Proč pevná rozhodnutí často nefungují

Proč nefungují naše pevná „vědomá“ rozhodnutí, že už nebudu … kousat si nehty … jíst sladké … vztekat se … nechat se využívat …. ?!?

Máme v sobě mnoho nevědomých programů nebo možná částí sebe sama, které nás na nevědomé úrovni ovlivňují mnohem více, než jsme ochotni si připustit.
Naše návyky, způsoby chování, strachy a závislosti, které svojí vůlí nedokážeme ovlivnit, ale o kterých dobře víme. Chceme se jich zbavit, potlačujeme je, zašlapáváme je do prachu, aby ony znovu povstaly a vzaly si svůj díl našeho života.

Můžeme připustit, že naše nejhorší návyky a programy nás chrání?

Že naše části s programy „přežití“, které vznikaly během našeho hlubokého dětství a nejspíš i prenatálu, stejně jako během našeho dospívání a dospělosti, nám chtějí pomoci přežít !!! tím způsobem, který se v těch minulých a nejspíš těžkých dobách osvědčil? Že padají vyčerpáním a únavou, odmítané a odstrkované, slouží nám dál na pokraji zhroucení?

Z lásky k nám ….

I když pochopíme a porozumíme dynamice těchto procesů, je třeba najít způsob, jak se s těmito svými částmi spojit, jak je vyléčit a přijmout zpět jako svoji součást. Znovu se stát celistvými …