Strom života jako amulet – ozdobí i ochrání

Máte v oblibě drahé kameny a rádi se jimi obklopujete? Není divu, drahé kameny v sobě totiž skrývají velký potenciál a mohou se využít i jako druh ochrany proti zlým silám. A když jejich moc navíc zkombinujete s další symbolikou, přijde na svět perfektní ochranný amulet.

Ochranné amulety si lidé opatřovali, vyráběli a používali již odpradávna. Slovo amulet pochází z latiny (amuletum) a znamená objekt, který ochraňuje, případně lékařský prostředek.

Na rozdíl od talismanu, který má přitahovat dobré vlivy, se amuletům přisuzuje také schopnost chránit člověka či určitý prostor kolem něj proti zlým silám.

Účinek amuletů je dán vírou člověka v magickou a ochranou moc určitých věcí (drahých kamenů, rostlin) či speciálních ochranných symbolů. Amulet působí jen v případě, že ho má osoba stále při sobě a také by měl sloužit pouze jedné osobě.

Od skarabea po škapulíř

Používání amuletů bylo známo již ve starověkém Egyptě či Číně. U Egypťanů byl velice populárním amuletem brouk skarabeus v různých podobách. Považovali ho za symbol reinkarnace a i v dnešních dnech je skarabeus oblíbeným turistickým suvenýrem, kterého si přiveze snad každý, kdo do Egypta zavítá.

V Číně se zase vsadilo na papír, na který se vepsalo poselství zlým duchům s prosbou, aby nositeli amuletu neubližovali.

Také obecně známý symbol jing a jang (mužského a ženského principu) patří mezi významné amulety spojené s východní kulturou.

Víra v moc amuletů neminula ani naši kulturu. Pro křesťany je snad největším ochranným symbolem křížek ve formě přívěsku na řetízku, který má připomínat utrpení Ježíše na kříži. Křížek je nejrozšířenějším amuletem na celém světě.

Ochrannou moc přisuzují věřící také obrázkům svatých či jiných věcí, které byly od světců posvěceny. Velký význam měly i medailonky s vyobrazením Panny Marie,

A vzpomenete si na pasáž z filmu či knihy Babička od Boženy Němcové? Kdy babička při vyprávění o Viktorce zmiňuje, že Viktorku sváděl voják, o kterém se říkalo, že je uřknutý. Viktorka proto dostala na ochranu před tímto  vojákem „škapulíř“, který si ale pak v rozhodující chvíli sundala a vojákovi ho darovala. A jak to s Viktorkou dopadlo, to zřejmě známe všichni.

Škapulíř byl malý váček nebo schránka na uschování amuletu nebo kouzelných bylin a měl jejich prostřednictvím chránit samotného nositele či místo, kde byl váček pověšený.

Amulety dnes

Zdá se, že bez ohledu na technologický vývoj lidé chtějí a potřebují věřit naprosto stejně jako před staletími, že je jejich duše chráněna či že na ně dohlíží nějaká vyšší moc, která odhání špatné energie a zlo.

Pentagramy, posvátní draci, keltské kříže, atlantské prsteny, různé spirály, symboly slunce či měsíce, egyptské symboly (Horovo oko), květ života, jing a jang, to je jen krátký výčet typu symbolů – amuletů –, které si můžete pořídit.

Pokud jste ten pravý amulet po sebe ještě nenašli, zkuste náš dnešní tip, kterým je amulet Stromu života. Jedná se o krásný amulet, který můžete použít rovněž jako atraktivní šperk.

Proč Strom života?

Strom života je významný symbol. Mytický strom poznání. Uctívaly ho snad všechny kultury. Egypťané, Číňané, Mayové i křesťané.

Mnoho lidí si jej nechává rádo tetovat. Přestavuje totiž stvoření člověka i jeho nesmrtelnost. Kořeny stromu představují podsvětí,  kmen pozemský svět a větve sahají až do nebe.

Strom symbolizuje i sílu přírody a propojení člověka nejen s její energií, ale i celým vesmírem, jehož jsme součástí. Silné kořeny stromu naznačují, že bez pořádných kořenů žádný strom stát nemůže. Jinak by ho první silný vítr vyrval ze země. Tedy i člověk potřebuje silné kořeny v podobě své rodiny a blízkých, o které se může opřít, když přijde vichřice.

Symbol  Strom života přináší svému nositeli hojnost, sílu, plodnost, stabilitu a tvořivost. Podporuje šťastné a zdravé rození potomků. Proto je tak oblíbený.

Přívěsek strom života osázený polodrahokamy pak propojuje symboliku posvátného stromu života s blahodárnými účinky drahých kamenů.

Jelikož i každý z drahých kamenů u člověka posiluje tu či onu energetickou stránku, můžeme si vybrat takový přívěsek, který s námi svým uzpůsobením souzní.

Růženín pro lásku, křišťál pro silnou ochranu či ametyst pro duchovní rozvoj. Nebo si vyberte kamínek, který ladí s vaším znamením horoskopu. Tak či tak, ať už zvolíte jakýkoli, hlavní je, že ho budete rádi sebevědomě nosit.

Historie stromu života

Historie Stromu života má kořeny ve starověké mytologii. Je symbolem života, obnovy a růstu a v historii byl uctíván mnoha kulturami.

Předpokládá se, že koncept Stromu života pochází ze starověkého Blízkého východu. Tento strom byl považován za zdroj veškerého života a často byl zobrazován jako věčně zelený strom s větvemi sahajícími až k nebesům. V některých příbězích byl tento strom považován také za zdroj moudrosti a poznání.

V řecko-římské mytologii byl strom života spojován s bohyní života, obnovy a plodnosti Persefonou. Ta byla považována za strážkyni stromu a údajně mu propůjčila moc oživovat mrtvé.

V hinduismu je Strom života známý jako strom Ašvattha a je spojován s bohem Višnuem. Ten je prý ochráncem stromu a zdrojem veškerého života. Strom je v některých hinduistických příbězích vnímán také jako symbol nesmrtelnosti.

Strom života se vyskytuje i v mnoha dalších kulturách a náboženstvích. V buddhismu je strom známý jako strom Bodhi a představuje cestu k osvícení. V severské mytologii je Strom života známý jako Yggdrasil a je považován za zdroj síly a ochrany všech bohů.

V křesťanství je Strom života často vnímán jako symbol Ježíšova vzkříšení a příslibu věčného života. Je vnímán jako připomínka toho, že všichni můžeme zažít nový život, pokud přijmeme Ježíše jako svého Spasitele.

Strom života je mocným symbolem života a obnovy a byl uctíván po celou historii. Je připomínkou toho, že život je vzácný a že uprostřed těžkých časů můžeme vždy najít naději a sílu.

Význam stromu života ve světě

Strom života je starobylý symbol, který se po staletí používal po celém světě a který znázorňuje sílu života, smrti a znovuzrození. Tento symbol byl používán v mnoha kulturách, od indiánů po Inky, a jeho kořeny lze vysledovat tisíce let zpět.

Často bývá zobrazován jako strom s větvemi sahajícími až k nebesům a kořeny prorůstajícími hluboko do země. Tento strom prý představuje božskou rovnováhu života, smrti a znovuzrození a jeho větve a listy představují mnoho forem života ve vesmíru.

Význam stromu života je také spojován s plodností a hojností. Mnoho kultur věří, že strom je zdrojem duchovní síly a že může přinést štěstí a prosperitu těm, kteří ho respektují a ctí. Věří se také, že je mocným symbolem koloběhu života, a mnoho kultur jej používá jako symbol znovuzrození a obnovy.

Význam stromu života se často objevuje v náboženském a duchovním umění a literatuře a je používán k znázornění různých aspektů života a smrti. Například v indiánských kulturách strom symbolizuje spojení mezi fyzickým a duchovním světem a jeho větve představují mnoho různých cest, kterými se člověk může v životě vydat.

V některých kulturách je strom vnímán také jako symbol posmrtného života, přičemž větve a listy představují cesty těch, kteří odešli před námi.

Význam stromu života je mocný symbol, který používají kultury po celém světě již po staletí. Jeho symbolika je důležitou připomínkou vzájemného propojení všech věcí a síly života, smrti a znovuzrození.

Jeho větve a listy představují mnoho forem života ve vesmíru a jeho kořeny představují duchovní sílu, která se skrývá pod povrchem. Ať už hledáte připomínku síly života nebo symbol znovuzrození, strom Význam života vám jistě poskytne poselství naděje a síly.

Strom života – zajímavosti

Význam a symbolika stromu života sahá daleko do historie mnoha kultur. Jak je to ale se samotnými stromy a proč jsou tak zajímavé?

Stromy jsou pro život na Zemi nezbytné. Nejenže poskytují kyslík, pomáhají zabraňovat erozi půdy a pohlcují oxid uhličitý, ale také nám poskytují řadu fascinujících informací. Jaké to jsou?

  • Stromy jsou nejstaršími živými tvory na Zemi. Některé z nejstarších zaznamenaných stromů jsou staré více než 5 000 let. Tyto prastaré stromy patří k nejstarším živým bytostem na planetě a jsou důkazem odolnosti života na Zemi.
  • Stromy mohou mít své vlastní ekosystémy. Jediný strom může být domovem tisíců druhů včetně ptáků, drobných savců a dokonce i hmyzu. Díky tomu jsou stromy životně důležité pro zdraví životního prostředí a biologickou rozmanitost naší planety.
  • Stromy jsou neuvěřitelně silné. Pevnost stromu může být až 20krát větší než pevnost vyztužené oceli. Díky tomu jsou neuvěřitelně odolné vůči přírodním živlům a pomáhají jim obstát ve zkoušce času.
  • Stromy spolu mohou komunikovat prostřednictvím sítě podzemních hub. To znamená, že si stromy mohou vyměňovat důležité informace o svém okolí a dokonce se navzájem varovat před hrozícím nebezpečím.
  • Stromy si samy vyrábějí potravu. Stromy produkují vlastní potravu prostřednictvím fotosyntézy, což je proces, při kterém přeměňují sluneční světlo na energii. Tuto energii pak využívají k výrobě potravy, kterou potřebují k přežití.
  • Stromy mohou žít bez vody. Stromy se překvapivě mohou delší dobu obejít bez vody. Je to dáno jejich schopností ukládat vodu ve svých kmenech a kořenech, což jim umožňuje přežít i ta největší sucha.
  • Ze stromů se ale také vyrábí papír. Každý rok jsou kvůli výrobě papíru pokáceny miliony stromů. To vede k ničení lesů po celém světě a má ničivý dopad na životní prostředí.

Stromy jsou úžasné a fascinující organismy. Stromy jsou nedílnou součástí ekosystémů na Zemi, od jejich odolnosti až po schopnost vzájemné komunikace. Jsou také velkým zdrojem inspirace a umožňují nám nahlédnout do zázraků přírody.