Pochopení problémů

Každý problém, který ve svém životě máme – ať už na úrovni tělesné, pocitové nebo duševní – někdy vznikl.  A pokud jsme ho hned nevyřešili, máme ho „s sebou“ v podvědomí celý život. V průběhu života se na náš původní problém nabalují další a další – téma je stejné, jen ty zkoušky jsou tvrdší a tvrdší. Dokud nepochopíme a nerozhodneme se to vyřešit, abychom mohli žít v klidu a v pohodě. Se sebou i s ostatními. Jako možné řešení vašich problémů vám nabízím revoluční metodu RUŠ (zruš, co ti vadí). Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda. Tím, že přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně – je jedinečná. Zároveň je šetrná. Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem. Pod vedením terapeuta se klient zaměřuje na vyhledání a odstranění negativních programů (přesvědčení, vzorců, bloků), prostě toho, co člověku způsobuje nepříjemné pocity, stres, trable, problémy, starosti, bolesti a bolístky. Prostě na to, co mu brání žít šťastný život. Cíleným vedením se nejprve definují negace, které má klient uloženy v podvědomí (a kterých si často není vědom). Následně se tyto negace vyčistí tak, že je přestane žít. Úplně a navždy. Metoda RUŠ vede k prožívání šťastného, naplněného života. Ke svobodě. K hlubokému vnitřnímu klidu. Ke stavu bez myšlenek. K bezprostřednosti, k prožívání každého okamžiku naplno. K harmonickým vztahům – s okolím, se sebou, s vesmírem. K hlubšímu pochopení souvislostí. Život je úspěšný bez usilování.