Reishi

Východní medicína využívá mnoho různých rostlin a hub. Zajímavé je, že obzvláště oblíbená je houba reishi.

Má řadu potenciálních zdravotních účinků, včetně posílení imunitního systému a boje proti rakovině. Její bezpečnost však byla v poslední době zpochybněna.

V tomto článku se dozvíte, co byste měli vědět o možných přínosech a rizicích houby reishi.

Co je to houba reishi?

Houba reishi, známá také jako Ganoderma lucidum a lingzhi, je houba, která roste na různých horkých a vlhkých místech v Asii.

Po mnoho let byla tato houba základem východní medicíny.

V houbě se nachází několik molekul, včetně triterpenoidů, polysacharidů a peptidoglykanů, které mohou být zodpovědné za její zdravotní účinky.

I když samotné houby lze konzumovat čerstvé, běžně se používají také práškové formy hub nebo extrakty, které tyto specifické molekuly obsahují.

Tyto různé formy byly testovány ve studiích na buňkách, zvířatech a lidech.

Níže uvádíme 6 vědecky zkoumaných přínosů houby reishi. První tři jsou podloženy silnějšími důkazy, zatímco podpora ostatních je méně průkazná.

1, Posiluje imunitní systém

Jedním z nejdůležitějších účinků houby reishi je, že dokáže posílit imunitní systém.

I když některé podrobnosti jsou stále nejisté, studie na zkumavkách ukázaly, že reishi může ovlivnit geny v bílých krvinkách, které jsou kritickou součástí imunitního systému.

Tyto studie navíc zjistily, že některé formy reishi mohou měnit zánětlivé dráhy v bílých krvinkách.

Výzkum u pacientů s rakovinou ukázal, že některé molekuly obsažené v houbě mohou zvýšit aktivitu typu bílých krvinek zvaných přirozené zabíječské buňky.

Přirozené zabíječské buňky bojují proti infekcím a rakovině v těle.

Jiná studie zjistila, že reishi může zvýšit počet dalších bílých krvinek (lymfocytů) u osob s rakovinou tlustého střeva a konečníku.

Ačkoli většina přínosů houby reishi pro imunitní systém byla pozorována u nemocných, některé důkazy ukazují, že může pomoci i zdravým lidem.

V jedné studii zlepšila houba funkci lymfocytů, které pomáhají v boji proti infekcím a rakovině, u sportovců vystavených stresovým podmínkám.

Jiný výzkum u zdravých dospělých však neprokázal žádné zlepšení imunitních funkcí nebo zánětů po 4 týdnech užívání extraktu z reishi.

Celkově je zřejmé, že reishi ovlivňuje bílé krvinky a funkci imunitního systému. K určení rozsahu prospěšnosti u zdravých a nemocných osob je zapotřebí dalšího výzkumu.

SHRNUTÍ

Houba reishi může posílit funkci imunitního systému díky svým účinkům na bílé krvinky, které pomáhají v boji proti infekcím a rakovině. K tomu může docházet především u nemocných osob, protože u zdravých osob byly pozorovány smíšené výsledky.

2, Protinádorové vlastnosti

Mnoho lidí konzumuje tuto houbu kvůli jejím potenciálním protirakovinným vlastnostem.

Jedna studie provedená na více než 4 000 osobách, které přežily rakovinu prsu, totiž zjistila, že přibližně 59 % z nich konzumovalo houbu reishi.

Několik studií na zkumavkách navíc prokázalo, že může vést k odumírání rakovinných buněk.

Výsledky těchto studií se však nemusí nutně rovnat účinnosti u zvířat nebo lidí.

Některé výzkumy zkoumaly, zda by reishi mohla být prospěšná při rakovině prostaty díky svým účinkům na hormon testosteron.

Jedna případová studie sice ukázala, že molekuly obsažené v této houbě mohou u lidí zvrátit rakovinu prostaty, ale rozsáhlejší následná studie tato zjištění nepotvrdila.

Houba Reishi byla také zkoumána z hlediska její role v prevenci nebo boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku.

Některé výzkumy ukázaly, že roční léčba reishi snížila počet a velikost nádorů v tlustém střevě.

Navíc podrobná zpráva z několika studií naznačila, že houba může příznivě ovlivnit pacienty s rakovinou.

Mezi tyto přínosy patřilo zvýšení aktivity bílých krvinek v těle, které pomáhají v boji proti rakovině, a zlepšení kvality života pacientů s rakovinou.

Vědci však uvádějí, že reishi by se měla podávat spíše v kombinaci s tradiční léčbou, než aby ji nahrazovala.

Navíc řada studií o houbě reishi a rakovině nebyla kvalitní. Z tohoto důvodu je zapotřebí mnohem více výzkumů.

SHRNUTÍ

Ačkoli se zdá, že houba reishi je určitým příslibem pro prevenci nebo léčbu rakoviny, je třeba získat více informací, než se stane součástí standardní terapie. V některých případech však může být vhodné ji používat jako doplněk běžné péče.

3, Mohla by bojovat proti únavě a depresi

Často se nejvíce zdůrazňují účinky houby Reishi na imunitní systém, ale má i další potenciální výhody. Patří mezi ně snížení únavy a deprese a také zlepšení kvality života.

Jedna studie zkoumala její účinky u 132 lidí s neurastenií, což je špatně definované onemocnění spojené s bolestmi, závratěmi, bolestmi hlavy a podrážděností.

Vědci zjistili, že po 8 týdnech užívání doplňků stravy se snížila únava a zlepšila pohoda.

Jiná studie zjistila, že po 4 týdnech užívání prášku z reishi se u skupiny 48 osob, které přežily rakovinu prsu, snížila únava a zlepšila kvalita života.

Navíc lidé ve studii také pociťovali méně úzkosti a depresí.

Zatímco houba reishi může být příslibem pro lidi s určitými chorobami nebo onemocněními, není jasné, zda by prospěla i těm, kteří jsou jinak zdraví.

SHRNUTÍ

Některé předběžné studie ukázaly, že houba reishi by mohla snížit úzkost a depresi a zlepšit kvalitu života u osob s určitými zdravotními potížemi.

Další potenciální přínosy

Kromě účinků na imunitní systém a kvalitu života byl u houby reishi zkoumán její potenciál pro zlepšení dalších aspektů zdraví.

4, Zdraví srdce

Jedna 12týdenní studie na 26 osobách ukázala, že houba reishi může zvyšovat „dobrý“ HDL cholesterol a snižovat triglyceridy.

Jiný výzkum u zdravých dospělých však neprokázal žádné zlepšení těchto rizikových faktorů srdečních onemocnění.

Rozsáhlá analýza navíc neprokázala žádné příznivé účinky na zdraví srdce ani po prozkoumání pěti různých studií, které obsahovaly přibližně 400 osob. Vědci zjistili, že konzumace houby reishi po dobu až 16 týdnů nevedla ke zlepšení hladiny cholesterolu.

Celkově je třeba provést další výzkum týkající se hub reishi a zdraví srdce.

5, Kontrola hladiny cukru v krvi

Několik studií ukázalo, že molekuly obsažené v houbě reishi mohou u zvířat snižovat hladinu cukru v krvi.Některé předběžné výzkumy u lidí uvádějí podobné výsledky.

Většina výzkumů však tento přínos nepotvrdila. Po vyhodnocení stovek účastníků výzkumníci nezjistili žádný přínos pro hladinu cukru v krvi nalačno.

U hladiny cukru v krvi po jídle byly zaznamenány smíšené výsledky. V některých případech houba reishi hladinu cukru v krvi snížila, ale v jiných případech byla horší než placebo.

I zde je zapotřebí dalšího výzkumu.

6, Antioxidační stav

Antioxidanty jsou molekuly, které mohou pomoci zabránit poškození buněk.Vzhledem k této důležité funkci je značný zájem o potraviny a doplňky stravy, které mohou zvýšit stav antioxidantů v těle.

Mnozí tvrdí, že houba reishi je pro tento účel účinná.

Několik studií však nezjistilo žádnou změnu hladin dvou důležitých antioxidačních enzymů v krvi po konzumaci houby po dobu 4 až 12 týdnů.

SHRNUTÍ

Malé množství výzkumů ukázalo, že by houba reishi mohla zlepšit hladinu dobrého cholesterolu nebo cukru v krvi. Většina výzkumů však ukazuje, že nezlepšuje hladinu cholesterolu, cukru v krvi ani antioxidantů v těle.

Doporučené dávkování se liší v závislosti na použité formě

Na rozdíl od některých potravin nebo doplňků stravy se dávka houby reishi může výrazně lišit podle toho, jaký druh se používá.

Nejvyšší dávky jsou pozorovány, když někdo konzumuje samotnou houbu. V těchto případech se dávky mohou pohybovat od 25 do 100 gramů v závislosti na velikosti houby.

Běžně se místo toho používá sušený extrakt z houby. V těchto případech je dávka přibližně 10krát nižší než při konzumaci samotné houby.

Například 50 gramů samotné houby reishi může být srovnatelných s přibližně 5 gramy extraktu z houby. Dávky extraktu z houby se liší, ale obvykle se pohybují přibližně od 1,5 do 9 gramů denně.

Některé doplňky stravy navíc používají pouze určité části extraktu. V těchto případech mohou být doporučené dávky mnohem nižší než výše uvedené hodnoty.

Protože se doporučené dávky mohou značně lišit podle toho, jaká forma houby se používá, je velmi důležité vědět, jaký typ užíváte.

SHRNUTÍ

Dávka houby reishi se liší v závislosti na formě houby, proto je důležité vědět, jakou formu užíváte. Konzumace samotné houby poskytuje vyšší dávky, zatímco extrakty poskytují dávky nižší.

Možné vedlejší účinky a nebezpečí

Navzdory popularitě houby reishi existují lidé, kteří její bezpečnost zpochybňují.

Některé výzkumy zjistily, že u těch, kteří užívali houbu reishi po dobu 4 měsíců, byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků než u těch, kteří užívali placebo.

Tyto účinky však byly menší a zahrnovaly mírně zvýšené riziko žaludečních potíží nebo zažívacích potíží. Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky na zdraví jater.

Další výzkumy také ukázaly, že čtyřtýdenní užívání extraktu z houby reishi nemělo u zdravých dospělých žádné škodlivé účinky na játra nebo ledviny.

Na rozdíl od těchto zpráv byly ve dvou případových studiích hlášeny významné problémy s játry.

Obě osoby v případových studiích dříve užívaly houbu reishi bez problémů, ale po přechodu na práškovou formu se u nich vyskytly nežádoucí účinky.

Proto je obtížné s jistotou určit, zda za pozorované poškození jater byla zodpovědná samotná houba, nebo zda se jednalo o problémy s práškovým extraktem.

Je také důležité poznamenat, že mnoho studií o houbě reishi neuvádí údaje o bezpečnosti, takže celkově jsou k dispozici jen omezené informace.

Přesto existuje několik skupin lidí, kteří by se pravděpodobně měli reishi vyhnout.

Patří mezi ně ti, kteří jsou těhotní nebo kojí, mají poruchu krve, budou podstupovat operaci nebo mají nízký krevní tlak.

SHRNUTÍ

Některé studie o houbě reishi neposkytly informace o bezpečnosti, jiné však uvádějí, že několikaměsíční užívání je pravděpodobně bezpečné. Přesto bylo s extraktem z reishi spojeno několik případů závažného poškození jater.

Podtrženo a sečteno

Houba reishi je oblíbená houba používaná ve východní medicíně.

Svými účinky na bílé krvinky může posilovat imunitní systém, a to zejména u nemocných lidí, například u lidí s rakovinou.

Tato houba může být také schopna snížit velikost a počet nádorů u některých typů rakoviny a zlepšit kvalitu života některých pacientů s rakovinou.

Většina výzkumů u lidí ukázala, že nezlepšuje hladinu cholesterolu, cukru v krvi ani antioxidantů, ale v některých případech může být účinná při snižování únavy nebo deprese.