Numerologie

Numerologie je často spojována s předpovídáním budoucnosti. Tak jednoduché to však není – žádné přesné předpovědi budoucích událostí numerologie neposkytne.

Numerologie je vědou, jež pracuje s čísly, přičemž každé číslo s sebou nese určitý energetický náboj. Numerologové však čísla (vyskytující se v datumu narození) pokládají za nositele určité charakteristiky člověka a jeho předurčené životní cesty, ne však konkrétní události.

Základem numerologie je poznání, podle nějž každé číslo reprezentuje určitý typ energie. Důležité je také vědět, že numerologie není žádným pouťovým výmyslem – mystikou čísel se zabývaly všechny pradávné rozvinuté kultury, o čemž je možné se přesvědčit při zkoumání textů nacházejících se v archeologických materiálech v Babylonu, Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii a Číně.

I samotný Pythagoras, jenž se stal vzorem mnoha numerologů, využíval čísla nejen k výpočtům čistě matematické povahy, ale vztahoval je rovněž k lidskému osudu i duchovním procesům.

Následovníky antických pythagorejců byli i židovští mystikové, kabalisté, kteří natrvalo ovlivnili symboliku tajných nauk a kromě data narození, brali v úvahu i jména osob, neboť i každé písmeno má svou číselnou hodnotu a vibraci.

Pokud se tedy chcete o numerologii dozvědět více, studujte ji z kvalitní světové literatury, zabývající se nejen numerologií, ale i astrologií a kabalou.