Základy sběru léčivých rostlin

Sbírání léčivých rostlin může být prospěšný koníček s mnoha potenciálními výhodami. Je důležité si však uvědomit, že je třeba mít znalosti o rostlinách, které člověk sbírá. Jak na sběr léčivých rostlin?

Než se člověk pustí do sběru léčivých rostlin, měl by znát pár základních pravidel, která je třeba dodržovat. Nesprávným sběrem lze totiž většinu účinných látek v bylinkách zničit, nebo si v nich dokonce domů přinést i něco, co člověk rozhodně nechce.

Je také důležité vyhnout se sběru rostlin z chráněných oblastí, jako jsou národní parky nebo jiná chráněná území, protože ve většině zemí je to nezákonné.

Jak na sběr léčivých rostlin

Prvním krokem při sběru léčivých rostlin je seznámení se s rostlinami, o které má člověk zájem. Hlavně s jejími typickými rozlišovacími znaky, požadavky na sběr, sušení, skladování apod.

Sběrač by se měl také naučit vědecké a běžné názvy rostlin a místa, odkud pocházejí. Důležité je také znát období, kdy se rostliny pravděpodobně vyskytují, a vhodné metody jejich sběru.

Nemělo by se sbírat více druhů najednou, protože může poměrně snadno docházet k záměnám, mnohdy i velice nepříjemným.

Při sběru se nemá smysl zdržovat vybíráním trávy a mechanických nečistot. Doma se to zvládne rychleji a neztrácí se čas vhodný a cenný pro sběr. Někdy je dokonce výhodnější pročistit sběr až po usušení.

Je třeba myslet na ekologii a uchování druhu byliny. Na místě sběru se vždy musí nechat několik jedinců nebo několik listů na velkých rostlinách, na kterých se sběr provádí.

To znamená sbírat pouze určité množství každé rostliny, aby se danému druhu ve volné přírodě i nadále dařilo.

Kdy je vhodné sbírat?

Většina bylinek má specifické požadavky na dobu sběru v průběhu dne. Některé se musí sbírat ráno, hned když opadne rosa, jiné zase odpoledne.

Byliny se nesbírají za deště nebo bezprostředně po dešti. Neměli by se sbírat ani když je rosa. Vlhké bylinky se totiž mohou zapařit, čímž se zničí většina jejich účinných látek.

Měla by se dodržovat i doba sběru v průběhu roku. Kořeny a kůry se obyčejně sbírají na podzim a na jaře. Byliny, u nichž se sbírají natě, se většinou sbírají v době květu.

Některé byliny se musí sbírat před rozkvětem, protože trhané v plném květu při sušení „dozrávají“. Například květy celíku zlatobýlu nebo vrbovky úzkolisté zpápěří, a tím se droga znehodnotí.

Listy lze sbírat během celé vegetační doby. Obecně se předpokládá, že podzimní sběr drogy poskytuje poněkud horší kvalitu než sběr jarní, což jistě neplatí naprosto bezvýhradně.

Pokud nelze u sběru kořenů dodržet pravidlo jarního sběru (před rozkvětem), nebo sběru podzimního (po zavadnutí natě), sbírají se kořeny při maximálním úbytku Měsíce, pokud možno v noci.

Kůra se loupe na jaře před rašením nebo na podzim po opadnutí listů. Vybírají se vždy mladší jedinci, u starších stromů se olupují raději silnější větve.

Květy se sbírají raději začátkem rozkvětu, plody a semena až po jejich dozrání. Často se však plody i semena nechávají dozrát uložené v suchém a teplém prostředí, zejména když není jistota, že dozrají venku, jako například ostropestřec mariánský.

Cibulky se sbírají vždy po odkvětu rostliny, nejlépe když nadzemní část poněkud ovadne. Hlízy se sbírají během květu rostliny, buď brzy ráno, nebo k večeru či večer.

Při sběru nadzemních částí se postupuje obezřetně, aby se například nevytrhli mělké kořínky (rosnatka okrouhlolistá, zeměžluč menší). Byliny s tuhými lodyhami se raději netrhávají. Sbíranou část je lepší uříznout nebo ustřihnout.

Kde léčivé rostliny sbírat a kde nesbírat?

Bylinky se nesmí sbírat v chráněných krajinných oblastech, přírodních památkách a dalších chráněných územích. 

Nesbírají se léčivé bylinky z chemicky ošetřovaných ploch, v těsné blízkosti továren, silnic a cest či jiných rušných komunikací, velkých řek apod.

Pozor je třeba dát na záměnu příbuzných rostlin

Jak sbírat?

Důležité je místo, na kterém se byliny sbírají. U mnoha z nich se obsah a účinnost obsahových látek velice mění v závislosti na stanovišti. Prakticky se rozlišují místa na slunci, v polostínu a ve stínu.

Ke sběru rostlin je vhodné použít vhodný oděv a chránit ruce rukavicemi. Většinu rostlin lze natrhat rukou. U citlivějších se doporučuje použít nůžky nebo srpy.

Z jednoho místa se nikdy nemělo natrhat více než 10 % porostu. Jinak hrozí, že už tam rostlina další rok nebude.

Kořeny a oddenky se na místě jen zhruba očistí a doma omyjí studenou vodou. Kořeny se suší nejlépe vcelku nebo se pouze rozpůlí. Cibule se neperou vůbec.

Listy se sbírají obvykle i s řapíkem. Ze sběru se vyloučí byliny nahnilé, plesnivé, barevně změněné (zčernalé apod.) nebo napadené škůdci.

Do čeho sbírat?

Rostliny by se měly sbírat nejlépe do proutěných košíků nebo papírových či plátěných pytlů. V žádném případě se nesbírají do igelitových sáčků.

Při sběru se obecně nedoporučuje používat umělé hmoty. Některé byliny se totiž můžou zapařením znehodnotit třeba za pouhou hodinu. Největší nebezpečí hrozí během teplých dnů, nebo po dešti.

Léčivé byliny s jejich části po usušení nazýváme drogou.