Hotovostní půjčky – jak fungují a kdo je nabízí?

Hotovostní půjčky jsou typem úvěru, který poskytují finanční instituce, soukromé firmy nebo i jednotlivci. Jak název napovídá, peníze jsou poskytovány v hotovosti přímo klientovi, obvykle bez potřeby bankovního účtu. Tento typ půjčky je často využíván lidmi, kteří potřebují rychle získat peníze a nemají čas nebo možnost čekat na bankovní převod.

Hotovostní půjčka funguje na principu jednoduchého a rychlého poskytování finančních prostředků. Zájemce o půjčku obvykle musí splnit základní požadavky, jako je dokládání pravidelného příjmu, občanský průkaz a doložení schopnosti splácet dluh.

Jak fungují hotovostní půjčky?

Po schválení žádosti, což může být někdy otázkou jen několika hodin, jsou peníze předány klientovi v hotovosti nebo na požádání jiným vhodným způsobem.

  1. Žádost: Zájemce o půjčku vyplní žádost, kde uvede své osobní údaje a informace o své finanční situaci. Někdy může být požadováno doložení příjmu nebo jiné dokumenty.
  2. Schválení: Poskytovatel půjčky posoudí žádost, kreditní historii a schopnost žadatele splácet půjčku. Na základě tohoto hodnocení rozhodne, zda půjčku schválí nebo zamítne.
  3. Výplata: Pokud je půjčka schválena, klient obvykle dostane peníze ihned na ruku, což znamená, že může odejít s hotovostí přímo z pobočky nebo se s poskytovatelem setká na domluveném místě.
  4. Splácení: Splácení půjčky probíhá dle dohodnutých podmínek. Klient může splácet v pravidelných měsíčních splátkách nebo jinak dle smlouvy. U hotovostních půjček může být splácení také v hotovosti na pobočce nebo prostřednictvím inkasa.

Výhodou je, že klient nemusí čekat na zpracování bankovních transakcí a může okamžitě disponovat penězi.

Kdo nabízí hotovostní půjčky

Nebankovní půjčky si lze sjednat u subjektů i soukromých osob.

  • Banky: Některé banky nabízejí hotovostní půjčky, ale často s nižší dostupností a vyššími požadavky na schválení.
  • Nebankovní společnosti: Mnoho nebankovních společností se specializuje na poskytování hotovostních půjček s rychlým schvalovacím procesem a menšími požadavky na dokumentaci.
  • Soukromí investoři: Existují i jednotlivci, kteří nabízejí hotovostní půjčky, ale u těchto poskytovatelů je třeba být opatrný, jelikož mohou mít vysoké úrokové sazby nebo nevýhodné podmínky.

Výběr vhodného poskytovatele by měl být vždy učiněn především s ohledem na úrokové sazby, poplatky a celkové podmínky půjčky.

Druhy hotovostních půjček

Trh s úvěry je ohromně rozmanitý, a tak mají zájemci o půjčky rozhodně z čeho vybírat. Jaké hotovostní půjčky jsou dostupné?

Půjčka ihned na ruku

Tato půjčka je určena především pro žadatele, kteří nedisponují bankovním účtem. Půjčka ihned na ruku je oblíbená u lidí ve finanční nouzi, kteří potřebují peníze co nejdříve například na nečekané výdaje.

Soukromá půjčka na směnku

Jednou z variant hotovostních půjček je soukromá půjčka na směnku. Tato forma úvěru je zajímavá tím, že se jedná o dohodu mezi dvěma soukromými stranami, kde jedna poskytuje druhé finanční prostředky na základě směnky, která slouží jako závazný dlužní dokument. Soukromá půjčka na směnku je často využívána lidmi, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí využít bankovních nebo nebankovních služeb.

Okamžitá půjčka pro dlužníky

Další rychlou variantou jsou okamžité půjčky pro dlužníky. Tyto půjčky jsou speciálně navrženy pro osoby, které mají již existující finanční závazky nebo negativní záznamy v registrech dlužníků. Okamžitá půjčka pro dlužníky nabízí možnost získat peníze téměř ihned, což může být užitečné v situacích, kdy je nutné rychle splatit dluhy nebo pokrýt nečekané výdaje.

Půjčka pro dlužníky s exekucí představuje formu úvěru, který je dostupný i pro jednotlivce zapojené do exekučního řízení. Tato specifická finanční možnost je obvykle poskytována nebankovními společnostmi, které jsou ochotny schvalovat úvěry i pro klienty s problematickou úvěrovou historií.

Půjčka s výplatou ihned na ruku

Když je řeč o rychlosti, mnoho lidí vyhledává i výplatu ihned na ruku. To je situace, kdy klient obdrží peněžní prostředky bezprostředně po schválení půjčky, což je často realizováno prostřednictvím přímého osobního setkání. Výplata ihned na ruku je synonymem pro rychlé vyřízení finanční potřeby bez zbytečného odkladu.

Smlouva o půjčce peněz: Vzor

Důležitým prvkem pro každou půjčku je vždy smlouva o půjčce peněz. Vzor takové smlouvy by měl obsahovat všechny důležité informace o úvěru, včetně výše půjčky, úrokové sazby, splatnosti a podmínek splácení. 

Vzor smlouvy o půjčce peněz by měl být sestaven tak, aby následná smlouva byla jasná, přehledná a právně závazná pro obě strany.

Klíčové body, které by smlouva o půjčce peněz měla obsahovat:

  • Údaje o účastnících smlouvy: Jména, adresy a identifikační údaje všech stran zapojených do smlouvy (půjčujícího a půjčovatele).
  • Výše půjčky: Přesná částka, která bude půjčena, včetně měny, ve které je půjčka poskytnuta.
  • Úroková sazba: Roční procentní sazba (RPSN) a jak bude úrok vypočítáván a přičítán k hlavní částce dluhu.
  • Splatnost půjčky: Datum nebo data, kdy musí být půjčka splacena, včetně případného harmonogramu splátek.
  • Poplatky a sankce: Veškeré poplatky spojené s poskytnutím půjčky a sankce v případě pozdního splácení nebo nesplnění podmínek smlouvy.
  • Způsob splácení: Metody, kterými bude půjčka splacena (např. hotovost, bankovní převod, platební karta).
  • Předčasné splacení: Podmínky týkající se možnosti předčasného splacení dluhu a případné poplatky nebo úlevy s tím spojené.
  • Postup při nesplácení: Postup, který bude následovat v případě, že dlužník nebude schopen splácet dluh, včetně možných právních kroků nebo exekuce.

Každý bod by měl být formulován srozumitelně a jednoznačně, aby obě strany plně rozuměly svým právům a povinnostem.