Základy sběru léčivých rostlin

Rozhodneme-li se pro sběr léčivých rostlin, musíme si především uvědomit, pro koho je chceme sbírat – zda pro sebe či pro výkup. Sbíráme-li byliny pro sebe nebo pro své blízké, pak je zcela mimovolně sbíráme pozorně, pečlivě, dokonce se dá říci s láskou.

Protože při sběru pro výkup obyčejně takový přístup nemáme, měli bychom pečlivě dodržovat následující obecně platná pravidla, která platí samozřejmě i pro sběr pro vlastní potřebu.

 • Nejprve se důkladně seznámíme s bylinou, kterou chceme sbírat, hlavně s jejími typickými rozlišovacími znaky, ale také s jejími požadavky na sběr, sušení, skladování apod., abychom pak nebyli zklamáni celkovým konečným nezdarem, například zapařením choulostivých částí byliny.
 • Snažíme se nesbírat více druhů najednou, protože může poměrně snadno docházet k záměnám, mnohdy i velice nepříjemným.
 • Při sběru se nezdržujme vybíráním trávy a mechanických nečistot. Doma to zvládneme rychleji a neztrácíme čas vhodný a cenný pro sběr. Někdy je dokonce výhodnější pročistit sběr až po usušení.
 • Pamatujme na ekologii a uchování druhu byliny. Ponechme vždy několik jedinců na místě sběru nebo několik listů na velkých rostlinách, na kterých sběr provádíme.
 • Byliny nesbíráme za deště nebo bezprostředně po dešti.
 • Byliny také nesbíráme do igelitových sáčků. Při sběru se obecně nedoporučuje používat umělé hmoty. Nezapomínejme na to, že některé byliny můžeme zapařením znehodnotit třeba za pouhou hodinu. Největší nebezpečí hrozí během teplých dnů, nebo po dešti.
 • Nesbírejme byliny z chemicky ošetřovaných ploch. V krajních případech pečlivě prověřme ochranné lhůty.
 • Nesbírejme byliny v těsné blízkosti továren, rušných komunikací apod.
 • Věnujme velkou pozornost přepravě nasbíraných bylin. Nejvhodnějšími přepravními prostředky jsou košíky nebo řídké, vzdušné tkaniny, nikoli však z umělých hmot.
 • Většina bylin má specifické požadavky na dobu sběru v průběhu dne. Některé musíme sbírat ráno, hned když sejde rosa, jiné zase odpoledne.
 • Důležité je i místo, na kterém byliny sbíráme. U mnoha z nich se obsah a účinnost obsahových látek velice mění. v závislosti na stanovišti. Prakticky rozlišujeme místa na slunci, v polostínu a ve stínu.
 • Měli bychom dodržovat i doby sběru v průběhu roku. Kořeny a kůry obyčejně sbíráme na podzim a na jaře. Byliny, u nichž sbíráme natě, se většinou sbírají v době květu. Ale některé byliny se musí sbírat před rozkvětem, protože trhané v plném květu při sušení „dozrávají“. Například květy celíku zlatobýlu nebo vrbovky úzkolisté zpápěří, a tím se droga znehodnotí.
 • Pokud u pěstovaných trvalek sbíráme kořeny už po roce, abychom neblokovali zemědělskou půdu, musíme počítat s menším výnosem. Kořeny volně rostoucích trvalek však sbíráme až ve druhém nebo třetím roce.
 • Cibulky sbíráme vždy po odkvětu rostliny, nejlépe když nadzemní část poněkud ovadne. Hlízy sbíráme během květu rostliny, ale buď brzy ráno, nebo k večeru či večer.
 • Listy můžeme sbírat během celé vegetační doby, ale obecně se předpokládá, že podzimní sběr drogy poskytuje poněkud horší kvalitu než sběr jarní, což jistě neplatí naprosto bezvýhradně.
 • Pokud nemůžeme u sběru kořenů dodržet pravidlo jarního sběru (před rozkvětem), nebo sběru podzimního (po zavadnutí natě), sbírejme kořeny při maximálním úbytku Měsíce, pokud možno v noci.
 • Kůru loupeme na jaře před rašením nebo potom na podzim po opadnutí listů. Volíme vždy mladší jedince, u starších stromů olupujeme raději silnější větve.
 • Květy sbíráme raději začátkem rozkvětu, plody a semena až po jejich dozrání. Často se však plody i semena nechávají dozrát uložené v suchém a teplém prostředí, zejména když nemáme jistotu, že dozrají venku, jako například ostropestřec mariánský. Při sběru nadzemních částí postupujme obezřetně, abychom například nevytrhli mělké kořínky (rosnatka okrouhlolistá, zeměžluč menší). Byliny s tuhými lodyhami raději netrháme, nýbrž sbíranou část uřízneme nebo ustřihneme. Jestliže lodyha dřevnatí, pak sbíráme část natě nad zdřevnatělým místem.
 • Kořeny a oddenky na místě jen zhruba očistíme a doma je pak omyjeme, ale pouze studenou vodou. Kořeny sušíme nejlépe vcelku nebo je pouze rozpůlíme. Cibule nepereme vůbec.
 • Listy sbíráme obvykle i s řapíkem.
 • Ze sběru vylučujeme byliny nahnilé, plesnivé, barevně změněné (zčernalé apod.) nebo napadené škůdci.

Léčivé byliny s jejich části po usušení nazýváme drogou.