Integrativní péče o onkologické pacienty: Jak propojit přírodní a klasickou medicínu

Svým celostním a empiricky založeným přístupem k léčbě rakoviny bych ráda vymezila svou práci vůči vysoce negativistickému, odmítavému až paranoidnímu přístupu některých alternativních terapií ke klasické onkologické léčbě. Takýto postoj vede nejenom ještě k většímu odcizení obou oborů a deformaci obrazu přírodní medicíny v očích lidí i odborníků, ale přispívá ještě k větší zmatenosti a… Pokračovat ve čtení Integrativní péče o onkologické pacienty: Jak propojit přírodní a klasickou medicínu

Darkfield Metoda: Mikroskopické vyšetření živé krve v temném poli mikroskopu anebo když světlo nepřináší odpověď

     Vyšetření živé krve je vysoce nadstandardní mikroskopická metoda umožňující v reálním čase sledovat vzorek Vaší živé krve a získat vizualizaci všech jejích komponentů a jevů, které nejsou viditelné při běžném laboratorním vyšetření. Umožňuje získat komplexní obraz nejenom o Vašem momentálním zdravotním stavu, ale i predispozicích, které se ještě nestihli projevit v podobě symptomů… Pokračovat ve čtení Darkfield Metoda: Mikroskopické vyšetření živé krve v temném poli mikroskopu anebo když světlo nepřináší odpověď

Ayurveda

Ayurveda je věda o dlouhém, šťastném a zdravém životě. Ayurveda je věda přirozená a komplexní, nadčasová a zároveň moderní. Může být použita jednoduše a bez ohledu na to, odkud pocházíme a kde žijeme, stejně jako na to, co se nám líbí a nelíbí. Její tajemství spočívá v komplexním přístupu a znalosti naší jednoty s přírodou… Pokračovat ve čtení Ayurveda

Napojení na vesmírný zdroj

Je napojení na vesmírný zdroj, ze kterého se dají získávat informace. Někdo pracuje s Vesmírem již mnoho životů a proto je mu dáno získávat informace ze zdroje. Je pomocníkem Vesmíru. Ale každý se můžete naučit pomocí automatického písma nalézt odpovědi, týkající se nás. A to je důležité, protože se můžete naučit prostřednictvím channelingu zeptat na… Pokračovat ve čtení Napojení na vesmírný zdroj

Působení nebeských těles na člověka

Prastará kombinační nauka vycházející z podstaty působení nebeských těles na člověka. Dle pozic nebeských těles (Slunce, Luny, planet, stálic, bodů atd..) v momentě narození člověka lze usuzovat na jeho charakter, osobnostní rysy, mentální, fyzické a zdravotní dispozice. Tímto způsobem lze mapovat nejen základní nastavení člověka, ale i jeho vývoj v čase. Prognostická astrologie sleduje v… Pokračovat ve čtení Působení nebeských těles na člověka

Systém mentální práce

Systém mentální práce vytvořený ruským vědcem, akademikem a spisovatelem, PhDr. A. N. Petrovem koncem XX. století, kdy těžce onemocněl a kdy u něho došlo ke změněnému stavu vědomí. Časem se naučil do něj cíleně vstupovat a opět z něj vystupovat. V souvislosti s tím se zcela uzdravil. Postupně zpracoval na základě těchto prožitků systém mentální… Pokračovat ve čtení Systém mentální práce

Systém znalostí o lidském životě

V dávných dobách na východě byl založen systém znalostí o lidském životě. Spočívá na přirozené schopnosti každého z nás ovládat tělo a posílit vnitřní rezervy. Mudrci a léčitelé viděli pacienta jako celek systému a jeho tělo jako dům duše. Právě proto na východě odstraňovali především příčinu nemoci, léčili nemocnou duši, urovnávali ji do souladu s… Pokračovat ve čtení Systém znalostí o lidském životě

Autorský systém výpočtů dovoluje nahlédnout do tajů lidské duše

Unikátní autorský systém výpočtů, dovoluje nahlédnout do tajů lidské duše vzhledem k její složitosti jednoduchým a uchopitelným způsobem. Umožňuje pojmenovat charakterové rysy osobnosti, motivy jednání, osobní vlohy, talenty a nadání. Porozumět jeho pracovním, společenským a osobním potřebám. Pomáhá odkrýt mnohá tajemství příčin psychických, zdravotních nebo mezilidských problémů a najít cestu k jejich řešení. Můžeme tak… Pokračovat ve čtení Autorský systém výpočtů dovoluje nahlédnout do tajů lidské duše

Vztah člověka a jeho životního prostoru v čase

Tradiční čínské učení zabývající se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Základem je práce s energií čchi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor v čase. Prostorem se rozumí dům, zahrada i město apod. Harmonizace je založena na pozorování a aplikaci různých univerzálních systémů prostřednictvím různých technik, formulí a kalkulací (kompas, živlový pentagram, schéma… Pokračovat ve čtení Vztah člověka a jeho životního prostoru v čase

My a příroda a její přirozené cykly

Jsme součástí přírody a jejích přirozených cyklů. Narodíme se, rosteme, zrajeme, rozkvétáme, přidáváme to svoje jedinečné do zázraku života, odevzdáváme a sdílíme svoje dary, předáváme plody své dospělosti a zralosti, vadneme, odcházíme. Tento přirozený koloběh je uctíván a respektován u všech přírodních národů. I v naší evropské a české kultuře nám zůstaly některé obřady, rituály… Pokračovat ve čtení My a příroda a její přirozené cykly