Síla lidského doteku a opečovávání

Dotek jiného člověka hraje zásadní roli pro lidskou pohodu. Každý touží být s někým blízkým, sdílet své starosti i radosti, k někomu se přitulit, pohladit a být pohlazen. Zkrátka nebýt na své životní pouti sám.

Člověk, podobně jako i jiní tvorové, má životní potřebu se sdružovat s jinými jedinci svého rodu, jako nejzákladnější pud daný přírodou. Bytostně potřebuje být součástí společenství, jež mu poskytuje možnost ochrany a obživy a také domov, přátele a rodinu.

V dnešní hektické době se žije v obrovské, technikou vybavené společnosti, kde je člověk sice obklopený dalšími lidmi, přesto se často cítí sám.

Dav kolem je anonymní a člověk někdy marně hledá svou životní potřebu – k někomu se přitulit, pohladit a být pohlazen, o někoho se opřít. Lidé zkrátka byli stvořeni k tomu, aby si jiné lidi přitiskli k sobě a cítili jejich objetí.

Mluví se o síle lidského doteku. A co se jedná?

Hmat a dotek

Aristoteles považoval hmat za nejnižší smysl. Pohlížel na něj s despektem, protože se vyskytoval u všech zvířat. Hmat spoléhal na pouhou blízkost, nikoli na vyšší lidské schopnosti, jako je myšlení, paměť a představivost.

Stejně dobře by se však dalo říci, že hmat je smyslem nejvyšším, a to ze stejných důvodů. Je to základní zvířecí instinkt, který dává vědět, že je bytost na světě živá.

Hmat je první lidský smysl. Ruka dvouměsíčního lidského plodu se chytí, když něco ucítí ve své dlani. Novorozené dítě instinktivně otočí hlavičku k doteku na tváři.

Nejstarší formy medicíny čerpaly z této lidské potřeby dotýkat se a být dotýkán. Léčebné masáže se objevily v Indii, Číně a jihovýchodní Asii ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Poté se rozšířily na západ.

Asklépios, řecký bůh uzdravování, léčil lidi dotykem. Slovo chirurg původně znamenalo léčitel rukou, z řeckého výrazu pro ruku (kheir) a práci (ergon). V evangeliích Ježíš uzdravuje nemocné vkládáním rukou.

V posledních letech se v pečovatelských profesích praxe léčení dotykem oživila. Dnes je známo, že něžný dotek druhých posiluje imunitní systém, snižuje krevní tlak, snižuje hladinu stresových hormonů, jako je kortizol.

Také vyvolává uvolňování stejného druhu opiátů jako léky proti bolesti. Předčasně narozené děti přibývají na váze, když jsou lehce masírovány od hlavy až k patě. Masáže snižují bolesti u těhotných žen.

Lidé s demencí, kteří jsou objímáni a hlazeni, jsou méně náchylní k podrážděnosti a depresím.

Síla lidského doteku

Dotek je smysl, který lidé považují za samozřejmost. Ovšem strádají, když ho nemají. Psychologové mají pro tento pocit deprivace a opuštěnosti termín, kterým je „hlad po kůži„. Už nejstarší mýty hovoří o životodárné síle doteku.

Z nedostatku této prosté lidské empatie a lásky člověk strádá, dochází k citové vyprahlosti a dostavují se psychosomatické potíže.

Když je duše nemocná, onemocní i tělo. Chybí energie lidské lásky, síla lidského doteku.

Dotek je univerzální jazyk, každá kultura jím však mluví po svém. V severní Africe a na Blízkém východě muži spojují ruce na pozdrav, pak si ruce líbají nebo si je přitisknou k srdci.

Konžané se vzájemně dotýkají na spáncích a líbají se na čelo. Na Tuvalu si navzájem čichají k tvářím. Obyvatelé Andamanských ostrovů v Bengálském zálivu si sednou do klína a pak na rozloučenou zvednou ruku toho druhého k ústům a fouknou.

V kulturách zbavených dotyků není dotyk o nic méně důležitý než v těch více kontaktních. Pokud jsou lidé vyhladovělí po dotyku, i ty nejmenší formy kontaktu mají obrovský význam.

Lidský dotek může mít silný psychologický účinek jak na toho, kdo jej dává, tak na toho, kdo jej přijímá. Přenáší mnoho nevyřčených informací a může ovlivnit rozhodování lidí, aniž by si toho byli vědomi.

Terapie lidským dotekem

Potřeba lidského doteku je jednou z lidských nejzákladnějších potřeb. Dotek může vyjadřovat úctu a náklonnost. Také může v příjemci vyvolat pocit úcty a respektu k osobě, která dotek iniciovala.

Nedostatek dotyku souvisí s negativními zdravotními důsledky, jako jsou úzkost, deprese a poruchy imunitního systému.

Výzkumy prokazující potřebu lidského doteku jsou rozsáhlé. Z vývojového hlediska nemohou kojenci bez lidského doteku doslova přežít. Bylo prokázáno, že kontakt kůže na kůži i v první hodině po narození pomáhá regulovat teplotu, srdeční frekvenci a dýchání novorozenců a snižuje pláč.

Bylo zjištěno, že dotek uklidňuje nervové centrum a zpomaluje srdeční tep. Lidský dotek také snižuje krevní tlak a také kortizol, stresový hormon. Spouští také uvolňování oxytocinu. Hormonu známého tím, že podporuje emocionální vazbu k druhým lidem.

Vzhledem k tomu, že lidský dotek je zjevně důležitý, může být jednou z otázek, jak ho do svého života vnést více.

Výzkumy ukazují, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak využívat terapeutických účinků doteků, je masáž. Bylo prokázáno, že masážní terapie zmírňuje deprese, zvyšuje pozornost a posiluje imunitní funkce.

Pokud někomu masážní terapie nevyhovuje, může zkusit manikúru nebo pedikúra či jiný typ lázeňské procedury, která zahrnují doteky.

Bylo také zjištěno, že domácí mazlíčci napodobují některé výhody lidského doteku, pokud jim člověk věnuje dostatek času na mazlení.

Ačkoli je potřeba lidského kontaktu obrovská, je důležité zdůraznit souhlas. To, že někdo zoufale potřebuje dotek, neznamená, že je druhá osoba povinna mu ho poskytnout. A neměla by k tomu být nucena.