Ájurvéda – jak funguje a proč je oblíbená

Ájurvéda, ajurvéda či ayurveda, ajurvédská medicína, ajurvédské čaje, ajurvédská masáž nebo ajurvédská kosmetika… Pojmy, které nám dnes dávno nejsou neznámé a které nejčastěji vidíme skloňovány v souvislosti se zdravým životním stylem a s přírodní – alternativní medicínou.

Proč je ájurvéda tak populární? Možná proto, že provází lidstvo už tisíce let a má prokazatelné příznivé výsledky.

Stručná historie ájurvédy

V doslovném překladu ze sanskrtu chápeme ájurvédu jako nauku o životě.  Ayur = život, dlouhověkost, Veda = věda, nauka, vědění.

Ájurvéda představuje nejstarší celistvý lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života. Původ tohoto učení spadá do starodávného období indických posvátných písem (véd), které vnikly jako výsledek vnitřního poznání osvícených mudrců. Nejstarší dochovaný spis o ajurvédském lékařství pochází z 1. století.

Z Indie se učení postupně a přirozeně rozšířilo do všech koutů tehdy známého světa – Číny, Tibetu, Arábie, Persie, Egypta, Řecka  i Říma, kde se spojilo s tradicemi a zvyky zdejší kultury. Univerzální základy ájurvédy použily mnohé školy a systémy přírodního lékařství. Z toho důvodu se také ájurvéda občas označuje za „matku všech léčebných systémů“.

Ajurvéda je tak komplexní životní filozofií, jejímž cílem je zdravý člověk, zdravý nejen fyzicky, ale i ve svém myšlení a jednání. Od roku 1982 je také uznána Světovou zdravotnickou organizací jako účinný medicínský systém.

Ajurvéda původ

Ájurvéda je tedy jedním z nejstarších lékařských systémů na světě. Praktikuje se již více než 5 000 let a bývá označována jako „matka všeho léčení“. Ájurvéda je holistický systém zdraví a léčení, který vznikl v Indii. Za původní zdroj ájurvédy jsou považovány védské texty, které patří k nejstarším písemným záznamům indické kultury a náboženství.

Ájurvéda se soustředí na přesvědčení, že zdraví je trvalý proces, a ne pouze nepřítomnost nemoci. Zdůrazňuje význam preventivní péče o zdraví, změny životního stylu a přírodních prostředků k dosažení a udržení rovnováhy. Velký důraz klade také na stravu a výživu a používání bylin a koření k podpoře zdraví.

Ájurvédská praxe se předávala z generace na generaci a je hojně praktikována i dnes. V posledních letech zažívá oživení popularity díky svému holistickému přístupu ke zdraví a léčení. Ájurvédští lékaři dnes používají kombinaci tradičních a moderních technik k léčbě různých zdravotních potíží.

Ájurvéda je i nadále mocnou silou ve světě zdraví a wellness. Její holistický přístup ke zdraví a léčení může být velkým přínosem pro ty, kdo hledají její moudrost. Ájurvéda, jejíž kořeny sahají až do starověké Indie, zůstala součástí kultury po tisíce let a bude i nadále cenným zdrojem zdraví a pohody pro další generace.

Jak funguje ájurvéda?

V našem západním světě se chápání principů ájurvédy většinou smrsklo pouze na to, co je z hlediska ájurvédy vhodné jíst (podle typu tělesné konstituce). Ovšem oblast ájurvédy zasahuje nejen do systému výživy a bylinné terapie, ale také do jógy, meditace, detoxikace organismu a různých terapeutických aktivit, např. masáží, aromaterapie, relaxace atp.

Podstatou ájurvédy je žít v souladu s naší osobní konstitucí a s přírodními zákony. Nauka se podrobně zabývá nejen léčbou, ale zejména prevencí nemocí tak, aby energie v lidském těle byla stále v rovnováze.

Rovnováha energie je jednou z podmínek pro dosažení zdraví. Ájurvéda se proto nezaměřuje na potlačování příznaků, ale hledá a léčí příčinu nemocí.

Původ většiny nemocí je ze sedmdesáti procent skrytý v nesprávné životosprávě. Úspěch ajurvédské terapie závisí zejména na správně zvolené stravě a také na naší ochotě změnit v každodenním životě některé dosavadní návyky a stereotypy, které mohou být příčinou našich zdravotních obtíží.

3 dóši – základní princip ájurvédy

První, s čím se v ájurvédě setkáte, jsou pro nás Evropany trochu zvláštně znějící výrazy – dóša, váta, pitta a kapha.

Pokud se budete chtít ájurvédě dostat na kloub, rozhodně se bez poznání jejich hlubších významů neobejdete.

Ájurvédě se věnuje mnoho kvalitně zpracovaných publikací, takže pokud to s ájurvédou myslíte vážně, můžete si vzít na pomoc některou z knih, ve které bude problematika tohoto životního stylu zpracována od á do zet.

Každý člověk je jiný, ale z hlediska určitého somatotypu (tělesné konstituce) se dají lidé rozdělit do určitých skupin. Z podobného zjištění vychází i ájurvéda.

Dle ní se člověk rodí s jedinečným poměrem 3 dóš, což jsou určité biologické principy energií (tridóša), neboli zjednodušeně řečeno 3 různé energetické typy.

Jedná se o dóšu váta, dóšu pitta a dóšu kapha (neboli také vítr, žluč a hlen). Tyto tři základní principy života nemůžeme vnímat odděleně a nezávisle. Jejich funkce jsou společně provázány a vzájemně se doplňují.

Váta je energií pohybu, pitta je energií zažívání a kapha má na starost pohyblivost a strukturu těla.

Bez rovnováhy to nepůjde

Všichni lidé mají všechny 3 dóši, ale jedna z nich je vždy u člověka dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší.

Každý z nás má tedy převahu jednoho elementu a dle toho pak u nás vládne buď energie váty, pitty nebo kaphy. Např. člověk typu váta bude ovládán jednotlivými dóšami v tomto poměru: váta 70 % – pitta 20 % – kapha 10 %.

V průběhu života se z různých příčin zastoupení jednoho elementu může měnit (snižovat, zvyšovat) na úkor elementu jiného. Tato nerovnováha se pak odrazí (většinou negativně) na naší fyzické i duševní kondici.

Proč onemocníme? Protože poměr mezi vátou, pittou a kaphou se dostal do nerovnováhy.

Pokud se u člověka začne projevovat nějaká nemoc, zpravidla je to tím, že se mu výrazně zvýšila jeho váta dóša. Přílišný nadbytek jedné ze tří dóš se poté vždy projevuje psychickou nevyrovnaností a nesprávnou funkcí některých tělesných orgánů. A úkolem ájurvédy je uvést tyto životní síly zpět do jejich původní rovnováhy.

Podpora zdraví s pomocí ajurvédských čajů a bylin

Není na světě bylina, aby na něco nebyla. Všechny ajurvédské léčebné metody se snaží znovu nastolit stav rovnováhy mezi třemi dóšami (váta – pitta – kapha) a podpůrná léčba bylinnými přípravky a čaji je jednou z nich.

Pokud rádi relaxujete nad hrnkem kouřícího čaje, můžete rovnou  sáhnout po některé ze speciálních směsí ajurvédských čajů. Jejich pitím přispějete k celkové pohodě a regeneraci organismu.

Himálajské byliny, které jsou součástí himálajských ajurvédských čajů, se již po celá staletí používají k optimalizaci duševních a tělesných funkcí organismu. Jsou základem tradičního ájurvédského lékařství, které je používá v mnoha nejrůznějších kombinacích.

Některé čajové směsi jsou přímo namíchané dle energetického typu (dóš) a tyto prověřené směsi himálajských bylin pak příznivě působí na celkový tělesný stav a psychickou kondici každého jednotlivce podle jeho konstituční charakteristiky a individuální kombinace třech biologických energií – váta, pitta, kapha.

Ájurvéda zajímavosti

Ájurvéda je starobylý indický léčebný systém, který existuje již tisíce let. Používá se k léčbě různých onemocnění a k podpoře vyváženého životního stylu. Zde je několik fascinujících faktů o ájurvédě:

  • Ájurvéda je holistický přístup ke zdraví a léčení, který léčí tělo, mysl i ducha. Klade důraz na prevenci, diagnostiku a léčbu tělesných, duševních a sociálních zdravotních problémů.
  • Ájurvéda zahrnuje výživu, životní styl a bylinné prostředky k léčbě nemocí a udržení zdraví.
  • Ájurvéda věří, že pět přírodních živlů (vzduch, voda, oheň, země a éter) je přítomno v živých bytostech a pro dobré zdraví musí být v rovnováze.
  • Ájurvéda se zabývá nejen fyzickým zdravím, ale také duševní a duchovní pohodou. Zaměřuje se na hledání základní příčiny nemoci a její léčbu od kořene.
  • Ájurvéda se domnívá, že primární příčinou nemoci je nerovnováha přirozených energií v těle. Tato nerovnováha může být způsobena stresem, špatnou stravou, nedostatkem pohybu a faktory životního prostředí.
  • Ájurvédská medicína je založena na přírodním léčení pomocí bylin, koření a dalších rostlinných léčebných postupů.
  • Ájurvéda věří, že tělo má přirozené léčivé síly a že správná strava a životní styl mohou pomoci obnovit rovnováhu a podpořit zdraví.
  • Ájurvédská léčba je přizpůsobena jedinečné konstituci a zdravotním potřebám jednotlivce. Léčba může zahrnovat jógu, masáže, změnu životního stylu a bylinné přípravky.

Ájurvéda je starobylý systém léčení, který je stále aktuální. Její holistický přístup ke zdraví a léčení může být prospěšný pro ty, kteří si chtějí udržet dobrou kondici.

Zdroje: