Vztah člověka a jeho životního prostoru v čase

Tradiční čínské učení zabývající se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Základem je práce s energií čchi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor v čase. Prostorem se rozumí dům, zahrada i město apod. Harmonizace je založena na pozorování a aplikaci různých univerzálních systémů prostřednictvím různých technik, formulí a kalkulací (kompas, živlový pentagram, schéma Pa-Kua apod.).

Správné plynutí čchi je dosaženo harmonizací pomocí barev, tvarů materiálů, vůní i zvuku. Tímto způsobem dojde k nastavení vyrovnaného prostředí, které je možné sladit s potřebami člověka, což vede ke zlepšení zdravotního stavu a k vytváření lepších vztahů uvnitř harmonizovaného prostoru.

Vesmír se řídí univerzálními zákony, archetypy a principy, které jsou platné pro celé projevené a neprojevené Stvoření. Pokud se člověk řídí těmito zákony a je s nimi v souladu, pak čerpá z této moudrosti nejvyšší dobro. Feng Shui obsahuje v sobě část těchto principů a zákonitostí, podle kterých může člověk vytvářet stavby v krajině, prostory pro svou práci, zábavu, vzdělávání, kulturu a bydlení.

Vědomě se kultivuje energie čchi tak, aby se posilovala přítomnost jejího pozitivního vlivu a negativní situace se odstraňují a léčí. Souhrn známých postupů je součástí Školy tvaru a kompasu. Zahrnují působení energie krajiny na lidská obydlí, principy proudění čchi prostorem, vliv tvarů, barev, vzorů, forem, archetypů, složení hmoty, výpočtů neviditelných zákonitostí na příbytek, věštbu a vliv času na průběh událostí v našem životě.

Cílem používání Feng Shui je sladit život člověka podle Tří pokladů, tj. uplatnit Feng Shui v praktickém životě v harmonii, svém rozhodování, vnímání a tvoření v souladu s úrovní Nebes, Člověka a Země. Na textu spolupracoval Mojmír Mišun.