Sjednocení energie Nebe a člověka

Dnešní k duchovnu se obracející doba nachází stále větší potěšení v moudrosti Dálného východu. Pomalu se stalo přirozeným, že nás provází šálek čaje, obraz tichých skal či prosté tahy kaligrafického štětce chvílí zklidnění a usebrání mysli. Avšak možná právě vzdálenost, snad prostorová, snad myšlenková, halí hlubší jádro asijských nauk, jakou je třeba taoismus, do mlžného oparu. Stojí však zato proniknout skrze závoj a odhalit jeho myšlenky. Pojďme alespoň zkusit společně nadzdvihnout jeden z jeho cípů… Velké Wu-ťi (Bez rozdělení) nabylo v sobě klidu tak velkého, až musel nastat pohyb. Vznikl Yin a Yang. V tomto momentě všeobsažného Tai-ji (Velká krajnost) se oddělilo Nebe od Země. Země zrodila čtyři směry, ty vytvořily Osm trigramů. Zem tak zůstává v moci yinové osmičky. Yangové Nebe ovládá Sedm hvězd. Vládce nebes – Nefritový císař řídí své území skrze souhvězdí Velkého vozu tvořeného Sedmi hvězdami. Uprostřed, mezi Nebem a Zemí stojící člověk bývá unášen silou yinyangových sil, ne často však s nimi zůstává v harmonii. A právě pro účel sjednocení energie Nebe a člověka vytvořili taoističtí mistři sestavu Tai-ji Sedmi hvězd. Do Čech ji před pěti lety přivezl z Číny mistr Zhai Hong Yin. Říká o ní: „Pohyby sestavy jsou utvářeny tak, aby uváděly v soulad yinyangové proměny uvnitř a vně člověka skrze ovlivnění toku Qi ve 12 orgánových a 7 mimořádných drahách. Právě zvláštnost práce s mimořádnými drahami řadí tuto sestavu do kategorie Tai-ji qi-gong. Lidé pečlivě cvičící Sedm hvězd po 6-12 měsíců vnímají na sobě první výsledky, cítí se lépe, protože pohyby tlačí Qi v meridiánech do oběhu a tím uzdravují vnitřních Pět prvků (orgánové okruhy). Proto se snažím v Čechách Sedm hvězd co nejvíce lidí naučit. Rád bych, aby byla co nejvíce lidem ku prospěchu. Kromě úspěšné pozice mé žačky Evy na Mezinárodním mistrovství wushu v Číně roku 2000 je právě dobrý pocit mých studentů pro mne důkazem, že se toto mé přání daří naplnit. Je však třeba nezapomenout, že filozofie a techniky Sedmi hvězd jsou velmi hluboké a vyžadují řadu let trpělivé práce. Vždyť teprve po pěti letech intenzivního treninku se mi podařilo svou tudi (osobní žák) Evu Zimmelovou zdokonalit natolik, abych si byl jist, že mne může v předávání Sedmi hvězd bezpečně zastoupit. Pokud člověk vyučující Qi-gongové techniky plně a dopodrobna nezná vše potřebné, pokud sám nemá oběh Qi průchozí či není schopen se postarat o případné komplikace oběhu Qi svých studentů, stává se nebezpečným pro své žáky i sebe samotného.“ Nebeských Sedm hvězd s sebou nese ještě jeden význam svého názvu. Tak jako evropská astrologie, i taoistické učení tvrdí, že člověka bezprostředně ovlivňuje 7 nejbližších nebeských těles – Měsíc a Slunce jako Yin a Yang a hvězdy Pěti prvků: hvězda vody – Merkur, hvězda dřeva – Jupiter, hvězda země – Saturn, hvězda kovu – Venuše a hvězda ohně Mars. Sestava tak pracuje i na harmonizaci člověka s chodem těchto planet. V pracovní dílně vstoupíte do umění Sedmi hvězd. Osvojíte si základní principy, pohyby, některé aplikace a vše další, co si v souvislosti s tématem budete přát.