Spirulina

Spirulina je druh modrozelené řasy, která obsahuje řadu živin, včetně vitaminů skupiny B, beta-karotenu a vitaminu E. Spirulina obsahuje také antioxidanty, minerály, chlorofyl a fykokyanobilin a běžně se používá jako zdroj veganských bílkovin.

Spirulina je druh řasy, který je díky svému nutričnímu profilu a silným antioxidačním vlastnostem spojován s mnoha zdraví prospěšnými účinky.

Spirulina patří mezi nejoblíbenější doplňky stravy na světě. Je plná různých živin a antioxidantů, které mohou prospívat vašemu tělu a mozku.

Pokud vás zajímají další superpotraviny, ječmen a chlorella by pro vás mohly být zajímavou volbou.

K čemu se spirulina používá?

Mezi zastánci se spirulina používá k podpoře řady zdravotních stavů, včetně únavy, vysoké hladiny cholesterolu, vysokých triglyceridů a virových infekcí.

Mezi údajné přínosy spiruliny patří také hubnutí, zvýšení energie a stimulace imunitního systému.

Doposud bylo provedeno jen několik studií na lidech, které zkoumaly zdravotní účinky spiruliny. Předběžné studie však naznačují, že spirulina by mohla být přínosem pro následující stavy.

Vysoká hladina cholesterolu

Srdeční choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění souvisí mnoho rizikových faktorů.

Ukazuje se, že spirulina mnohé z těchto faktorů pozitivně ovlivňuje. Například dokáže snížit celkový cholesterol, LDL (špatný) cholesterol a triglyceridy a zároveň zvýšit HDL (dobrý) cholesterol.

Podle jednoho přehledu dokázala spirulina tyto ukazatele výrazně zlepšit u lidí s metabolickým syndromem a souvisejícími poruchami. Další studie z roku 2014 u lidí s vysokou hladinou cholesterolu zjistila, že 1 g spiruliny denně snížil triglyceridy o 16,3 % a LDL cholesterol o 10,1 %.

Podle studie zveřejněné v časopise Annals of Nutrition and Metabolism je spirulina slibná při poruchách lipidů, jako je vysoká hladina cholesterolu nebo triglyceridů. V rámci studie konzumovali zdraví starší dospělí lidé spirulinu nebo placebo. Po čtyřech měsících byla spirulina spojena s významným snížením hladiny cholesterolu.

Alergie

Podle přehledu publikovaného v roce 2009 je spirulina slibná při léčbě alergické rýmy (nosní alergie). Již dříve publikovaná studie na lidech s alergickou rýmou totiž zjistila několik přínosů konzumace spiruliny, včetně zlepšení příznaků, jako je výtok z nosu, kýchání, ucpání a svědění.

Alergická rýma se vyznačuje zánětem nosních průchodů. Vyvolávají ji alergeny z prostředí, jako jsou pyly, zvířecí srst nebo dokonce pšeničný prach. Spirulina je oblíbenou alternativní léčbou příznaků alergické rýmy a existují důkazy, že může být účinná.

Jedna studie například zjistila, že spirulina je pro zlepšení příznaků alergické rýmy a snížení zánětu účinnější než cetirizin, antihistaminikum používané k léčbě alergií. Je však třeba provést další výzkum.

Diabetes

Několik studií na zvířatech naznačuje, že spirulina by mohla pomoci snížit hladinu cukru v krvi. Existují také určité důkazy, že spirulina může podporovat zdravou hladinu cukru v krvi u lidí. Podle jednoho přehledu osmi studií by suplementace spirulinou v dávkách od 0,8 do 8 g denně mohla významně snížit hladinu cukru v krvi nalačno u lidí s diabetem 2. typu.

Ve studii z roku 2008, které se zúčastnilo 37 osob s cukrovkou 2. typu, vědci zjistili, že u osob, kterým byla spirulina podávána 12 týdnů, došlo k významnému snížení hladiny tuků v krvi. Mezi přínosy spiruliny patřilo také snížení zánětů a u některých lidí i snížení krevního tlaku a cholesterolu.

V další malé studii užívalo 15 lidí s diagnózou cukrovky, kteří neužívali inzulin, po dobu dvou měsíců 2 gramy spiruliny denně ve formě doplňku stravy. Žádné další faktory svého jídelníčku ani životního stylu neměnili. Na konci sledovaného období došlo u účastníků studie ke snížení hladiny cukru, cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Nebyl však zjištěn žádný významný vliv na hladinu cukru v krvi po jídle ani na hladinu hemoglobinu A1c, který se používá k měření dlouhodobé kontroly hladiny cukru v krvi. Proto je třeba provést další výzkum.

Rakovina dutiny ústní a jiné

I když je třeba provést další studie, některé důkazy naznačují, že spirulina má obecně protirakovinné účinky. Výzkum na zvířatech naznačuje, že může snižovat výskyt rakoviny a velikost nádorů. Zvláště dobře byly prozkoumány účinky spiruliny na rakovinu ústní dutiny – neboli rakovinu ústní dutiny.

Několik studií totiž zjistilo, že suplementace spirulinou může být užitečná při léčbě submukózní fibrózy ústní dutiny (OSMD), což je typ přednádorového postižení v ústech.

Podle jedné malé studie na žvýkačkách tabáku s přednádorovými změnami v ústní dutině může spirulina poskytovat určitou ochranu před rakovinou ústní dutiny. Po dobu 12 měsíců užívali účastníci studie buď denní dávku spiruliny, nebo placebo. Na konci studie se léze odstranily u 20 ze 44 účastníků, kteří konzumovali spirulinu (ve srovnání se třemi ze 43 účastníků, kteří byli zařazeni do skupiny s placebem).

V další studii z roku 2013, které se zúčastnilo 40 osob s lézemi OSMF, vedl 1 g spiruliny denně k většímu zlepšení příznaků OSMF než pentoxifylin, lék používaný na podporu prokrvení.

Možné vedlejší účinky

Ačkoli je s užíváním spiruliny spojeno jen málo nežádoucích účinků, může konzumace spiruliny v některých případech způsobit bolesti hlavy, alergické reakce, bolesti svalů, pocení a nespavost. Lidé s alergií na mořské plody, mořské řasy a další mořskou zeleninu by se měli spirulině vyhnout.

Pokud má někdo onemocnění štítné žlázy, autoimunitní poruchu, dnu, ledvinové kameny, fenylketonurii nebo je těhotná či kojící žena, spirulina pro něj nemusí být vhodná. Před jejím užíváním by se měl poradit se svým lékařem.

Je možné, že spirulina pěstovaná ve volné přírodě může absorbovat toxiny z vody, jako jsou mikrocystiny (známé tím, že způsobují vážné poškození jater), znečišťující látky a těžké kovy. Většina spiruliny prodávané ve Spojených státech je pěstována v laboratořích.

Stejně jako u všech doplňků stravy je důležité, aby se před použitím spiruliny každý poradil se svým lékařem, zda je pro něj vhodná a zda ji může konzumovat v kombinaci s jinými léky a/nebo doplňky stravy, které případně užívá.

Dávkování a příprava

Neexistuje dostatek vědeckých údajů, které by umožnily stanovit doporučenou dávku spiruliny. Ve výzkumu byly použity různé dávky spiruliny.

Například v několika studiích zkoumajících přínos spiruliny při vysokém cholesterolu byly použity dávky 1-8 gramů denně po dobu čtyř týdnů až šesti měsíců. Pro zjištění účinků na hypertenzi se v jedné studii podávala dávka 4,5 gramu spiruliny ze sinic denně po dobu šesti týdnů. V jiné studii se pacientům s cukrovkou 2. typu podával přípravek obsahující 1 gram spiruliny dvakrát denně po dobu dvou měsíců.

Vhodná dávka pro člověka může záviset na faktorech, jako je věk, pohlaví a anamnéza. Je lepší obrátit se na svého lékaře, který poradí individuálně.

Na co se zaměřit

Spirulina se často prodává ve formě prášku, ale je k dispozici také v kapslích, tabletách a šťávách. Spirulina prášek se někdy přidává do koktejlů.

Ačkoli existuje velké množství druhů modrozelených řas, které se běžně označují jako „spirulina“, většina doplňků stravy se spirulinou obsahuje Aphanizomenon flos-aquae, Spirulina maxima a/nebo Spirulina platensis.

Stejně jako u všech doplňků stravy je důležité prozkoumat etiketu „Supplement Facts“ na každém zakoupeném výrobku. Tento štítek obsahuje důležité informace, včetně množství účinných látek v jedné dávce a všech dalších složek, které mohou být ve výrobku obsaženy.

Nakonec je dobré hledat výrobek, který obsahuje pečeť schválení od organizace třetí strany, která provádí testování kvality. Schvalovací pečeť jedné z těchto organizací nezaručuje bezpečnost nebo účinnost výrobku, ale poskytuje jistotu, že výrobek byl řádně vyroben, obsahuje složky uvedené na etiketě a neobsahuje škodlivé množství kontaminantů.

Pro koho spirulina není

Používání spiruliny nemusí být bezpečné:

  • během těhotenství
  • pro děti
  • při autoimunitních onemocněních, jako je roztroušená skleróza a revmatoidní artritida, protože může zvyšovat imunitní aktivitu
  • před operací nebo po ní, protože může ovlivnit hladinu glukózy v krvi

Před užíváním spiruliny by se lidé měli poradit s lékařem, aby se ujistil, že nedojde k interakci s jinými léky a že je její užívání pro ně bezpečné. Měli by si také spirulinu a další doplňky stravy pořídit z renomovaného zdroje a ujistit se, že výrobek prošel testováním bezpečnosti.

Byly také zaznamenány některé případy alergických reakcí na spirulinu. Alergická reakce může někdy vést k anafylaxi, což je život ohrožující zdravotní stav, který může vyústit v anafylaktický šok. Každý, kdo po konzumaci spiruliny pocítí otoky, kopřivku nebo dýchací potíže, potřebuje okamžitou lékařskou pomoc.