Léčení pránou

Pránické léčení, čili léčení pránou, je prastarou metodou léčení různých tělesných i psychických problémů pomoci prány, neboli životní energie.

Většina starověkých kultur již znala léčivé účinky této energie a používala podobné metody, jako například šamanské či božské léčení, recitování léčivých manter a podobně.

Co je prána?

Prána je sanskrtský (indoevropský) termín, který v překladu znamená „životní energie“ nebo „životní síla„. V mnoha východních filozofiích je prána považována za základní energii, která udržuje život.

V hinduismu a józe je prána považována za životní sílu, která prostupuje celým vesmírem a je zodpovědná za veškerou fyzickou a duševní činnost.

Je považována za zdroj veškeré energie a je spojována s dechem. V józe se také věří, že prána je spojena se sedmi čakrami neboli energetickými centry v těle.

Východní filozofie říkají, že prána proudí v těle cestami zvanými nádí. Tyto dráhy spojují sedm čaker v těle a že jsou to kanály, kterými prána vstupuje do těla a vystupuje z něj.

K praně se lze dostat také prostřednictvím specifických dechových technik a jógových pozic.

Cvičení pránájámy (pranayama) pomáhá vyrovnávat energii v těle a zvyšuje tok prány. Pránájáma je starobylá forma jógy, která se skládá ze čtyř různých dechových technik.

Co je léčení pránou?

Pránické léčení (anglicky Pranic Healing) je forma alternativní medicíny, která využívá energii z prostředí k podpoře fyzické a duševní pohody.

Vychází z přesvědčení, že lidské tělo obsahuje životní sílu neboli pránu, která se využívá k léčení a udržování rovnováhy.

Pránické léčení představuje holistický přístup ke zdraví a uzdravení a často se používá ve spojení s dalšími formami tradiční a alternativní medicíny.

Léčení pránou dnes

Pránické léčení v současné podobě je dílem Mistra Choa Kok Sui, který věnoval desítky let systematickému vědeckému studiu starověkých i současných metod energetického léčení, jako jsou například léčebný Qi Gong, šamanismus, léčitelské techniky z pokročilé jógy, Reiki, Mesmerismus, teosofie a další.

Velký přínos práce Mistra Choa Kok Sui spočívá v tom, že ze všech tradičních léčitelských postupů vydedukoval základní přírodní zákony, kterým podléhá veškerá práce se životní energií.

Tím také pracně sestavil syntézu nejúčinnějších, nejpraktičtějších a nejbezpečnějších léčitelských technik, přičemž v praxi otestoval léčebné postupy pro desítky, či dokonce stovky menších i závažnějších tělesných i duševních nemocí.

Tato krásná práce je součástí Pranic Healing, čili léčení pránou, kterou si může osvojit kdokoliv. Záměrem Mistra Choa Kok Sui totiž bylo, aby jeho škola energetického léčení byla dostupná pro všechny.

Každý se může stát výborným léčitelem a pomáhat svým blízkým nebo i cizím lidem. Škola Mistra Choa Kok Sui nabízí různé semináře.

Léčitelé, kteří se zabývají pránickým léčením, jsou vyškoleni v používání různých technik, včetně meditace, vizualizace, zpěvu a dechových cvičení. Tyto techniky podporují uzdravení a rovnováhu v těle.

Jak vypadá pránické léčení

Pranické léčení funguje tak, že využívá energetickou životní sílu k léčení fyzických, duševních a emocionálních potíží. Toho se dosahuje prostřednictvím procesu čištění, nabíjení energií a vyrovnávání energetických center těla neboli čaker.

Toho se dosahuje odstraněním blokád v energetických centrech a následnou podporou zdravého toku energie v celém těle.

Proces pránického léčení začíná tím, že léčitel „skenuje“ energetické pole pacienta. Poté zjistí případné oblasti nerovnováhy nebo blokády. Pak pomocí rukou přenese energii do postižených oblastí. Tato energie dokáže léčit fyzické nemoci i duševní a emocionální problémy.

Práničtí léčitelé nestanovují diagnózy a nezasahují do léčby předepsané lékaři. Pranic Healing je bezdotyková technika léčení, která funguje na základě přírodních zákonů.

Pránické léčení pomáhá od chronické bolesti, stresu, deprese, úzkosti, únavy a dalších. Říká se, že je také prospěšné pro duchovní a emocionální růst, stejně jako pro zlepšení pohody a celkového zdraví.

Pránické léčení je jemná a neinvazivní forma léčení bezpečná pro dospělé i děti.