Pochopení problému – metoda ruš – recenze

pochopení problému muž s nápisem problém

Každý problém, který ve svém životě máme – ať už na úrovni tělesné, pocitové nebo duševní – někdy vznikl.  A pokud jsme ho hned nevyřešili, máme ho „s sebou“ v podvědomí celý život. V průběhu života se na náš původní problém nabalují další a další – téma je stejné, jen ty zkoušky jsou tvrdší a tvrdší.

Dokud nepochopíme a nerozhodneme se to vyřešit, abychom mohli žít v klidu a v pohodě. Se sebou i s ostatními. Jako možné řešení vašich problémů vám nabízím revoluční metodu RUŠ (zruš, co ti vadí). Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda. Tím, že přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně – je jedinečná. Zároveň je šetrná.

Jaké jsou kroky k pochopení problému?

Níže je několik kroků, které pomohou, jak porozumět problému:

 • Identifikace problému: Prvním krokem je rozpoznat, že máme problém, který potřebujeme řešit. Musíme jasně definovat, co je problémem a čeho chceme dosáhnout. Otázky k zamyšlení: „Co je problémem?“, „Proč je to problém?“, „Co se stane, pokud nebudeme schopni tento problém vyřešit?“
 • Analýza situace: V dalším kroku analyzujeme situaci. Uvědomíme si, co se děje, co nás omezuje a co můžeme změnit. Potřebujeme získat co nejvíce informací o situaci a možných řešeních.
 • Identifikace překážek: Následně identifikujeme překážky, které nám brání v dosažení cílů. Tyto překážky mohou být jak vnitřní (nedostatek sebevědomí) tak i vnější (málo financí). Musíme si uvědomit tyto překážky, abychom mohli objevit způsoby, jak je překonat.
 • Hledání řešení: Poté hledáme řešení. Můžeme zkoušet různé přístupy a zkoumat nové způsoby řešení. Je klíčové, abychom se otevřeli novým myšlenkám a nezůstali uvězněni v jednom konkrétním řešení.
 • Plánování a realizace: Vybereme nejlepší řešení a vytvoříme plán, jak ho uskutečnit. Stanovíme si jasné cíle a kroky, které nás k nim dovedou. Poté přistoupíme k realizaci plánu.
 • Hodnocení a přizpůsobení: Po dokončení řešení problému vyhodnotíme, zda jsme dosáhli cílů a jaké jsou další kroky. Může to být třeba, jak si upravit plán a jak objevovat nové způsoby, abychom dosáhli našich cílů.

Jak funguje metoda RUŠ?

RUŠ (zkratka pro „Rušení uzamčených situací“) je revoluční metoda, která nám pomáhá řešit problémy a překonávat omezení v životě. Tato metoda se stala populární zejména v posledních letech, protože mnoho z nás trpí pocitem, že jsme uvězněni v nějaké situaci a nemáme sílu ji změnit.

Metoda je založena na myšlence, že mnoho našich problémů je způsobeno našimi vlastními myšlenkami a názory. Tyto myšlenky nás uvězní v cyklech negativního myšlení a brání nám v tom, abychom se posunuli vpřed a dosáhli svých cílů. RUŠ se zaměřuje na identifikaci těchto myšlenek a názorů a následné zrušení těch, které nás omezují.

Jedním z klíčových kroků v metodě RUŠ je identifikace myšlenek a názorů, které nás omezují. Tyto myšlenky jsou velmi rozmanité, týkají se našeho zdraví, vztahů, práce nebo čehokoli jiného. Například, někdo má myšlenku, že nikdy nebude mít úspěch v práci, nebo že je příliš starý na to, aby začal novou kariéru. Tyto myšlenky jsou velmi silné a brání nás v tom, abychom udělali něco nového a pozitivního.

Po identifikaci těchto myšlenek a názorů se metodou RUŠ pracuje na jejich zrušení. To se děje prostřednictvím procesu přehodnocení, který zahrnuje několik kroků. Prvním krokem je uznání, že naše myšlenky jsou pouze názory a ne fakt.

Poté následuje zkoumání důvodů, proč věříme tomu, co věříme, a zda jsou tyto důvody opravdu platné. Zjistíme-li, že naše důvody nejsou platné, můžeme zrušit náš názor a nahradit ho novým, pozitivnějším názorem.

pochopení problému šťastná žena
RUŠ je revoluční metoda, která nám pomáhá řešit problémy a překonávat omezení v životě.

Účinnost metody: Jaké důležité prvky obsahuje?

Metoda RUŠ je velmi účinná, protože nám umožňuje zrušit negativní myšlenky, které nás omezují, a nahradit je pozitivními myšlenkami, které nás podporují. Tato metoda nám také dává možnost, abychom překonali vnitřní bariéry, které nás blokují v dosažení našich cílů. RUŠ nám pomáhá identifikovat a zrušit naše vnitřní překážky a odemknout tak naši plnou potenciální sílu.

Dalším důležitým prvkem metody RUŠ je uznání a přijetí, že jsme všichni lidé a že chyby jsou součástí našeho života. Mnoho lidí se bojí selhání a nedokážou se zaměřit na své chyby jako na příležitost k učení a růstu. Metoda RUŠ nás učí, jak se podívat na chyby jako na příležitosti a jak se z nich poučit a posunout se dál.

Tato metoda se stala velmi populární i mezi terapeuty a mentálními kouči, kteří ji používají při práci s klienty. Metoda RUŠ je velmi účinná při řešení všelijakých problémů, jako jsou problémy s sebevědomím, nízká sebedůvěra, strach z selhání, obavy z budoucnosti nebo nedostatek motivace.

Výhodou této metody je také to, že se aplikuje kdykoli a kdekoli. Není třeba navštěvovat terapeuta nebo kouče, abyste ji mohli využívat. Stačí, abyste se zaměřili na své myšlenky a názory, které vás blokují, a snažit se je zrušit a nahradit pozitivními myšlenkami.

Proč je důležité pozitivní myšlení?

Pozitivní myšlení je pro nás důležité z několika důvodů:

 • Zlepšuje duševní zdraví: Máme-li pozitivní myšlení, cítíme se šťastnější a klidnější. Zaměříme-li se na pozitivní stránky života, snížime úroveň a příznaky stresu, úzkosti a deprese.
 • Zlepšuje fyzické zdraví: Například snížíme hladinu stresových hormonů a lépe se vypořádáme s fyzickými obtížemi.
 • Zvyšuje sebedůvěru: Když se podíváme na své úspěchy a pozitivní stránky, vede to k většímu sebevědomí a pocitu, že jsme schopni dosáhnout cílů.
 • Zlepšuje vztahy: Když máme pozitivní myšlení, jsme otevřenější a máme větší pochopení pro ostatní. Toto pozitivní chování vede k lepším vztahům s ostatními lidmi.
 • Zlepšuje kreativitu a inovaci: Pokud se zaměříme na pozitivní aspekty, cítíme se svobodnější a otevřenější k novým myšlenkám a nápadům. Tím pádem nás to vede k inovacím a kreativitě v práci nebo v osobním životě.
 • Zlepšuje výkon: Jsme více motivovaní a produktivní. To zlepšuje výkon v práci nebo v jiných oblastech vašeho života.
metoda RUŠ spokojená žena
Metoda RUŠ je velmi účinná, protože nám umožňuje zrušit negativní myšlenky, které nás omezují, a nahradit je pozitivními myšlenkami, které nás podporují.

TIP: Jak neztratit pozitivní myšlení?

V čem metoda RUŠ pomůže?

Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem. Pod vedením terapeuta se klient soustředí na vyhledání a odstranění negativních programů (přesvědčení, vzorců, bloků), prostě toho, co člověku vyvolává nepříjemné pocity, stres, trable, problémy, starosti, bolesti a bolístky.

Prostě na to, co mu brání žít šťastný život. Cíleným vedením se nejprve definují negace, které má klient uloženy v podvědomí (a kterých si často není vědom). Následně se tyto negace vyčistí tak, že je přestane žít. Úplně a navždy.

Metoda RUŠ vede k prožívání šťastného, naplněného života. Ke svobodě. K hlubokému vnitřnímu klidu. Ke stavu bez myšlenek. K bezprostřednosti, k prožívání každého okamžiku naplno. K harmonickým vztahům – s okolím, se sebou, s vesmírem. K hlubšímu pochopení souvislostí. Život je úspěšný bez usilování.

V závěru lze říci, že metoda RUŠ může být velmi účinným nástrojem, abychom vyřešili problémy a překonali vnitřní překážky. Pomáhá nám určit naše negativní myšlenky a názory a nahradit je pozitivními myšlenkami a postoji, které nám umožní dosáhnout našich cílů a plného potenciálu.