Andělské karty – ano / ne, na každý den – jak s nimi pracovat

Cítíte, že byste už konečně chtěli navázat kontakt se svým andělem strážným nebo ostatními anděly, ale pořád nevíte, jak na to? Zajímá vás, jak s anděly mluvit, jak je požádat o radu či pomoc a jak zároveň umět vnímat jejich odpovědi?

Možná jste se už také párkrát pokoušeli vztah s anděly navázat, ale máte dojem, že vaši andělé zarytě mlčí. Že vám nedostává odpovědi.

Andělé totiž komunikují velice tiše. A to často s pomocí symbolů či náhlých vnuknutí, které se nám zdají jako náhody a nepřikládáme jim většinou žádnou váhu. A my lidé, sevření v informační džungli plné vjemů a hluku moderního světa, toto tiché volání andělů prostě přeslechneme.

Pokud chcete být svým andělům blíže a naladit se na jejich energie, zkuste si vzít na pomoc andělské karty a dovolte si věřit na zázraky.

Co jsou andělské karty?

Karty s andělským poselstvím jsou jedním ze způsobů kontaktů s anděly. Sada karet se vždy skládá z ilustrovaných obrázků s konkrétním textovým sdělením. Každá karta přináší jiné poselství.

Karty jsou tu pro ty z nás, kteří se chtějí s anděly nejen spojit, ale právě prostřednictvím andělských karet dostávat jasné a návodné odpovědi na své otázky. Naši andělé strážní jsou s námi stále. I tehdy, když na ně nemyslíme a nejsme si jejich přítomnosti vědomi. Jsou tu proto, aby nám pomáhali ve všech oblastech života.

Aby nám ale mohli být andělé nápomocni, je potřeba je o pomoc vysloveně požádat. Každý člověk má totiž naprosto svobodnou vůli, do které andělé nemohou zasahovat, pokud je nepožádáme.

Umět požádat o pomoc není žádné slabošství! Andělské karty vás dokáží rychle povzbudit při náročném rozhodování.

Požádejte anděly o pomoc

Často se ocitáme v různých situacích, kdy nevíme, jak se správně rozhodnout či jakým směrem jít dál. Zvlášť pokud máme pocit, že jsme kdesi šlápli na bludný kořen a motáme se v začarovaném kruhu.

Nevíte jak fungovat dál ve vašem vztahu, zaměstnání nebo v rodině? Hledáte své životní poslání nebo chcete “pouze” posílit vaše odhodlání udělat v životě nějakou změnu?

Pak nastal čas zeptat se na radu andělských karet.

Autorka známé řady andělských karet, Doreen Viertue, tvrdí, že se naučila „rozmlouvat se svými anděly neustále, jako by byli jeden úzce spolupracující tým“. A pokud požádáte anděly, aby vám v každé oblasti života pomáhali, budete mnohem šťastnější, zdravější a řešení problémů nebude už tak nadlidský úkol.

Jak andělské karty používat?

Ilustrované andělské vykládací karty nabízí jednoduché, srozumitelné a spolehlivé odpovědi na vaše otázky. Práce s nimi je lehká a není třeba se učit žádné složité postupy vykládání.

To, že nám andělské karty fungují, respektive to, jaké odpovědi dostáváme na své otázky, je založeno na zákonu přitažlivosti. Karta, kterou si vytáhneme, má stejná vibrace, jako naše otázka nebo myšlenka.

Co udělat před výkladem?

Zpravidla v každém balíčku andělských karet naleznete i stručný návod na to, jak s kartami pracovat a jak provádět výklady. Klidně se však můžete držet i níže uvedeného postupu, který doporučuje právě Doreen Virtue.

1) Karty očistěte

Karty jsou citlivým nástrojem, který nasává energii. Jestliže jsou nové, je vhodné karty před jejich použitím očistit od energie, kterou absorbovaly během výrobního procesu. Tohle očištění stačí provádět jen tehdy, když jsou karty nové nebo na ně sahal někdo jiný. Pokud dále andělské karty používáte jen vy sami, můžete tento krok vynechat.

Očištění provedete tak, že balíček vezmete do nedominantní ruky, tj. do té, kterou nepíšete. Touto rukou také přijímáte energii. Druhou ruku (dominantní), kterou píšete a která naopak vysílá energii, sevřete v pěst a klepněte jí jednou a silně na balíček karet. Toto jednoduché gesto očistí karty od veškeré staré energie a karty budou připraveny přijmout energii vaši.

2) Karty posvěťte

Pokud jste si karty právě pořídili, je dobré se s nimi nejprve trochu sžít. Před jejich prvním použitím si je tedy pečlivě prohlédněte, zamyslete se nad výrazem každé z nich a dotkněte se každé karty. Myslete při tom na to, jakou energií byste je chtěli nechat prostoupit.

Posvěcení andělských karet můžete podpořit i myšlenkou nebo vysloveným přáním, které může vypadat třeba takto:

„Žádám, aby všechny odpovědi, které mi karty dají, byly srozumitelné a přesné, abych vždy jasně slyšel/a, viděl/a, cítil/a a rozpoznal/a odpovědi, které mi andělé prostřednictvím karet posílají. A zároveň abych sdělení důvěřoval/a a řídil/a se jimi.”

Jak na samotný výklad?

1) Zamíchejte karty

Uvolněte se a nenechte se ničím rušit. Balíček karet pečlivě zamíchejte a položte karty před sebe. Při míchání karet se zkuste soustředit na situaci či věc, na kterou potřebujete znát odpověď.

Pokud vám při míchání jedna i více karet vypadne z balíčku, dejte je stranou a pak se k nim vraťte. Jsou součástí odpovědi.

2) Zformulujte otázku

Andělské rady od Doreen Virtue

A jak se karet správně ptát? Vyvarujte se uzavřených otázek typu ano/ne. Otázky jako Mám dát výpověď v práci? Mám se rozejít s přítelem? jsou formulované špatně. Takhle karty nefungují a na takové otázky nedostanete uspokojivou odpověď.

Klaďte otevřené otázky typu:

 • Jak se bude vyvíjet nadcházející období (týden, měsíc, půlrok…)?
 • Jak se bude vyvíjet mé studium?
 • Jak to bude vypadat v práci během příštích měsíců?
 • Co bych měl/a vědět o této osobě?
 • Co mi naznačuje daná situace, vztah, konflikt?
 • Co mám přijmout nebo pochopit?
 • Co se potřebuji naučit?
 • Co mám propustit?
 • Čím se mám v situaci XY řídit?

3) Myslete na svou otázku a vytáhněte si kartu

Pro příslušný den se většinou otáčí pouze 1 karta andělů, ale pokud chcete odpověď na konkrétní otázku, používají se při výkladu andělských karet zpravidla 3 a více karet.

První andělská karta představuje nedávnou minulost, druhá je důležitá pro vaši přítomnost a třetí karta je určena budoucnosti. V případě, že použijete více karet, nevnímejte význam andělských karet samostatně, ale zkoumejte souvislosti mezi nimi.

4) Přemýšlejte nad sdělením, které vám karta posílá

Karta ze sady Andělská terapie

Když si nebudete jisti přesným významem karty a nebudete rozumět tomu, co karta sděluje, podívejte se do příručky, která je součástí andělských karet, a nalistujte stránku s požadovanou kartou.

Tip pro začátečníky:

Pokud si na karty chcete brzy zvyknout a naučit se znát jejich jednotlivé významy, pracujte s andělskými kartami každý den. Třeba tak, že si každé ráno karty zamícháte a vytáhnete si libovolnou „kartu dne“, která vás bude celým dnem provázet.

Lépe tak poznáte a naučíte se významy jednotlivých karet a později dokážete lépe pochopit výklad. Karta dne vás zároveň může motivovat a inspirovat směrem k vašemu přání. Práci s andělskými kartami můžete využít i jako jeden ze způsobů relaxace či jakési duchovní očisty a vzpruhy.

Sáhněte po nich jednoduše vždy, když budete potřebovat podporu andělů. Ničeho se nebojte. Používání andělských karet je naprosto bezpečné.

Andělské karty – zajímavosti

Andělské karty jsou skvělým způsobem, jak se napojit na božskou energii a získat jasno na naší životní cestě. Co o andělských kartách uživatelé mnohokrát neví?

 • Andělské karty poprvé představila v 80. letech 20. století Doreen Virtue. Je to duchovní učitelka, autorka a poradkyně, která s anděly pracuje již více než 30 let
 • Každá andělská karta je spojena s konkrétním andělem. Tento anděl má jedinečnou energii a vibrace, které pomáhají poskytovat vedení a jasnost
 • Andělské karty mají mnoho různých podob, včetně věšteckých karet, tarotových karet a afirmací. Každý typ karet má svůj vlastní účel a lze je použít pro různé typy výkladů
 • K dispozici je mnoho různých typů andělských karet. Některé jsou zaměřeny na poskytování vedení, zatímco jiné jsou určeny k pomoci při léčení a duchovním růstu
 • Při výkladu andělských karet je důležité být v uvolněném a otevřeném stavu mysli. To pomůže přijímat od andělů jasné vedení
 • Andělské karty se často používají jako součást meditační praxe. Meditace s andělskými kartami může pomoci otevřít intuici a hlouběji propojit s andělskou říší
 • Při výkladu z andělských karet je možné klást konkrétní otázky. To může pomoci získat jasnost a zaměřit se na určitou oblast vašeho života
 • Mnoho lidí používá andělské karty jako způsob, jak se spojit se svým vyšším já a se záměrem své duše
 • Andělské karty mohou pomoci získat náhled na vztahy, kariéru a zdrav
 • Andělské karty lze použít k sebereflexi a osobnímu růstu. Mohou pomoci vnést jasno a poskytnout hlubší pochopení situace.

To je jen několik zajímavých faktů o andělských kartách. Ať už s andělskými kartami člověk začíná, nebo je používá již delší dobu, mohou být skvělým způsobem, jak se spojit se svými anděly a získat jasno na své cestě.