Filosofie zdraví a nemoci: Vaše tělo věří všemu, co mu říkáte

S každou nemocí se tělo pokouší připomenout, aby se jeho majitel měli více rád a žil tak, jak si zaslouží. Někdy je třeba opustit určité věci jednoduše proto, že jsou příliš škodlivé nebo bolestivé. Zdá se, že lidský organismus má ohromnou regenerační schopnost a nekonečnou trpělivost s lhostejností člověka k vlastnímu zdraví.

Tělo i duše vždy vědí, co dělat, aby se uzdravily. Stačí mít srdce otevřené pro všechno, co člověka posouvá dál a rozloučit se s věcmi, které nejsou přínosné.

Naturopatické poradenství

Cílem psychologického i naturopatického poradenství je prozkoumat možnosti, jak využít sebeobnovující schopnosti těla na zvýšení životní vitality, zvládání stresu, úzkostí, depresí či chronické únavy. Také na prevenci a léčbu akutních i chronických onemocnění. 

Naturopatie není jedním z dalších směrů „alternativního léčitelství“. Je plnohodnotným integrativním medicínským oborem využívajícím to nejlepší z přírodní a konvenční medicíny.

Jejím hlavním nástrojem je léčivá síla přírody a zdravé stravy, vrozená schopnost lidského těla chránit a obnovovat svou vnitřní rovnováhu, a v neposlední řade síla vědomého záměru člověka, která je jednou z nejmocnějších sil na naší planetě. Věnovat něčemu pozornost je ta nejmocnější věc, jaká existuje, a každé léčení musí začít zaměřením pozornosti správným směrem.

Zdraví tkví v pozornosti

Hlavní příčinou našeho prvenství v mnohých civilizačních onemocněních není stav našeho zdravotnictví, ale přesměrování pozornosti lidí z předcházení nemocem a udržení zdraví na jejich léčbu, a tedy posilování víry, že své zdraví nemáme pod kontrolou. 

Nejhlubší krize, které dnešní medicínská věda musí čelit je neúspěch jednoho z největších vědeckých projektů v historii: rozluštění lidského genomu. Doufalo se, že rozluštění kompletní genetické informace člověka konečně odhalí skutečnou příčinu všech nemocí – poškozené geny zděděné od rodičů.

Neschopnost identifikovat genetické předispozice běžných chronických nemocí ukázala, že poznání plného genomu člověka má ve skutečnosti pramalý význam pro lidské zdraví. Běžnou představou bylo, že geny kontrolují naši biologii. Ve skutečnosti žádný gen nedokáže kontrolovat sám sebe ani rozhodnout, jestli a kdy se stane aktivním.

Vnímání podnětů z prostředí

K expresi genů (vyjádření genetické informace) dochází podnětem z prostředí a ze způsobu vnímání tohoto prostředí. Co si z tohoto prostředí člověk skutečně bere a jak ho interpretuje. Podle jednoho z největších evolučních biologů současnosti Bruce Liptona, všechno, co člověk potřebuje k přepsání svého genetického dědictví, biochemie svého těla a ke znemožnění nemocí je změna vnímání. 

Tento přístup místo toho, aby dělal lidi oběťmi genetického dědičství a následně i neefektivní léčby, předává velkou část kontroly do jejich rukou. Říká, že to, co si z prostředí vyberou (včetně stresových faktorů, kvality stravy, práce a vztahů) a způsob, jakým vidí svůj život, jsou klíčové pro zdraví.

Většina současných civilizačních nemocí včetně onkologických onemocnění, inzulinové rezistence a obezity je metabolickými poruchami vyvýjejícími se v průběhu mnoha let chronickým zneužíváním těla a mysli navzdory jejich ohromné frustrační toleranci a odolnosti.

Konvenční vírou stále je, že k mutacím genů vedoucím k onemocněním dochází náhodně. A člověk nad nimi nemá žádnou kontrolu. Jedním z nejvýznamnějších poznatků současné molekulární genetiky je, že mutace genů jsou ve skutečnosti vysoce adaptivní a kontrolované prostředím. 

Vnímání prostředí nejenom kontroluje a aktivuje geny. Dokáže je i přepsat vyvoláním mutací, když míra stresových faktorů v prostředí přesáhne kapacitu je zvládnout. 

Je na člověku, jak vnímá své okolí

Lidské vnímání prostředí může nebo nemusí odpovídat skutečnosti. Stejný životní kontext může být různými lidmi vnímán velmi odlišně. Lidské tělo zrcadlí přesně to, co vnímá ve svém prostředí. To, jestli člověk vnímá svět jako toxické nebo naopak harmonické místo pro život ovlivňuje to, kým se nakonec stane.  

Pokud člověk věří, že jeho práce je dostatečně stresová, ovzduší toxické, vztahy destruktivní a ekonomická situace dostatečně špatná, aby si nemohl dovolit kvalitní stravu a zdravější životní styl. Pokud zůstane přesvědčen že nic z toho nejde změnit, tělo těmto hrozbám nakonec uvěří.

Přepne se do režimu boje o přežití pomocí hypofýzo-adrenální aktivace, která automaticky vyřadí růstové mechanismy a zablokuje imunitní systém vyžadující zbytečně mnoho energie.

Růst a reprodukce nebo ochrana a přežití

Člověk se řídí dvěma základními životními programy, které jsou vzájemně neslučitelné. První skupina programů patří do kategorie růstu a reprodukce, a druhá do kategorie ochrany a přežití. Každá buňka může vykonávat dva pohyby. Pohybovat se směrem k živinám a pozitivním signálům, nebo se pohybovat směrem od toxinů a škodlivých podnětů.

Žádná  buňka těla nemůže vykonávat oba pohyby najednou; nemůže současně růst i bojovat o přežití. Stejně tak musí člověk v každém prostředí udělat rozhodnutí, jestli zvolí růstový program nebo program přežití. 

Těmto dvěma programům odpovídají i dva hlavní systémy těla. Adrenální systém, který je zodpovědný za ochranu organismu před vnějším stresem a vnímaným nebezpečím a imunitní systém, který je zodpovědný za udržení vnitřní rovnováhy organismu, a je automaticky blokován během adrenální aktivace a boje o život. 

Když je tělo v programu stresové reakce a boje o život, přestává růst a regenerovat se. Čím víc ochrany před prostředím si myslíme, že potřebujeme, tím víc blokujeme naše růstové mechanismy, funkce mozgu a imunitního systému. 

Odstranění překážek a změna životního stylu

Buňky lidského těla potřebují dýchat, jíst, pít a vylučovat odpadní látky. Tím, že se buňkám zajistí správné okysličení, kvalitní výživa a dostatek tekutin, a obnovíme se jejich čistící schopnost, dojde k odstranění většiny nemocí. 

Léčebný proces je u každého člověka jedinečný, a podléhá vlastním zákonitostem. Porozumění často vyžaduje velkou trpělivost. 

Cílem není jenom vyřešit aktuální problém nebo eliminovat symptomy, ale odstranit všechny okolnosti, které blokují cestu k celkovému uzdravení. Taková cesta může být zdlouhavá, nemusí být vždy jednosměrná. Vyžaduje i značnou časovou investici. Jestli však člověk vytrvá, dovede ho k takové kvalitě života, pro kterou se rozhodl. 

Pochopit význam onemocnění a navodit harmonii

Každá nemoc se snaží sdělit, co v myšlení, prožívání, jednání nebo nejbližších vztazích není v harmonii s tím, co je prospěšné pro život jedince. 

Uzdravení neznamená jednoduše návrat do situace, ve které byl člověk před onemocněním. To znamená přeprogramovat tělo a mysl tím, že se naučí akceptovat to, co je, a co není přínosné pro jeho bytí.

Je třeba si vědomit, co se nemoc snaží sdělit a udělat změny, které povedou k lepší kvalitě života. To nevyžaduje téměř žádný čas – děje se to okamžitě. Ve chvíli, kdy člověk změní vnímání, změní i chemii svého těla. Skutečný proces léčby se týká připravenosti opustit důvody, které současný zdravotní stav způsobují.

Význam onemocnění málokdy přináší nemoc sama, určuje ho člověk. Smyslem nemoci je vždy přivést určitý druh rovnováhy do lidského bytí a zlepšit kvalitu života, ke které by člověk jinou cestou nedošel. Neexistuje žádná nemoc, která by nevedla k životním lekcím užitečným pro další růst.

Příčinou nemocí je psychika, emoce nebo stres

Od bežné medicíny odlišuje naturopatii pozitivní hodnocení příznaků jako cenného ukazatele chybějících nebo naopak nadbytečných témat v lidském životě. Její součástí je také víra, že nemoci a symptomy není možné jednoduše ze života odstranit. Je možné je pouze transformovat v novou kvalitu v našem životě. 

V případe psychosomatických nemocí potlačení určitých problémů do podvědomí a jejich projevení v podobě tělesných příznaků vyžaduje méně energie, než čelit danému problému na vědomé rovině. 

Uzdravení proto vyžaduje přivést tuto energii zpět ve formě uvědomění, které povede k proměně fyzických symptomů na nové poznání o sobě samých, a k posunu na životní cestě.

Propojení těla a psychiky je důležité chápat jako obojsměrné. Pro celostní zdraví nestačí jenom pochopit, jak emoční nerovnováha ovlivňuje tělo, ale i jak fyziologické a biochemické nerovnováhy v těle v důsledku vnější toxicity zvyšují sklon k chronickým onemocněním. Proces péče o tělo i duši člověka pravděpodobně nikdy v historii lidstva nevyžadoval celostnější přístup.

Co je to naturopatie

Naturopatie je oblast alternativní medicíny, která se zaměřuje na podporu přirozeného procesu hojení těla. Naturopati věří, že tělo má vlastní schopnost uzdravení, a že může být podpořeno přirozenými prostředky, jako jsou bylinky, strava a cvičení.

Historie naturopatie sahá až do 19. století, kdy byla založena v Německu. Naturopati v té době pracovali s bylinkami a dalšími přírodními léčivými prostředky. V USA se naturopatie rozšířila v 20. letech minulého století a v současnosti se naturopatie praktikuje po celém světě.

Naturopatie se vyznačuje celostním přístupem k pacientovi. Naturopati se zaměřují na celkové zdraví pacienta, včetně jeho fyzického, emocionálního a duchovního zdraví. Cílem naturopatie je pomoci pacientovi dosáhnout optimálního zdraví a wellness, a to pomocí přirozených prostředků.

Klíčové prvky naturopatie

Klíčovými prvky naturopatie jsou:

  • Bylinky a přírodní léčivé prostředky: Naturopati využívají různé druhy bylin, esenciální oleje a další přírodní prostředky k léčení nemocí. Tyto prostředky mají různé účinky na tělo a jsou vybírány na základě konkrétního onemocnění a individuálních potřeb pacienta.
  • Výživa: Naturopati se zaměřují na to, co pacient jí a jak to ovlivňuje jeho zdraví. Doporučují stravu bohatou na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty, a minimalizaci konzumace průmyslově zpracovaných potravin.
  • Cvičení: Naturopati doporučují cvičení jako součást zdravého životního stylu. Cvičení, například jóga, pomáhá posilovat tělo a zlepšovat celkové zdraví.
  • Ostatní terapie: Kromě bylin, výživy a cvičení mohou naturopati využívat i další terapie, jako jsou akupunktura, masáže, meditace a homeopatie.

Naturopatie je založena na principech, které se liší od konvenční medicíny. Naturopati se snaží identifikovat kořenové příčiny onemocnění a pracují s pacientem na celostní úrovni, nikoliv pouze na léčbě symptomů. Naturopatie věří v uzdravování těla přirozeným způsobem a používá léčebné postupy, které mají minimální vedlejší účinky.

Přírodní látky mají málokdy vedlejší účinky. Takovým důkazem může být i doplněk stravy MADMONQ®. Tento komplexní doplněk v tabletách je určen zejména pro hráče nebo pracující lidi. Je vyroben z přírodních složek a výjimečně má někdo potíže jako je nespavost, nevolnost a zažívací problémy.

Kritika naturopatie

Kritici naturopatie poukazují na nedostatek vědeckých důkazů podporujících účinnost naturopatických léčebných postupů a také na některé kontroverzní praktiky, jako je například klystýrování nebo využívání homeopatických léků.

Přestože naturopatie není alternativou ke konvenční medicíně, může být používána jako doplněk ke konvenčním léčebným postupům. Pacienti mohou konzultovat naturopatického lékaře jako součást svého léčebného plánu a získat tak širší perspektivu na své zdravotní problémy a možnosti léčby.

Naturopatie může pomoci při prevenci onemocnění, zlepšování imunity a podpoře celkového zdraví. Nicméně, jak s jakoukoliv alternativní medicínou, je důležité diskutovat o všech léčebných postupech s kvalifikovaným lékařem a ujistit se, že jsou bezpečné a účinné pro konkrétní pacienta.