Výklad tarotových karet jako účinná metoda sebepoznání

Výklad prostřednictvím tarotových karet je účinná metoda sebepoznání, která dokáže jasněji a rychleji než některé jiné metody odhalit skryté motivy lidského jednání. Tarot zprostředkuje lidem hluboký pohled do vlastního nitra.

Karty se mohou stát jemným a chápavým průvodcem lidí na cestě k plnějšímu životu. S jejich laskavým a moudrým vedením mohou lidé snáze pochopit, kým jsou a kam směřují ve všech oblastech života, např.: pochopit a jasně definovat své skutečné potřeby a touhy v oblasti milostných vztahů, což jim umožní snáze nalézt svého životního druha.

Dále pochopit dynamiku rodinných, manželských a partnerských vztahů. A také získat návod i sílu odpoutat se od starých modelů chování, zejména v partnerských vztazích. (Aneb: Jak vystoupit ze začarovaného kruhu nezdravých rodinných vazeb).

A také ujasnit si, jaké jsou jejich talenty a vlohy a jak je využít v každodenním životě.

A také zjistit, co je momentálně blokuje a jak získat to, co chtějí získat podporu pro uskutečnění svých nejniternějších záměrů a přání. A k tomu mnoho dalšího