Bachovy esence a kapky

Bachovy květové esence a kapky jsou alternativní nebo doplňkovou léčbou, která se používá při emočních problémech a bolestech. Vyrábějí se ze zředěných výtažků z květů planě rostoucích rostlin.

Bachovy květové léky jsou známy již století a jejich autorem je britský lékař Edward Bach. Edward Bach, lékař a homeopat, vytvořil esence na počátku 20. století. Homeopatie je víra, že se tělo dokáže vyléčit samo.

K léčbě těla nebo mysli Bach používal malá množství přírodních látek, jako jsou rostliny a minerály. Myšlenka Bachových květových esencí a kapek je podobná homeopatii. Používají však méně látek a nepůsobí přímo na fyzické příznaky, nýbrž na emoce.

Bach věřil, že léčení negativních emocí pomáhá tělu uzdravit se. Jeho systém obsahuje 38 esencí, z nichž každý se zabývá jednou určitou negativní emocí. Emoce jsou seskupeny do sedmi širokých psychologických příčin nemocí:

  • Strach
  • Nejistota
  • Nedostatek zájmu o současné okolnosti
  • Osamělost
  • Přecitlivělost na vlivy a myšlenky
  • Smutek nebo zoufalství
  • Péče o druhé na úkor sebe sama

Bachova teorie je natolik populární, že ji převzala také řada veterinárních ordinací a majitelů domácích mazlíčků. Bachova květová terapie pro zvířata pomáhá zvířatům při stresových situacích vyvolaných jízdou v autě, bouřkami, petardami, nebo návštěvou veterináře.

Jak je používat

Kapky si lze koupit v obchodě se zdravou výživou nebo spolupracovat s odborníkem či někým, kdo je vyškolen k jejich používání. Nabízejí je také někteří homeopaté, bylinkáři, chiropraktici a akupunkturisté.

Bachovy esence a kapky se obvykle dodávají jako tekutiny v lahvičkách s kapátkem. Esence je možné nakapat na jazyk nebo ji rozmíchat ve sklenici vody a vypít. Dávkování se liší, avšak většina lidí užívá několik kapek několikrát denně. Některé květové esence se vyskytují také ve formě tablet, sprejů, kožních krémů a koupelových solí.

Fungují Bachovy esence?

Lidé používají Bachovy esence na mnoho stavů, včetně úzkosti, deprese, stresu, citových a fyzických traumat, rakoviny a HIV. Výzkumy však žádné pozitivní či negativní účinky používání květových esencí nepotvrzuje.

Výsledky se různí, pokud jde o to, zda pomáhají při emočních problémech nebo bolesti. Zdá se, že u některých lidí vyvolávají lepší pocit, ovšem není jasné, zda je to důsledek placebo efektu.

Nežádoucí účinky a bezpečnost

Bachovy esence jsou bezpečné, jsou na přírodní bázi, tudíž neobsahují chemii a žádné zakázané látky. Vedlejších účinků se netřeba bát. Některé esence obsahují malé množství alkoholu, takže by je neměly užívat těhotné a kojící ženy.

Sklíčenost a zoufalství

Plané jablko – je určeno lidem, kterým se nelíbí část jejich osobnosti nebo vzhledu, případně pokud mají pocit, že na sobě mají něco ne zcela čistého. Tato esence je užitečná k očistě navyklých nebo obsedantních vzorců spojených s čistotou, například u člověka, který si neustále myje ruce.

Jilm – je vhodný, pokud jedinec trpí ztrátou sebedůvěry v důsledku životních povinností.

Modřín – v kontrastu s jilmem se hodí, když jedinec trpí ztrátou sebedůvěry. Často pochybuje o svých schopnostech, předpokládá, že selže, a v důsledku toho se neobtěžuje o něco pokusit. Tato esence pomáhá jedinci znovu získat sebeúctu a důvěru v sebe sama.

Dub – je určen lidem, kteří jsou nadměrně výkonní, neustále pracují, až dosáhnou bodu vyčerpání. Bývají to silní, stálí lidé, kteří mají silný smysl pro povinnost. Tato esence pomáhá přivést jedince zpět do rovnováhy, aby zůstal silný a zároveň se naučil, že někdy je lepší povolit.

Borovice – je prospěšná pro lidi, kteří cítí vinu nebo se obviňují, často za chyby ostatních.

Snědek okoličnatý – pomáhá při šoku způsobeném traumatem, ztrátou někoho blízkého, strachem po nehodě.

Kaštan jedlý – pomáhá jedinci, když je trápení příliš velké a zdá se nesnesitelné. V tomto extrémním případě esence obnovuje naději a sílu jedince.

Vrba – je určena pro ty, kteří cítí zášť a hořkost nad svým životem a mají sklon k sebelítosti. Tato esence pomáhá obnovit optimismus a víru.

Bachovy květové esence založené na strachu

Topol osika – může pomoci jedinci, když cítí strach, aniž by věděl, proč. V podstatě se jedná o typ strachu, který je nejasný a nevysvětlitelný a může jedince pronásledovat během dne nebo noci.

Slíva třešňová – je určena těm, kteří se bojí ztráty kontroly nad svými myšlenkami a činy. Může se jednat například o situaci, kdy má člověk chuť dělat věci, o kterých ví, že jsou pro něj špatné nebo které považuje za nesprávné. Esence umožňuje větší důvěru ve vlastní spontánní moudrost a odvahu následovat svou cestu.

Kejklířka skvrnitá – na rozdíl od topolu osika pomáhá při pocitu strachu ze známé příčiny. Může to být například strach z pavouků, z pobytu na veřejnosti, ze samoty nebo strach z nemoci.

Červený kaštan – je určen pro jedince, kteří mají strach, že se jejich blízkým stane něco nešťastného. Často je pro ně obtížné nebýt úzkostný kvůli druhým lidem.

Růže šípková – pomáhá, když je prožívaný strach spojen spíše s hrůzou nebo silným leknutím, které jedince zanechává strnulého a oni nejsou schopni pohybu nebo jasného myšlení.

Bachovy květové esence založené na nejistotě

Rožec – je květová esence pro lidi, kteří nemají důvěru ve vlastní úsudek a schopnost rozhodování.

Hořec nahořklý – je pro sklíčenost, když se něco nedaří. Hořec pomáhá tento pocit pozvednout, takže člověk je méně pesimistický a je více připraven zkusit to znovu.

Hlodaš evropský – může být často zaměňován s hořcem, uplatňuje se v případě, kdy má člověk větší pocit beznaděje a přestal věřit, že je možné udělat víc.

Habr obecný – je určen pro jedince, kteří mají pocit, že nemají dostatek sil, ať už fyzických, nebo psychických, aby se vypořádali s tlakem, který na ně život vyvíjí.

Chmerek roční – je ideální, když se člověk těžko rozhoduje. Může jít o rozhodování mezi dvěma i více možnostmi. Užívání esence pomáhá poznat, co člověk chce.

Sveřep větevnatý – má podobnou povahu jako chmerek, ovšem je třeba jej použít v případě, že nejistota pramení z hlubšího pocitu, že člověk chce ve svém životě udělat něco hodnotného a neví, kterou cestou se vydat. V tomto stavu frustrace nebo nejasných ambicí sveřep pomáhá jedinci najít jeho pravou cestu.

Bachovy květové esence založené na nízké motivaci

Poupě jírovce – pomáhá jedincům, kteří dělají stále stejné chyby, aniž by je pochopili a poučili se z nich.

Bílá lesní réva – je pro ty, jejichž mysl se od přítomného okamžiku toulá do představ o budoucnosti. V důsledku toho bývají neuzemnění a citově lhostejní ke každodennímu životu. Často sní o úspěchu, tvůrčí činnosti a úspěchu. Esence pomáhá vrátit jedince zpět do reality a jednat v přítomnosti namísto života ve snech.

Zimolez kozí list – na rozdíl od bílé lesní révy je určen pro lidi, kteří žijí minulostí místo přítomností. To pramení z pocitu, že se není na co těšit, a v důsledku toho bude jedinec přemýšlet o minulém štěstí. Tato esence umožní člověku přenést se do přítomnosti a čerpat radost z dneška nebo zítřka.

Hořčice polní – pomáhá, když se člověk bezdůvodně cítí náhle sklíčený. Cítí se jako studený temný mrak, který ničí normální štěstí a veselost.

Olivovník evropský – je podobný habru, ovšem spíše souvisí s únavou a vyčerpáním po fyzické nebo duševní námaze. Může to být například po dlouhém boji s nemocí. Esence pomáhá znovu získat energii, vitalitu a zájem o život.

Planá šípková růže – je určena lidem, kteří se smířili s životními výzvami a přijali svůj život takový, jaký je. V tomto stavu si jedinci zdánlivě nestěžují ani nejsou nijak zvlášť nešťastní, jen se nechávají unášet. Esence umožňuje jedinci znovu probudit zájem o život a smysl pro cíl.

Bílý kaštan – pomáhá, když je mysl zmítaná nežádoucími myšlenkami a mentálními hádkami, které jedinci brání v soustředění. Myšlenky se v mysli jedince neustále točí, což lze často považovat za stav „znepokojení“, ovšem ne nutně úzkosti nebo strachu.

Bachovy květové esence založené na osamělosti

Vřes obecný – je určen lidem, kteří jsou posedlí sami sebou a neradi jsou sami. Mají sklon upínat se na lidi, často neustále mluví o svých problémech, až je lidé začnou aktivně ignorovat. Výsledkem je, že pocit, kterého se nejvíce obávají, osamělost, je vyvolán jejich chováním.

Netýkavka žlázonosná – jak název napovídá, je určen pro ty, kteří nemají trpělivost s tím, co považují za pomalost druhých kvůli své povaze rychle jednat a myslet. V důsledku toho často dávají přednost práci o samotě před prací ve skupině. Esence umožňuje jedinci cítit empatii, pochopení a trpělivost s ostatními.

Žebratka bahenní – je určena lidem, kteří jsou raději sami, avšak v důsledku toho zůstávají osamělí a neschopní navázat kontakt s okolím. Esence umožňuje jedinci rozvíjet vřelejší vztahy s ostatními lidmi.

Přecitlivělost na vlivy na bázi Bachových květových esencí

Řepík lékařský – je určen pro lidi, kteří skrývají své pocity za masku potěšení nebo štěstí. V důsledku toho se člověk může obrátit k alkoholu nebo drogám.

Zeměžluč lékařská – je pro lidi, kteří obtížně říkají ne, a proto se snadno nechají přemluvit. V důsledku toho se jim často stává, že slouží druhým a přitom zanedbávají své vlastní potřeby. Zeměžluč lékařská pomáhá rozvíjet odvahu a sebeurčení člověka.

Cesmína ostrolistá – pomáhá při zlostných myšlenkách, jako je žárlivost, závist, pomsta a/nebo podezíravost. Tato esence působí na podporu velkorysosti ducha a otevřenosti vůči druhým.

Ořešák královský – pomáhá chránit člověka, zatímco naplňuje svůj životní cíl, před vlivy a názory druhých. Tyto názory v nich často vyvolávají pochybnosti o sobě samých. Ořešák královský pomáhá zajistit důslednost a ochranu před vnějšími vlivy.

Nadměrná péče o druhé na základě Bachových květových esencí

Buk lesní – je určen lidem, kteří jsou netolerantní k odlišnostem druhých. Často jim chybí soucit a pochopení pro situaci a okolnosti jiných lidí. Pomáhá jedinci být méně kritický vůči druhým lidem a přijímat je takové, jací jsou.

Čekanka obecná – je pro lidi, kteří jsou plní lásky k druhým, avšak s očekáváním, že tuto lásku dostanou zpět. Čekanka pomáhá jedinci milovat bezpodmínečně a svobodně.

Voda z léčivých pramenů – je určena lidem, kteří od sebe očekávají příliš mnoho. Své sebezapření dovádějí do extrémů a kladou si pravidla a cíle, když jim připadá, že se jim nedaří. Voda z léčivých pramenů pomáhá těmto jedincům být k sobě laskavější.

Sporýš lékařský – je vhodný pro jedince, kteří jsou od přírody perfekcionisté a zastávají pevné názory. Vynakládají plné úsilí (psychické) na věci, kterým věří, a cítí silnou potřebu přesvědčit ostatní o svém názoru.

Vinná réva – je určena pro lidi, kteří mají silné názory a myslí si, že vědí, co je pro ostatní nejlepší. Obvykle očekávají poslušnost lidí kolem sebe a příliš se nezajímají o získávání přátel, pokud jsou jejich příkazy plněny. Réva těmto jedincům pomáhá respektovat názory a myšlenky ostatních lidí.

Krizové kapky

Jsou kombinace esencí pro mimořádné situace. Bachovy květové léky jsou hojně využívány po celém světě, přičemž krizové kapky, které jsou kombinací Bachových květových léků, jsou nejoblíbenější a nejpoužívanější.

V průběhu let si získaly mnoho chvály celebrit díky své schopnosti rychle vyrovnávat negativní emoce u lidí, kteří zažívají vysokou úroveň stresu nebo tlaku.