Strom života jako amulet – ozdobí i ochrání

Máte v oblibě drahé kameny a rádi se jimi obklopujete? Není divu, drahé kameny v sobě totiž skrývají velký potenciál a mohou se využít i jako druh ochrany proti zlým silám. A když jejich moc navíc zkombinujete s další symbolikou, přijde na svět perfektní ochranný amulet.

Ochranné amulety si lidé opatřovali, vyráběli a používali již odpradávna. Slovo amulet pochází z latiny (amuletum) a znamená objekt, který ochraňuje, případně lékařský prostředek.

Na rozdíl od talismanu, který má přitahovat dobré vlivy, se amuletům přisuzuje také schopnost chránit člověka či určitý prostor kolem něj proti zlým silám.

Účinek amuletů je dán vírou člověka v magickou a ochranou moc určitých věcí (drahých kamenů, rostlin) či speciálních ochranných symbolů. Amulet působí jen v případě, že ho má osoba stále při sobě a také by měl sloužit pouze jedné osobě.

Od skarabea po škapulíř

Používání amuletů bylo známo již ve starověkém Egyptě či Číně. U Egypťanů byl velice populárním amuletem brouk skarabeus v různých podobách. Považovali ho za symbol reinkarnace a i v dnešních dnech je skarabeus oblíbeným turistickým suvenýrem, kterého si přiveze snad každý, kdo do Egypta zavítá.

V Číně se zase vsadilo na papír, na který se vepsalo poselství zlým duchům s prosbou, aby nositeli amuletu neubližovali.

Také obecně známý symbol jing a jang (mužského a ženského principu) patří mezi významné amulety spojené s východní kulturou.

Víra v moc amuletů neminula ani naši kulturu. Pro křesťany je snad největším ochranným symbolem křížek ve formě přívěsku na řetízku, který má připomínat utrpení Ježíše na kříži. Křížek je nejrozšířenějším amuletem na celém světě.

Ochrannou moc přisuzují věřící také obrázkům svatých či jiných věcí, které byly od světců posvěceny. Velký význam měly i medailonky s vyobrazením Panny Marie,

A vzpomenete si na pasáž z filmu či knihy Babička od Boženy Němcové? Kdy babička při vyprávění o Viktorce zmiňuje, že Viktorku sváděl voják, o kterém se říkalo, že je uřknutý. Viktorka proto dostala na ochranu před tímto  vojákem „škapulíř“, který si ale pak v rozhodující chvíli sundala a vojákovi ho darovala. A jak to s Viktorkou dopadlo, to zřejmě známe všichni.

Škapulíř byl malý váček nebo schránka na uschování amuletu nebo kouzelných bylin a měl jejich prostřednictvím chránit samotného nositele či místo, kde byl váček pověšený.

Amulety dnes

Zdá se, že bez ohledu na technologický vývoj lidé chtějí a potřebují věřit naprosto stejně jako před staletími, že je jejich duše chráněna či že na ně dohlíží nějaká vyšší moc, která odhání špatné energie a zlo.

Pentagramy, posvátní draci, keltské kříže, atlantské prsteny, různé spirály, symboly slunce či měsíce, egyptské symboly (Horovo oko), květ života, jing a jang, to je jen krátký výčet typu symbolů – amuletů –, které si můžete pořídit.

Pokud jste ten pravý amulet po sebe ještě nenašli, zkuste náš dnešní tip, kterým je amulet Stromu života. Jedná se o krásný amulet, který můžete použít rovněž jako atraktivní šperk.

Proč Strom života?

Strom života je významný symbol. Mytický strom poznání. Uctívaly ho snad všechny kultury. Egypťané, Číňané, Mayové i křesťané.

Mnoho lidí si jej nechává rádo tetovat. Přestavuje totiž stvoření člověka i jeho nesmrtelnost. Kořeny stromu představují podsvětí,  kmen pozemský svět a větve sahají až do nebe.

Strom symbolizuje i sílu přírody a propojení člověka nejen s její energií, ale i celým vesmírem, jehož jsme součástí. Silné kořeny stromu naznačují, že bez pořádných kořenů žádný strom stát nemůže. Jinak by ho první silný vítr vyrval ze země. Tedy i člověk potřebuje silné kořeny v podobě své rodiny a blízkých, o které se může opřít, když přijde vichřice.

Symbol  Strom života přináší svému nositeli hojnost, sílu, plodnost, stabilitu a tvořivost. Podporuje šťastné a zdravé rození potomků. Proto je tak oblíbený.

Přívěsek strom života osázený polodrahokamy pak propojuje symboliku posvátného stromu života s blahodárnými účinky drahých kamenů.

Jelikož i každý z drahých kamenů u člověka posiluje tu či onu energetickou stránku, můžeme si vybrat takový přívěsek, který s námi svým uzpůsobením souzní.

Růženín pro lásku, křišťál pro silnou ochranu či ametyst pro duchovní rozvoj. Nebo si vyberte kamínek, který ladí s vaším znamením horoskopu. Tak či tak, ať už zvolíte jakýkoli, hlavní je, že ho budete rádi sebevědomě nosit.