Výklad tarotových karet jako účinná metoda sebepoznání

Výklad prostřednictvím tarotových karet je účinná metoda sebepoznání, která dokáže jasněji a rychleji než některé jiné metody odhalit skryté motivy lidského jednání. Tarot zprostředkuje lidem hluboký pohled do vlastního nitra.

Výklad tarotových karet může být účinným nástrojem pro sebepoznání, protože pomáhá podnítit introspekci a uvědomění si různých aspektů života. Karty mohou reflektovat momentální situaci, přinášet nové perspektivy a pomáhat porozumět skrytým emocím. Je důležité si však být vědom/a, že tarot není předpověď budoucnosti, nýbrž spíše nástroj pro hlubší pochopení sebe sama a okolního světa.

Co jsou tarotové karty

Tarotové karty je sada karet, obvykle rozdělená do 22 velkých arkánů a 56 malých arkánů, každá s konkrétním významem. Používají se pro věštění, sebepoznání a spirituální reflexi.

Při používání tarotových karet si člověk klade otázky a otevírá karty, aby získal vhled do své situace. Karty jsou interpretovány podle jejich umístění a vzájemných vztahů v rozložení.

Tarotové karty lze zakoupit v knihkupectvích, esoterických obchodech nebo online. Existuje mnoho druhů tarotových sad s různými designy a symbolikou. Důležité je najít sadu, která člověka osobně osloví a s níž se cítí pohodlně. Při používání tarotu je klíčové udržet otevřenou mysl a vnímavost k symbolům a intuici.

Druhy tarotových karet

Existuje mnoho různých tarotových sad s různými designy, symbolikou a historií. Zde jsou některé z nejznámějších druhů tarotových karet:

 1. Rider-Waite Tarot: Jedna z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sad tarotových karet. Vytvořili je umělec Pamela Colman Smith a okultista A.E. Waite.
 2. Thoth Tarot: Vyvinutý Aleisterem Crowleyem a umělcem Frieda Harris. Tato sada má silný okultní a magický podtón a je známá pro svoji bohatou symboliku.
 3. Tarot Marseille: Starší styl tarotu, který má své kořeny ve 18. století ve francouzském městě Marseille. Karty jsou často jednodušší než v jiných typech tarotu.
 4. Alejandro Jodorowsky’s Tarot: Vytvořený filmovým režisérem, spisovatelem a umělcem Alejandro Jodorowským. Tato sada je známá svým výrazným a poutavým uměleckým stylem.
 5. Golden Dawn Tarot: Tato sada je inspirována práci Hermetic Order of the Golden Dawn, okultního společenství, které mělo vliv na vývoj moderního okultismu.
 6. Robin Wood Tarot: Ilustrovaný umělkou Robin Wood, tato sada má příjemný a podrobný styl, který je často považován za vhodný pro začátečníky.
 7. Osho Zen Tarot: Moderní interpretace tarotu, která využívá buddhistickou a zenovou filosofii. Karty mají odlišný význam a design, odlišující se od tradičních tarotových sad.
 8. Legacy of the Divine Tarot: Vytvořený umělcem Ciro Marchettim, tato sada tarotu je známá pro své krásné ilustrace a moderní přístup k tradiční symbolice.

Tyto jsou pouze některé z mnoha druhů tarotových karet dostupných na trhu. Každá sada má své jedinečné rysy a může oslovit různé lidi v závislosti na jejich vkusu, preferencích a spirituálních potřebách.

Jak si vybrat své tarotové karty

Rady, jak si vybrat ty své pravé karty, lze shrnout do 3 základních bodů:

 1. „Nechte karty, aby si vybraly vás!“ – dovolit kartám, aby si vybraly samy člověka. Možná to připomíná scénu z Harryho Pottera, kdy si malý čaroděj vybíral svou kouzelnou hůlku. Stejně tak je to i s tarotovými kartami. Tyto karty jsou nástrojem, a proto by se měl pečlivě vybrat ten, který rezonuje s intuicí dotyčného člověka.
 2. „Nevybírejte si tarotové karty podle doporučení ostatních!“ – na trhu je nespočet různých tarotových sad, každá s vlastním pohledem a vnímáním Tarotu. Proto je důležité vybírat karty od autorů, se kterými člověk rezonuje, kteří oslovují jeho duši.
  • Takže naslouchat své intuici, důvěřovat svým pocitům. Vybrat si karty na základě toho, jestli „sedí“ nebo ne.
 3. „Nespěchejte, vybírejte pečlivě!“ – různé tarotové karty lze zakoupit online, avšak lepší je navštívit kamenný obchod a osobně si je osahat, prohlédnout. Nechat karty, aby oslovily svým jedinečným stylem.

V některých obchodech balíček tarotových karet na přání nerozbalí – je zapečetěn ve fólii, nebo obsluha kupujícímu nedovolí na něj sáhnout. Takový obchod rozhodně není tím pravým místem pro první nákup tarotových karet.

Naopak existují krámky a knihkupectví, kde ochotně zapůjčí karty k prozkoumání. V takovém obchodě si zájem a peníze zaslouží! Tarotové karty nesou energii místa, ze kterého pocházejí, a setkávají se s energií lidí, kteří je vlastní. Každý chce mít svůj balíček karet z prostředí, které je přátelské, vstřícné a plné lásky.

Jak se naučit vykládat karty

Naučit se vykládat tarotové karty vyžaduje praxi, studium a vnímavost. Zde jsou některé kroky, které mohou pomoci:

 1. Získání Tarotové sady: Pro začátek se nic nezkazí s klasickou sadou (např. Rider-Waite Tarot). Zajímat se o symboliku každé karty a její význam.
 2. Studium: Přečíst si knihy nebo průvodce, které poskytnou základní povědomí o významech karet a různých rozloženích.
 3. Denní praxe: Každý den si vybrat jednu kartu a zamyslet se nad jejím významem v souvislosti se dnem. Tento krok pomůže rozvíjet intuici a zapamatovat si významy karet.
 4. Rozložení karet: Postupně se učit rozložení karet pro konkrétní otázky. Začít s jednoduchými a postupovat ke složitějším.
 5. Osvojení symboliky: Porozumět symbolům na kartách a jak se vzájemně propojují. Symbolika může být klíčem k hlubšímu porozumění významu karet.
 6. Intuice: Učit se naslouchat své intuici při vykládání karet. Někdy bude osobní vnímání důležitější než konkrétní významy.
 7. Diskuze s odborníky: Zapojit se do komunity nebo diskuzí s dalšími věštkyněmi. Sdílení zkušeností a názorů může poskytnout nové perspektivy.

Vykládání karet je umění i věda a vyžaduje praxi a trpělivost. Člověk bude praxí postupně získávat důvěru ve své schopnosti a rozvíjet svůj vlastní přístup k tarotu.

Může tarotové karty vykládat každý?

Vykládání tarotových karet může praktikovat téměř kdokoliv, avšak kvalita vykládání závisí na kombinaci studia, intuice a zkušeností. I když není žádný formální certifikát nebo licenční požadavek pro věštění pomocí tarotu, je důležité, aby vykladač měl respekt k významům karet, porozumění symbolice a empatii ke klientovi.

Studium tarotu, porozumění symbolům a praxi interpretace jsou klíčové pro efektivní vykládání. Také schopnost komunikovat s klientem citlivě a eticky je důležitá.

Každý má svůj vlastní přístup k tarotu a ten může být ovlivněn kulturními, duchovními nebo osobními přesvědčeními. Důvěryhodnost vykládajícího může být posílena průběžným vzděláváním a úctou k etickým normám v oblasti věštění.

Co se člověk dozví při výkladu

Při výkladu tarotových karet se člověk může dozvědět různé věci v závislosti na otázkách, které klade klient a na konkrétních kartách v rozložení. Některé možné aspekty, které mohou být předmětem výkladu, zahrnují:

 1. Přítomnost: Co se děje v současné době v životě klienta? Karty mohou nabídnout vhled do aktuálních situací a vztahů.
 2. Budoucnost: I když tarot není nástrojem pro přesné předpovědi, může poskytnout naznačení možných směrů a vývoje situací.
 3. Sebepoznání: Výklad karet může odhalit hlubší pohled na klientovy vlastní pocity, myšlenky a motivace.
 4. Rada: Karty mohou nabídnout rady a doporučení pro postup nebo přemýšlení nad konkrétními rozhodnutími.
 5. Spiritualita: Pro některé lidi má tarot i spirituální dimenzi. Mohou se dozvědět něco o duchovním růstu a cestě.

Výklad tarotu není striktně předpovídání budoucnosti. Spíše poskytuje symbolický jazyk, který může pomoci klientovi lépe porozumět sobě a aktuálním životním situacím.

Metoda sebepoznání

Karty se mohou stát jemným a chápavým průvodcem lidí na cestě k plnějšímu životu. S jejich laskavým a moudrým vedením mohou lidé snáze pochopit, kým jsou a kam směřují ve všech oblastech života, např.: pochopit a jasně definovat své skutečné potřeby a touhy v oblasti milostných vztahů, což jim umožní snáze nalézt svého životního druha.

Dále pochopit dynamiku rodinných, manželských a partnerských vztahů. A také získat návod i sílu odpoutat se od starých modelů chování, zejména v partnerských vztazích aneb jak vystoupit ze začarovaného kruhu nezdravých rodinných vazeb.

Také si ujasnit, jaké jsou jejich talenty a vlohy a jak je využít v každodenním životě. Nebo zjistit co je momentálně blokuje a jak získat podporu pro uskutečnění svých nejniternějších záměrů a přání. A k tomu mnoho dalšího.

Jak dále pracovat se získanými informacemi

Po získání informací z výkladu tarotových karet existuje několik kroků, které může člověk podniknout:

 1. Reflexe: Zamyslet se nad tím, jak se informace vztahují k jeho současné situaci. Co mu karty říkají o jeho životě a rozhodnutích?
 2. Akce: Rozhodnutí, zda chce provést nějaké konkrétní kroky nebo změny na základě získaných rad. Tarot může poskytnout inspiraci k dalším krokům.
 3. Integrace: Snažit se integrovat pochopení z výkladu do svého života. Může se zaměřit na posílení pozitivních aspektů nebo pracovat na překonání překážek.
 4. Dlouhodobé sledování: Pokud je to relevantní, může vývoj situace sledovat dlouhodobě. To mu může poskytnout náhled na to, jak se věci vyvíjejí v průběhu času.
 5. Další otázky: Pokud má další otázky nebo témata, která by rád prozkoumal, může si klást další otázky nebo vyhledat další výklad.
 6. Poděkování: Někteří lidé poděkují za vedení, které dostali, a projeví vděk za pochopení, které jim tarot mohl poskytnout.

Důležité je vnímat výklad tarotu jako podporu nebo inspiraci, nikoli jako striktní předpověď. Nakonec je důležité, aby byl člověk otevřený k interpretaci karet, avšak zároveň si uchovával vlastní svobodu rozhodování.