Harmonickém partnerství – tajemný „magnetismus“ u žen a mužů

Harmonické partnerství je vztah mezi dvěma lidmi, který je založen na vzájemné lásce, úctě a porozumění. V tomto typu vztahu jsou oba partneři schopni komunikovat otevřeně a upřímně a respektovat své rozdíly.

Harmonické partnerství znamená, že oba partneři mají společné cíle a hodnoty a jsou schopni spolupracovat na jejich dosažení. Tento typ vztahu je založen na rovnováze mezi dáváním a bráním, kde oba partneři jsou ochotni věnovat svůj čas, energii a pozornost druhému.

V harmonickém partnerství jsou oba partneři schopni respektovat své individuální potřeby a zájmy a současně se snaží najít společné aktivity a zájmy, které mohou sdílet. Tento typ vztahu je také založen na vzájemném pochopení a toleranci, kdy oba partneři jsou ochotni přijmout své rozdíly a najít kompromis, když jsou názory odlišné.

Klíčem k harmonickému partnerství je vzájemná komunikace a schopnost naslouchat druhému. Partneři by měli být schopni mluvit o svých pocitech a potřebách a být otevřeni ke kritice a zpětné vazbě. Je důležité také si uvědomit, že harmonické partnerství vyžaduje práci a úsilí obou partnerů, aby udrželi vztah silný a zdravý.

Celkově lze říci, že harmonické partnerství je zdravý a pozitivní vztah mezi dvěma lidmi, kde je důležité udržovat rovnováhu a respektovat své rozdíly.

Přibývá „singl“ lidí

Mnoho lidí žije v harmonickém partnerství či manželství a jsou spokojeni. Je však i spousta mužů a žen, kteří partnera hledají, nebo jsou zklamáni partnerstvím ve kterém žijí, či kterými prošli. Když se člověk podívá kolem sebe z hlediska vztahů a partnerství, vidí, že čím dál víc lidí žije „singl“.

Mnoho odborníků na vztahy uvádí, že je to celosvětový trend, daný dobou. To však lidem hledajícím partnera na spokojenosti nedodá. Co je ten tajemný „magnetismus“ u žen a mužů, který je tak silný, že drží partnery pohromadě a v harmonii? Kdy, kde a jak ho objevit? Můžeme člověk ovlivnit? Co je třeba udělat pro to, aby fungoval?

Možná pomůže východní filosofie o duálním světě. Každý zná čínskou monádu, grafické znázornění vztahu Jin a Jang – tedy ženské a mužské energie, které beze zbytku vyplňují kruh.

Filozofie Jin a Jang

V černé kapce je bílá tečka a v bílé černá. Dva opačné póly, které se neustále mění, prolínají a vyrovnávají v harmonii. Jin a Jang se přitahují právě proto, aby utvořili harmonický celek (monádu). Lze si to představit jako jedno partnerství, kde uvnitř dva – žena a muž hrají svou společnou hru.

Čím víc je žena Jin, má víc ženské energie a tím je pro muže přitažlivější. Čím je muž víc Jang, má víc mužské energie a je přitažlivější pro ženu. Muž i žena v sobě mají namíchaný kokteil Jinu a Jangu, tedy „ženskosti“ a „mužnosti“. A protože je každý jedinečný originál, je ta směs v každém trochu jiná.  

Oba se svojí podstatou liší. Jeden má to, co nemá druhý. A to je přitahuje. Každý má svou část klíče k jednotě. Pokud chce člověk nalézt harmonii v sobě samé(m) i v partnerství, je dobré ženskou i mužskou energii v sobě poznat. Důležité je v každé životní situaci umět přijmout Jin a Jang druhých.

Muž a žena se mohou doplňovat a také odpuzovat. Pochopitelně první varianta je pro partnerství lepší. Jde hlavně o komunikaci. Aby se nehádaly „ženské“ a neporvaly „mužské“ energie obou partnerů. I přesto, že spolu žijí tisíce let, ženy a muži se stále dobře neznají. A dobře se poznat znamená setkávat se a komunikovat.