovídá, tento typ hudby užijete jako doprovod při všech meditačních technikách. Na řízených meditacích, při léčbě energiemi, józe, harmonizaci čaker,  při cvičení tai-či nebo i rytmických tanců.

Oblíbenou meditační hudbou mohou být nahrávky s bubny, jejichž vibrace aktivují celé naše tělo a mohou navodit i stav podobný tranzu.

Meditační hudba – zajímavosti

Meditační hudba je jedním z nejoblíbenějších hudebních žánrů na světě. Pomáhá lidem relaxovat a snižovat stres. Zde je několik zajímavých faktů o meditační hudbě, které jste možná nevěděli:

 • Historie meditační hudby sahá až do starověku. V Indii se ve védské tradici k navození meditativního stavu již tisíce let používá zpěv a bubny.
 • Studie prokázaly, že určité druhy meditační hudby mohou pomoci snížit stres, zlepšit soustředění a dokonce zvýšit kreativitu.
 • Existuje mnoho různých stylů meditační hudby, včetně ambientní, klasické a world music.
 • Hudbu lze kombinovat s dalšími relaxačními technikami, například s hlubokým dýcháním, vizualizací a jógou, aby se její účinky ještě zvýšily.
 • Předpokládá se, že meditační hudba může pomoci vyrovnat levou a pravou stranu mozku, což vede k lepšímu soustředění a jasnosti mysli.
 • Meditační hudbu lze použít k podpoře fyzického uzdravení a dokonce může pomoci při chronické bolesti.
 • Různé typy meditační hudby lze použít k různým účelům. Některé typy hudby jsou například určeny k tomu, aby vám pomohly usnout, zatímco jiné jsou určeny k tomu, aby vám pomohly soustředit se.
 • Studie zjistily, že meditační hudba může snižovat úzkost, zlepšovat náladu a dokonce posilovat imunitní systém.
 • Studie také zjistily, že lidé, kteří meditační hudbu poslouchají pravidelně, mohou zažívat větší pocit vnitřního klidu a pohody.
 • Studie také prokázaly, že meditace s hudbou může zvýšit empatii a soucit.

Meditační hudba – historie

Meditační hudba je známá již od starověku a kultury po celém světě ji používají k tomu, aby lidem pomohla soustředit mysl a dosáhnout vnitřního klidu. První známé záznamy meditační hudby pocházejí ze 4. století před naším letopočtem z Indie, kdy buddhističtí mniši používali zpěv a rytmické bubnování jako pomůcku při meditaci.

Tento typ hudby se v průběhu staletí dále rozvíjel, zejména v Japonsku a Číně, které mají bohatou historii používání hudby jako pomůcky při meditační praxi.

Na Západě se meditační hudba stala populární v 60. a 70. letech 20. století jako součást hnutí New Age. Tento typ hudby se často vyznačuje pomalým tempem a uklidňujícími melodiemi, které mají navodit klidnou atmosféru pro meditaci. Mnoho současných umělců se k tomuto stylu hudby hlásí a vytváří alba speciálně určená k podpoře meditace.

Meditační hudba je dnes široce dostupná v různých formátech, od tradičních nahrávek až po aplikace, které umožňují uživatelům přizpůsobit si typ hudby, kterou poslouchají. Stala se nedílnou součástí meditační praxe mnoha lidí, kterým poskytuje pomoc při soustředění mysli a dosažení pocitu vnitřního klidu.

Meditujte, ale správně

Říká se, že minut hluboké meditace může vydat až za 2 hodiny spánku. Dopřejte si v prvé řadě hlavně klid a prostor. Meditace totiž nesnáší žádné rušivé elementy.

Najděte si proto klidný kout nebo místnost, ve které nebudete rušeni svými blízkými ani telefonáty. Mobil nechte vypnutý nebo alespoň ztišený. Ideální je nemít ho u sebe po čas meditace vůbec.

Nejlepší je, pokud z meditace uděláte každodenní návyk a najdete si konkrétní hodinu, která vám bude nejvíc vyhovovat, a tu každý den věnujete pravidelné meditaci.

Při klidné, pasivní meditaci, je důležité pohodlí. Jestliže meditujete vsedě, bude se vám hodit speciální meditační polštář nebo podložka na jógu a také pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit příjemně.

Pusťte si vhodnou meditační hudbu, která se líbí vašemu naturelu, a vydejte se na cestu do vašeho podvědomí.

A pokud chcete vyzkoušet dynamickou meditaci se cvičením jako je jóga nebo kundalini-meditace od Osha, je dobré ji praktikovat pod odborným vedením zkušeného lektora alespoň zpočátku, než si osvojíte správné návyky a budete mít jistotu, že cviky i dýchání provádíte správně.

Tak směle do toho!

Zdroj:

 • https://www.meditationsmusik.de