Jsou Bachovy esence podvod a placebo?

Bachova květová terapie je známa již století a jejich autorem je britský lékař Edward Bach. Bach byl tradičně vzdělaný lékař, který byl rozčarován způsobem, jakým byla medicína praktikována, a začal hledat nové léčebné metody. Přírodní a alternativní. Objevují se názory, že Bachovy esence jsou placebo.

Když pak v roce 1930, ve svých třiceti letech, Bach procházel polem s květinami třpytícími se rosou, prozřel. Domníval se, že duchovní podstata květu je přenášena do rosy, a tato rosa posléze získává léčivé účinky.

K tomuto pozoruhodnému poznání přišel Bach, jak tvrdil, díky „inspiraci“. Zjistil, že k tomu, aby vycítil specifický léčebný potenciál květiny, stačí podržet okvětní lístek v ruce. Bach poté vyvinul své léčivé esence tak, že vystavil okvětní lístky květů plovoucí ve skleněné misce naplněné pramenitou vodou slunečnímu záření.

Tvrdil, že tímto způsobem se duchovní energie květu přenáší do vody, jejíž několik kapek pak lze použít k léčebným účelům. Bachova květová terapie a bizarní představa spočívala v tom, že duch rostliny komunikuje s lidskou duší a zmírňuje negativní nálady a nedostatek harmonie mezi duší a tělem, který způsobuje nemoci.

Nemoc, tvrdil Bach, nebude nikdy vyléčena současnými materialistickými metodami, a to z toho prostého důvodu, že nemoc ve svém původu není materiální, nýbrž je výsledkem konfliktu mezi Duší a Myslí a nikdy nebude odstraněna jinak než duchovním a duševním úsilím.

Bachova květová terapie pro zvířata

Tuto teorii Bach a posléze mnoho veterinárních lékařů aplikovalo i na zvířata. Majitelé domácích mazlíčků mohou Bachovy esence a kapky podávat v různých formách také svým němým tvářím, přičemž se jedná zejména o případy, kdy je zvíře vystrašené a vystresované.

Bachova květová terapie pro zvířata nachází uplatnění u mazlíčků při bouřkách, hromech a blescích, odstřelování pyrotechniky, cestování, nebo při návštěvách veterinární ordinace.

Důkazy pro Bachovo tvrzení

Kde jsou tedy důkazy pro taková tvrzení? Prodejci Bachových esencí tvrdí, že nemají zájem dokazovat, že esence fungují, a nechávají zákazníky, aby si udělali vlastní názor. Ve skutečnosti však jiní prováděli placebem kontrolované studie. Co ukázaly výsledky? Že u všech subjektů, ať už ve skupině s Bachovými květovými esencemi, nebo ve skupině s placebem, došlo ke snížení úzkosti, ovšem mezi skupinami nebyl žádný rozdíl.

Bachovy květové esence jsou účinným placebem proti úzkosti, ovšem nemají specifický účinek. Pokud člověk používá „záchranný prostředek z pěti květů“ ke zmírnění strachu a obnovení stavu klidu a sebedůvěry, jak se tvrdí, dostává ve skutečnosti nepodstatnou dávku květinového extraktu s pořádnou dávkou placeba.