Feng Shui a životní prostor – zajímavosti

Tradiční čínské učení zabývající se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Základem je práce s energií čchi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor v čase. Prostorem se rozumí dům, zahrada i město apod. Harmonizace je založena na pozorování a aplikaci různých univerzálních systémů prostřednictvím různých technik, formulí a kalkulací (kompas, živlový pentagram, schéma Pa-Kua apod.).

Správné plynutí čchi je dosaženo harmonizací pomocí barev, tvarů materiálů, vůní i zvuku. Tímto způsobem dojde k nastavení vyrovnaného prostředí, které je možné sladit s potřebami člověka, což vede ke zlepšení zdravotního stavu a k vytváření lepších vztahů uvnitř harmonizovaného prostoru.

Vesmír se řídí univerzálními zákony, archetypy a principy, které jsou platné pro celé projevené a neprojevené Stvoření. Pokud se člověk řídí těmito zákony a je s nimi v souladu, pak čerpá z této moudrosti nejvyšší dobro. Feng Shui obsahuje v sobě část těchto principů a zákonitostí, podle kterých může člověk vytvářet stavby v krajině, prostory pro svou práci, zábavu, vzdělávání, kulturu a bydlení.

Vědomě se kultivuje energie čchi tak, aby se posilovala přítomnost jejího pozitivního vlivu a negativní situace se odstraňují a léčí. Souhrn známých postupů je součástí Školy tvaru a kompasu. Zahrnují působení energie krajiny na lidská obydlí, principy proudění čchi prostorem, vliv tvarů, barev, vzorů, forem, archetypů, složení hmoty, výpočtů neviditelných zákonitostí na příbytek, věštbu a vliv času na průběh událostí v našem životě.

Cílem používání Feng Shui je sladit život člověka podle Tří pokladů, tj. uplatnit Feng Shui v praktickém životě v harmonii, svém rozhodování, vnímání a tvoření v souladu s úrovní Nebes, Člověka a Země.

Co je to Feng Shui?

Feng-Shui (nebo také feng-šuej), tradiční čínský postup pro vytváření harmonie v prostředí, získává v posledních letech na Západě stále větší popularitu. Jedná se o uspořádání nábytku, barev a předmětů, které podporuje pozitivní energii a rovnováhu v domácnosti. Mnoho lidí věří, že dodržování zásad feng-šuej může přinést do jejich života štěstí a pohodu.

Feng-šuej vychází z přesvědčení, že naše prostředí má vliv na náš život. Věří se, že rozmístění nábytku, barev a předmětů může pomoci vytvořit pozitivní a vyváženou atmosféru. Pro začátek je třeba nejprve pochopit pět prvků feng-šuej – dřevo, oheň, zemi, kov a vodu. Každý z těchto prvků představuje jiný aspekt života a pro dosažení rovnováhy je důležité začlenit je do domácnosti všechny.

Například při uspořádání nábytku jde o to, aby se vytvořily cesty a zachovala se rovnováha prvků. Je důležité vyhnout se nepořádku a vytvořit dostatek prostoru pro volné proudění energie. Ve feng-šuej jsou důležité také barvy. Použití barev, které představují pět prvků, může vnést do místnosti rovnováhu. Například modrá barva může představovat vodu, žlutá zemi a červená oheň.

Kromě nábytku a barev lze k podpoře pozitivní energie použít také předměty. Mezi tyto předměty mohou patřit rostliny, krystaly a sošky zvířat nebo božstev. Umístění těchto předmětů na správné místo může pomoci nastolit v domácnosti rovnováhu.

Feng Shui může být skvělým způsobem, jak vytvořit v domě pozitivní a vyváženou atmosféru. Pochopením pěti prvků a použitím nábytku, barev a předmětů, které podporují pozitivní energii, lze do života vnést rovnováhu a pohodu.

Historie Feng-Shui

Feng Shui je starobylá čínská praxe, která se již tisíce let používá k vytvoření rovnováhy a harmonie v domácnostech a firmách. Vychází z přesvědčení, že fyzické prostředí člověka může ovlivnit jeho duševní a emocionální pohodu. Feng-šuej je důležitou součástí čínské kultury a již po staletí se používá ke zlepšení života lidí.

Nejstarší záznamy o používání feng-šuej pocházejí z období dynastie Čou (1045-221 př. n. l.). V této době Číňané vyvinuli systém geomantie, který se používal k určení nejlepšího umístění budov a staveb. Postupem času se praxe feng-šuej vyvinula tak, že zahrnovala řadu prvků, jako je používání barev, materiálů a rozmístění nábytku a předmětů.

Za dynastie Tchang (618-907 n. l.) se feng-šuej dále rozvíjelo. V této době se tato praxe používala k výběru nejpříznivějších míst pro hrobky a paláce. Kromě toho se tato praxe používala k určení nejpříznivějších míst pro domy, podniky a dokonce i města.

Praxe feng-šuej dosáhla svého vrcholu za dynastie Song (960-1279 n. l.). V této době používaly Feng Shui bohaté rodiny, aby zajistily, že jejich domy budou navrženy tak, aby přinášely štěstí a prosperitu. Kromě toho se tato praxe používala k určení nejpříznivějších termínů pro svatby, pohřby a další důležité události.

Feng-šuej se používalo i za dynastií Ming (1368-1644 n. l.) a Čching (1644-1912 n. l.). V této době se tato praxe používala ke zlepšení toku čchi v domech, podnicích a na dalších místech. Kromě toho se feng-šuej používalo k určení nejpříznivějších termínů pro důležité události, jako je například otevření nového podniku.

Feng-šuej se dodnes hojně využívá po celém světě. Používá se k vytvoření rovnováhy a harmonie v domácnostech a podnicích a přináší štěstí a prosperitu těm, kdo se jím řídí. I když se praxe Feng Shui v průběhu staletí vyvíjela, její základní principy zůstávají stejné: vytvořit harmonické a vyvážené prostředí, které přinese štěstí a úspěch.

Zajímavosti Feng-šuej

Feng-šuej je starodávná čínská praxe uspořádání prostředí tak, aby v životě panovala rovnováha a harmonie. Věří se, že dokáže zlepšit finance, zdraví, vztahy a další oblasti vašeho života.

  • Feng Shui doslova znamená „vítr a voda“. To proto, že vítr a voda jsou dva z pěti prvků, které se ve Feng Shui používají k vytvoření harmonického prostředí.
  • Nejdůležitějším místem v domě, kde je třeba praktikovat Feng Shui, jsou vchodové dveře. Je to proto, že vstupní dveře jsou branou do domova a jsou místem, kudy energie vstupuje a vychází.
  • Ve Feng Shui se běžně používají zrcadla, protože se věří, že dokáží odrážet a zesilovat energii.
  • Věří se, že spaní s hlavou otočenou na sever může přinést štěstí a bohatství.
  • Věří se, že použití fontány nebo vodotrysku v domě může přinést bohatství a prosperitu.
  • Červená barva je považována za barvu přinášející štěstí a často se používá ve Feng Shui.
  • Věří se, že umístění sochy Buddhy v domě přináší mír a klid.
  • Svíčky se ve Feng Shui často používají k vytvoření uklidňujícího prostředí.
  • Věří se, že mít doma akvárium s rybičkami může přinést štěstí a bohatství.

Feng Shui je starobylá praxe, která se po staletí používá k podpoře rovnováhy a harmonie v domácnosti. Věří se, že dokáže zlepšit vaše finance, zdraví, vztahy a další oblasti života. Díky těmto zajímavým faktům o Feng Shui můžete začít vytvářet vyváženější a harmoničtější prostředí ve svém domově.

Co je podobné filosofii Feng-Shui?

Existuje několik praktik a filozofií, které jsou podobné feng-šuej. Jednou z nejpopulárnějších je Vastu Šastra, což je indická praxe. Je podobná feng-šuej v tom, že je založena na myšlence vytvoření rovnováhy v prostoru strategickým rozmístěním předmětů a nábytku.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Vastu Šastra se více zaměřuje na fyzickou strukturu domu nebo budovy a na rozmístění nábytku a předmětů v ní.

Další podobnou praxí je čištění prostoru, což je forma energetického léčení. Při této praxi lékař používá různé techniky k vyčištění negativní energie, která může být v prostoru přítomna. Tyto techniky mohou zahrnovat smudging, vizualizaci, léčení zvukem a další.

A konečně existuje praxe geomantie, která je podobná feng-šuej, protože se také zaměřuje na vytvoření rovnováhy v prostoru. Bere však v úvahu přírodní prostředí, jako je Slunce, Měsíc, hvězdy a další prvky. Pomocí těchto prvků se praktikující rozhoduje o nejvhodnějším umístění nábytku a předmětů.

Celkově lze říci, že ačkoli existují určité podobnosti mezi výše uvedenými praktikami a feng-šuej, každá z nich má svůj vlastní jedinečný přístup a techniky. Bez ohledu na to je jejich cílem vytvořit harmoničtější a vyváženější prostředí, což je důvod, proč se mnoho lidí obrací k těmto praktikám.