Jsou Bachovy esence podvod a placebo?

Objevují se také názory, že Bachovy recenze jsou placebo. Tady pro úplnost prostor pro jeden ze skeptických názorů, který zaznívá.

Bachovy květové esence a kapky jsou známy již téměř sto let a jejich autorem je britský lékař Edward Bach. Ve skutečnosti se zdá, že na vývoji této zvláštní alternativní léčebné metody se moc „mozku“ nepodílelo.

Bach byl tradičně vzdělaný lékař, který byl rozčarován způsobem, jakým se medicína praktikovala, a začal hledat nové léčebné metody. Když pak v roce 1930, ve svých třiceti letech, procházel polem s květinami třpytícími se rosou, prozřel. Nějakým způsobem se domníval, že duchovní podstata květu se přenáší do rosy, když je květ vystaven slunci, a že tato rosa má léčivé účinky.

K tomuto pozoruhodnému poznání přišel Bach, jak tvrdil, díky „inspiraci“. Zjistil, že k tomu, aby vycítil specifický léčebný potenciál květiny, stačí podržet okvětní lístek v ruce. Bach poté vyvinul své léčivé esence tak, že vystavil okvětní lístky květů plovoucí ve skleněné misce naplněné pramenitou vodou slunečnímu záření.

Tvrdil, že tímto způsobem se duchovní energie květu přenáší do vody, jejíž několik kapek pak lze použít k léčebným účelům. Bachova bizarní představa spočívala v tom, že duch rostliny komunikuje s lidskou duší a zmírňuje negativní nálady a „nedostatek harmonie“ mezi duší a tělem, který způsobuje nemoci.

Nemoc, tvrdil Bach, „nebude nikdy vyléčena současnými materialistickými metodami, a to z toho prostého důvodu, že nemoc ve svém původu není materiální, ale je výsledkem konfliktu mezi Duší a Myslí a nikdy nebude odstraněna jinak než duchovním a duševním úsilím“.

Různé květové esence se používají k různým účelům. Například esence z divokého ovsa nasměruje zmateného nebo ztraceného jedince na jeho životní cestu. Říká se, že je to dokonalý přípravek pro osobnost typu „hledač“, který zmírní jeho duševní touhy a únavné bloudění. Divoký oves se doporučuje také mladým lidem, kteří hledají povolání, nebo všem, kteří prožívají krizi středního věku.

Kde jsou tedy důkazy pro taková tvrzení? Prodejci Bachových esencí tvrdí, že nemají zájem dokazovat, že esence fungují, a nechávají zákazníky, aby si udělali vlastní názor. Ve skutečnosti však jiní prováděli placebem kontrolované studie. Co ukázaly? Že u všech subjektů, ať už ve skupině s Bachovými květovými esencemi, nebo ve skupině s placebem, došlo ke snížení úzkosti, ale mezi skupinami nebyl žádný rozdíl.

Závěr je, že Bachovy květové esence jsou účinným placebem proti úzkosti, ale nemají specifický účinek. Pokud tedy používáte „záchranný prostředek z pěti květů“ ke zmírnění strachu a obnovení stavu klidu a sebedůvěry, jak se tvrdí, dostáváte ve skutečnosti nepodstatnou dávku květinového extraktu s pořádnou dávkou placeba.

Samozřejmě mohu mít tento názor jen proto, že neužívám žádnou esenci z květů buku, která „pomáhá snižovat tendenci člověka k odsuzování druhých nebo přecitlivělosti na své okolí. Kritické a obviňující povahy jsou často známkou vnitřních pocitů zranitelnosti a nejistoty. Tato esence neutralizuje netolerantní a kritické postoje pocity tolerance a přijetí“. Zajímalo by mě, která esence je lékem na nesmyslné myšlení?