Význam symbolů hracích karet

Hrací karty jsou již po staletí zdrojem zábavy a intrik. Kromě jejich využití v různých karetních hrách v nové online casino 2023 mají symboly vyobrazené na těchto kartách hlubší symboliku. V tomto článku se podíváme na skrytá poselství čtyř klasických barev – a čísel, která zdobí líc každé karty.

Červi

Srdcová barva je často spojována s láskou, emocemi a vztahy. Symbolizuje vášeň, náklonnost a oblast emocí. Tvar srdce symbolizuje sílu lásky, která lidi spojuje, a proto je tato barva symbolem hlubokých citových vazeb.

Diamanty 

Diamanty, často spojované s bohatstvím a hojností, symbolizují hmotné statky, prosperitu a finanční záležitosti. Znamenají hodnotu, kterou přikládáme věcem, a snahu o materiální úspěch. Kromě materialistického významu mohou diamanty symbolizovat také průzračnost, čistotu a stabilitu.

Kluby

Barva hole znamená růst, vědomosti a intelektuální úsilí. Často je spojován se vzděláním, kariérním postupem a silou mysli. Samotný symbol připomíná trojlístek, který představuje štěstí a bohatství. Tato barva nás vybízí k tomu, abychom usilovali o růst a rozšiřovali si obzory prostřednictvím učení a nových zkušeností.

Piky 

Piková barva je často spojována s problémy, spory a objevováním pravdy. Znamená potřebu introspekce, vnitřní sílu a schopnost překonávat překážky. Ostré hrany piků naznačují, že je třeba se do problémů ponořit hlouběji a přijít pravdě na kloub. Ačkoli je pik často vnímán jako negativní, symbolizuje také transformaci a osobní růst vyplývající z překonávání obtíží.

Čísla

Každá číslice na hrací kartě má svůj vlastní význam. Esa symbolizují nové začátky, potenciál a nové příležitosti. Dvojky často představují dualitu a rovnováhu. Trojky symbolizují kreativitu, sebevyjádření a spolupráci. Čtyřky představují stabilitu, základy a strukturu. Významy pokračují až ke královským kartám, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a asociace.

Význam karetních barev

Na otázku, co přesně znamenají barvy karet, neexistuje jednoznačná odpověď. Existují však 4 hlavní verze původu vzorů, které se dnes používají v klasických balíčcích pro hru. Mystake casino Online.

Hrací karty jsou již po staletí oblíbenou formou zábavy, která lidi fascinuje svými složitými vzory a neomezenými možnostmi her. Původ a předlohy hracích karet ve středověké Evropě však dlouho zůstávaly záhadou. Pojďme se ponořit do zajímavé historie hracích karet a prozkoumat potenciální postavy, které v této fascinující době sloužily jako jejich předlohy.

 • Mamlúci a vliv islámu 

Jedna z teorií předpokládá, že mamlúcký sultanát, islámský stát, který vzkvétal v Egyptě a Sýrii od 13. do 16. století, sloužil jako předloha pro hrací karty ve středověké Evropě. Mamlúci byli známí svou zálibou v deskových a karetních hrách a předpokládá se, že se jejich hrací karty mohly do Evropy dostat prostřednictvím obchodu a kulturní výměny.

 • Čínské spojení

Podle jiné teorie byly hrací karty ve středověké Evropě ovlivněny čínskými. V 9. století již čínská společnost znala karetní hry, při nichž se používaly karty s barvami a číselnými hodnotami. S rozšiřováním obchodních cest je pravděpodobné, že hrací karty pronikly do Evropy, což vedlo k vývoji prototypů hracích karet.

 • Vliv tarotu

Tarotový balíček je díky své výrazné obraznosti a symbolice často spojován s věštěním a předpovídáním budoucnosti. Předpokládá se však, že tarotový balíček se původně používal ke hrám. Vznik tarotu v Evropě, pravděpodobně prostřednictvím islámského světa, v období středověku mohl ovlivnit vývoj předloh hracích karet.

 • Evropské inovace

Přestože přesné předlohy hracích karet ve středověké Evropě zůstávají neznámé, je zřejmé, že evropské společnosti významně přispěly k jejich vývoji. Různé oblasti Evropy měly své vlastní jedinečné vzory a karetní systémy, které se v průběhu času vyvíjely. Například germánské oblasti používaly barvy jako zvonky, srdce, žaludy a listy, zatímco Francie vyvinula barvy, které známe dnes.

Sociální původ

Podle této verze mohly obleky vzniknout na základě třídního rozdělení středověké společnosti:

 • Srdce je odkaz na duchovní.
 • Piky jsou odkazem na šlechtu.
 • Diamanty jsou symbolem prostých měšťanů. Pohybují se po cestách pokrytých dlaždicemi a mohou mít tvar diamantu, jako je tomu u představeného obleku.
 • Kluby – připomínající jetel, který lze připsat vesničanům.

Tato možnost, alespoň pokud ji logicky zhodnotíme, zní nejpravděpodobněji.

Zajímavé teorie

Zdálo by se, že je vše víceméně jasné, ale ve skutečnosti je o výklad obyčejných hracích karet stále velký zájem. Jaké zajímavosti jsou spojeny s barvami karet?

Předpokládá se, že obraz holí pochází z německého obleku žaludů. Piky byly původně spojovány s meči a teprve v Německu s pikem. Na starověkých balíčcích se místo konvenčních znaků barev zobrazovali skuteční lidé: králové, dámy a spodky.

Po Velké francouzské revoluci se na karty místo panovníků začali kreslit mytologičtí hrdinové. Podle legendy symbolizuje žolík ďábla a eso neomezenou moc. Za jednoduchými znaky na hracích kartách se tak skrývá staletí historie. Moderní barvy jsou poctou tradici, bez níž si karetní hry lze jen těžko představit.

Symbolika karet se mohla značně lišit v závislosti na době, do které patřily. Asociace mohly být velmi různé: božstva, hrdinové legend a mýtů, války, válečníci, politické osobnosti. Nejjednodušší byly dámy a valčíky.

 • Piková dáma ztělesňovala Athénu Palladu, bohyni válečnické moudrosti a státní moci a zákonů.
 • Diamantová královna odpovídala Ráchel, s níž Jákob podle Bible čekal 14 let, než se nakonec oženil.
 • Srdcová královna je krásná Judita. To ona se lstivě dostala do týlu Asyřanů, omámených opilostí, a setnula hlavu veliteli Holofernovi. Jen tak mohla zachránit svou vlast, Izrael.
 • Královna holí je symbolem ženské slabosti a lstivosti, se kterou si neporadí ani ten nejmoudřejší a nejsilnější muž. Běžný obraz, ale o to silnější a úspěšnější.

Historie výskytu Jokera na kartách

Joker je se svým výrazným a často rošťáckým vzhledem ikonickou a tajemnou postavou světa hracích karet. Tato svérázná postava je součástí balíčku karet již po staletí a dodává různým karetním hrám nádech nepředvídatelnosti a vzrušení. 

 • Původ ve Spojených státech

Joker, jak ho známe dnes, vznikl především ve Spojených státech v polovině 19. století. Do amerických balíčků byl zaveden jako dodatečná karta, která se často používala ve hře Jukr. Tato dodatečná karta, známá jako Best Arbor, byla pojmenována podle nejtrumfovější karty. Postupem času se tento koncept vyvinul v žolíka, kterého známe dnes.

 • Bláznův vliv

Původ žolíka lze vysledovat až k figurkám šaška nebo blázna, které se objevují na různých středověkých evropských balíčcích hracích karet. Tito šašci svým bizarním a nepředvídatelným chováním vnášeli do balíčku karet zábavný prvek. Ačkoli přesný vztah mezi středověkými šašky a moderním žolíkem zůstává nejasný, jejich přítomnost v tradici hracích karet pravděpodobně ovlivnila vývoj postavy žolíka.

 • Joker jako divoká karta

Na začátku minulého století se žolík začal v některých karetních hrách používat jako žolík, který může představovat jakoukoli jinou kartu. To do hry vneslo prvek nepředvídatelnosti a vzrušení a žolík se stal vyhledávanou kartou a ústředním prvkem mnoha druhů hazardních her a pokeru.

 • Umělecké interpretace

Jokerův vzhled se v průběhu historie velmi měnil. Různí výrobci hracích karet a umělci dali této postavě svůj jedinečný nádech, což vedlo k široké škále interpretací. Vzhled Jokera odrážel umělecký vkus a trendy různých epoch a regionů – od barevných a svérázných šašků až po temné a tajemné postavy.

Stručný výklad karetních barev

Je třeba poznamenat, že ve starověku neexistoval jednotný standard karet a barvy se vyráběly ve čtyřech barvách místo dvou. Ty, které používáme dnes, jsou francouzskou verzí, která zase pochází ze Španělska. Právě z myšlenky Francouzů pochází dnešní dělení karet na „červené“ a „černé“ a právě tehdy na konci 15. století se upevnilo používání nejvíce podobné tomu dnešnímu. 

 • Nejzřetelnější barvou jsou piky, což je vlastně hrot pozdně středověké chladné zbraně.
 • Diamanty jsou barvou s nejsložitější a nejzajímavější historií. Samotný odznak není nic jiného než stylizovaný krystal, který byl historicky zobrazován ve tvaru kosočtverce.
 • Hůlky alias kříže se samotným křížem nesouvisejí. Jedná se o trojlístek jetele, kterému Francouzi říkají „trèfle“.
 • Ani srdce není těžké pochopit. Francouzi nazývají odznak symbolizující srdce „coeur“.

Barvy karet v pokeru

Síla konkrétní barvy závisí na hře, kterou plánujete večer hrát. Například ve většině odrůd pokeru, kde můžete hrát bez újmy, nemají barvy karet při porovnávání kombinací žádnou výhodu oproti sobě. V jiných karetních hrách však mezi nimi může být rozdíl.

Ve většině karetních her se tedy používá seniorita barvy. Pouze v pokeru se toto pořadí používá zcela výjimečně. To však neznamená, že barvy v pokeru nic neznamenají.

Některé z nejsilnějších kombinací v pokeru, jako jsou flush a flush royals, jsou tvořeny kombinací karet stejné barvy. Je téměř nemožné, aby takovou kombinaci vytvořili dva hráči současně.

V pokeru neexistují trumfy a vítěz handy se určuje dvěma způsoby:

 • Při zúčtování. Krupiér porovná kombinace účastníků z hlediska síly – a vyhlásí vítěze.
 • V průběhu podávání nabídek. V tomto případě není síla kombinace, kterou držíte, tak důležitá. Sázku můžete vyhrát a vyřadit tak všechny soupeře z boje o bank.

Závěr

Hrací karty nesou symbolický význam, který má kořeny v lidové kultuře a folklóru. Srdce, káry, kříže a piky spolu s čísly nesou skrytá poselství týkající se lásky, bohatství, poznání a výzev. Poznání těchto významů nám může pomoci hlouběji porozumět sobě samým i světu kolem nás. Až tedy příště vezmete do ruky balíček karet, vzpomeňte si, že tyto známé symboly v sobě skrývají víc, než se na první pohled zdá.