Andělské karty – k čemu slouží a jak je používat

Skoro všechna významná světová náboženství znají anděly pod pojmenováním Boží poslové. Andělé tvoří spojnici mezi nebeským a pozemským světem. Už od dětství se učíme věřit v existenci vlastního anděla strážného a důvěřovat v jeho ochranu před zlem.

Rodiče proto učí modlitbičku “Andělíčku můj strážníčku” už své malé děti, aby se nebály špatných snů. Ezoterici se zase snaží navázat spojení s anděly proto, aby díky jejich světlu plné energii rozvinuli své vyšší já.

Také byste rádi s těmito éterickými bytostmi navázali kontakt, ale nevíte, jak na to? Jedním z účinných způsobů je začít s anděly komunikovat, je pomocí andělských karet.

Význam a použití andělských karet

Zatímco tarotové karty, karty Lenormand, cikánské karty či jiné druhy věšteckých karet se většinou vykládají za účelem zjistit např. konkrétní prognózu pro daný den (týden, měsíc apod.) či získat jasnou odpověď na specifickou otázku, andělské karty jsou ve svém výkladu abstraktnější a velmi dobře fungují jako inspirace pro náš další osobní duchovní rozvoj.

Některé prameny je proto řadí mezi tzv. inspirační karty.

Andělské karty také patří mezi karty obrázkové, jsou zpravidla krásně ilustrovány. Každá karta je věnována jinému andělu a každá tak přináší jiné poselství (inspiraci, povzbuzení v obtížné situaci, ochranu před stresem, léčení duše apod.).

Vykládání běžných věšteckých karet (tarot apod.) v užším, poněkud okultním smyslu se neslučuje s duchem a energií těchto světelných bytostí, proto se andělské karty nepoužívají ke klasickému věštění. Jsou však velmi oblíbené pro denní výklad na otázky typu Čím se mám dnes řídit? Na co mám dnes soustředit své myšlenky? atp.

Andělské karty se s oblibou používají pro vytažení tzv. denní karty.

Karta, lépe řečeno anděl, kterého si vytáhnete, bude fungovat podobně jako váš starý dobrý anděl strážný z vašeho dětství.

Anděl „přisouzený“ pro daný den bude vaším oddaným průvodcem od rána až do večera, bude vás chránit, varovat, povzbuzovat, abyste jasně a důrazně vyjádřili určité pozitivní aspekty své vlastní duše.

Přečtěte si podrobnosti, jak andělské karty pomáhají a jak je správně používat.

Charakteristika andělských karet

Zatímco tarot pracuje se 78 kartami, jejichž symbolický obsah je vzájemně velmi systematicky propojen, a věštecké karty (Lenormand aj.) zase mají 36 karet s přesně definovaným významem, u andělských karet nenajdeme žádný pevně stanovený počet karet.

Existuje sice např. andělský tarot se 78 kartami od Doreen Virtue a Radleigh Valentine, ale najdeme také sady andělských karet se 44, 50, 82 nebo 60 kartami.

Jak vůbec andělské karty vznikly?

Jako úplně první andělské karty můžeme chápat malé barevné kresbičky znázorňující okřídlené bytosti, doplněné vždy o jedno klíčové slovo, jako např. „humor“, „moudrost“ nebo „uzdravení“.

Tyto karty vytvořili a ve společnosti rozšířili Kathy Tylerová a Joy Drake, členové spirituálně orientované komunity založené v severním Skotsku v roce 1962.

V současné době lze na trhu najít mnoho různých druhů andělských karet – většinou s krásnými, umělecky propracovanými ilustracemi, někdy však klidně, mohou být i bez obrázku, avšak doprovázeny velice podrobným textem s poselstvím pro daný den, často se setkáme s kombinací obojího.

Mnohé andělské karty přináší poselství jménem známých andělských bytostí, v čele s archanděly Gabrielem, Michaelem, Rafaelem nebo Urielem.

Další ilustrují abstraktní témata, kdy karty přináší nějaké poselství do určité životní oblasti: láska, partnerství, rodina, odpuštění, vyslyšená modlitba, naslouchej atp. Setkat se můžete také s andělskými kartami pro děti či speciálním andělským orákulem lásky.

U andělských karet neexistuje žádná pevná skladba motivů a symbolů jako např. v tarotu. Každý balíček karet má svůj vlastní systém. Ale nemusíte se bát, že byste andělskému poselství karet nerozuměli. Součástí každého balíčku karet je vždy také návod, jak s kartami zacházet, jak si karty vykládat a jak „číst“ v jejich sdělení.

Najděte si ty své andělské karty

Pokud jste se rozhodli pořídit si vlastní andělské karty, zkuste se při jejich výběru z toho velkého množství nabídek řídit výhradně vašim osobním pocitem. Kterému balíčku intuitivně nejvíc věříte? Který typ karet vás přitahuje?

Dejte si čas a dobře o tom popřemýšlejte. Pokud je to možné, vezměte si balíček karet do ruky, prohlédněte si jejich obrázky, nechte na sebe působit energii karet. A pak si vyberte ty pravé.

Základním předpokladem pro úspěšné používání andělských karet a vůbec aby nám karty „fungovaly“, je důvěra a hluboká víra v sílu i moc andělů.

Příklady otázek, které můžete andělům pokládat

V každé sadě andělských karet najdete také návod (instrukce), jak s kartami zacházet, jaké jsou typy výkladů a také to, jak formulovat a klást otázky (s uvedením příkladů).

Při výběru karty pro daný den (andělská denní karta) to mohou být například tyto typy dotazů:

  • Čím mám být dnes ostatním užitečný?
  • Co mohu udělat pro své uspokojení a duchovní rozvoj?
  • Jak mohu s pomocí andělů překonat nesnáze, překážky a nedorozumění?
  • Jak si do života přitáhnout štěstí a lásku?
  • Čím se mám řídit, abych prožil sebenaplňující den?

Možná vás napadne, že v příkladech otázek není nikde nic o financích. Pravda, andělské karty jsou zaměřeny na duchovní rozvoj. Mají vám přinést inspiraci, motivaci a nasměrování na tu správnou životní cestu, abyste žili život, po kterém toužíte.

Pokud se budete andělů dnes a denně stále dokola ptát, kdy vyhrajete v loterii nebo kdy vám konečně zaměstnavatel zvýší plat a kdy se z vás stanou milionáři, odpovědi od andělů se asi nedočkáte. Přece jen hmotný svět není tak úplně jejich parketa.