Co jsou to konstelace?

V dnešní době jsou konstelace velmi důležitou součástí práce na osobním rozvoji. Pomocí konstelací se dostáváme k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly.

Konstelace vám mohou pomoci pochopit osudy před vámi. Poznat sílu žen i mužů, a v čem tato síla spočívá. Všichni chceme mít víc kontroly nad svým životem. Teď máme konečně možnost stát se tím, čím být můžeme a čím opravdu jsme. Spojit se se silou předků mnoha generací a jít k životu opravdově a svobodně, bez nutnosti bojovat o své místo na slunci.

Přijetím své role (muže či ženy) můžeme změnit vnitřní obraz o sobě a světu kolem nás. Posílit svou sebedůvěru a sebeúctu. Pochopit v čem spočívá náš úkol a přijmout ho bez výhrad, žít život v radosti a s lehkostí. Protože konstelace jsou spojení se životem.