Orientální tanec – jedinečný nástroj pro formování těla

Tanec je umělecká forma, která překračuje hranice a kultury a vypráví příběhy prostřednictvím elegance pohybu. Mezi rozmanitými tanečními styly, které existují, vyniká orientální tanec, známý také jako břišní tanec, jako jedna z nejpoutavějších a nejvíce okouzlujících forem. Tento starobylý tanec, pocházející z Blízkého východu, se po staletí vyvíjel, zachovával si své bohaté dědictví a zároveň se v něm prolínaly vlivy z různých oblastí.

Zdravotní účinky orientálního tance jsou výrazně prospěšné celému organismu, pomáhá fyzicky i psychicky. Stačí pouze překonat začátky a při správném přístupu a odborném vedení se jedná o nezapomenutelný zážitek

Orientální tanec je vhodný pro všechny věkové a váhové kategorie bez rozdílu, dokonce i v těhotenství, samozřejmě pouze pokud těhotenství probíhá naprosto normálně a je-li tanec správně prováděn. 

Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla, s důrazem na břišní svalstvo, kyčle a hrudník. Můžete si příjemnou formou zkrášlit postavu a především ony známé „kritické“ partie.     

Používá se několik figur, které jsou choreograficky zpracovány tak, aby na sebe plynule navazovaly a tvořily jeden celek. Záleží na tom, zda člověk tančí na hudbu pomalou nebo svižnější. Velice důležitý je rytmus, který určuje jeden nebo více bubínků, zároveň tu však nesmí chybět osobitost.

Záleží také na temperamentu dívky či ženy, zda se jí podaří vnést do svého projevu s jistou dávkou svůdnosti vlastní jedinečnost a prozařovat jemným eteričnem. Právě proto je orientální tanec tak krásný a uchvacuje po celá staletí.      

Dle dávných tradic se orientální tanec tančí naboso. Důvod je prostý: jen tak je možné bezprostřední spojení s Matkou zemí. Vyrostl na tradici východní hudby a ačkoli dnešní tanečníci používají hudby s prvky západní kultury, rytmus hudby blízkého a středního východu je dominantní.

Zatímco západní hudba vychází z rytmu a pravidelnosti, východní hudba je „svobodnější“, dávající větší prostor nejen hudebníkům, ale především tanečníkům.

Historický vývoj orientálního tance

Orientální tanec (neboli raqs sharqi, což doslova znamená „tanec Východu“) má prastaré kořeny, které sahají až k civilizacím starověkého Egypta a Persie. Z folklorních forem se tanec vyvinul do dnešní podoby, přičemž jeho různé prvky byly v průběhu staletí přejímány a obměňovány.

Ve starém Egyptě byl tanec často doprovázen hudbou a sloužil k různým náboženským a slavnostním účelům. Věřilo se, že určité pohyby mohou pomoci vyvolat bohy. V počátcích tance se jím zabývali muži i ženy, i když existují důkazy, že v popředí zájmu byly spíše ženy.

V zemích Blízkého východu, zejména v Egyptě, Iráku a Sýrii, se objevila stylizovanější a rafinovanější verze tance, protože se používal pro zábavu a jako součást vyprávění příběhů. Choreografie tance často zahrnovala různé rekvizity jako způsob, jak umocnit příběh.

V 19. století byl Egypt hlavním centrem rozvoje orientálního tance, který se rozšířil v evropské a americké populární kultuře. Hudba a choreografie tohoto tance se dále vyvíjely a zahrnovaly pohyby z jiných tanečních forem, jako je baladi, mestriya, dabke a další.

Na počátku 20. století začalo mnoho tanečnic vystupovat v Paříži, která se stala proslulým hlavním městem orientálního tance. Američanka Jamila Salimpour založila světoznámý soubor Bal Anat, zpopularizovala orientální tanec na Západě a přispěla k jeho rozvoji. 

Popularita orientálního tance vzrostla i ve světě a k rozvoji stylu přispěly tanečnice z mnoha zemí. Stále větší důraz se klade na improvizaci, individualitu a fúzi různých tanečních forem s cílem vytvořit jedinečné choreografie. V současné době existuje mnoho stylů, technik a estetik orientálního tance, což dává umělcům široké spektrum tvůrčích možností.

Technika orientálního tance

Orientální tanec, který vychází z tradičního folklorního tance Blízkého východu, je jedním z nejrozmanitějších tanečních žánrů na světě. Praktikuje se a předvádí v mnoha zemích světa a spojuje v sobě vlivy mnoha kultur a dob. 

Orientální tanec v sobě spojuje ostré, složité technické pohyby s ladným a smyslným výrazem a vytváří tak opojnou kombinaci atletiky, muzikálnosti, emocí a vyprávění příběhů. Základ techniky je zakořeněn v izolacích částí těla, od těžkého chvění břicha až po jemné ovládání konečků prstů. 

V estetice orientálního tance hrají ústřední roli pohyby boků a hrudního koše, pohyby zahrnující hop-step, osmičky, vlnění, shimmy, vrstvení a rozmáchlé oblouky, stejně jako každá část těla vykonávající svůj vlastní pohyb nebo zastavení v ostrém kontrastu s okolím. 

Mnoho tanců využívá „dvojího pohybu“, kdy se boky pohybují jedním směrem, zatímco hrudník druhým, čímž vzniká pohyb trupu ve tvaru písmene x. Využívá se také mnoho pohybů paží, které slouží především k nasměrování pohledu diváků, přičemž pohyby boků doplňují ostré otočky a kruhy, v kombinaci s plynulými kruhy a spirálami. 

Složité kombinace pohybů udržují skladbu v neustálém pohybu, přičemž záměrné pauzy slouží k usměrnění pozornosti diváků

Orientální tanec je živé umění, které se stále vyvíjí a rozšiřuje. Od svého uznání jako tanečního žánru se rychle mění a spojuje tradiční folklorní tanec Blízkého východu s moderními vlivy z celého světa. Právě toto spojení, tisícileté techniky se současným uměleckým výrazem, vytvořilo emancipující uměleckou formu

Tanec pomáhá uvolnit svalový tonus a uklidnit mysl.

Zdravotní benefity

Fyzický přínos orientálního tance je rozsáhlý. Během cvičení se tonizují četné svaly v těle, například břišní svaly, paže a záda. Kromě toho je tanec vhodným cvičením pro celkovou flexibilitu a sílu a může dokonce pomoci zlepšit rovnováhu a koordinaci. 

Pohyby tohoto tanečního stylu navíc současně masírují a tonizují trávicí orgány a reprodukční systém – což může vést k celkovému pocitu lepšího zdraví a pohody.

Stejně rozsáhlé jsou i psychologické přínosy orientálního tance. Je to poutavá fyzická aktivita, do které se lidé mohou zapojit a vyjádřit se. Lidé mohou zjistit, že toto cvičení uklidňuje mysl, pomáhá při meditaci, a může dokonce usnadnit emocionální uvolnění. Je vhodné tento druh pohybu zařadit např. do boje s depresí.

Tento styl tance může také vést k většímu uznání vlastního těla. Díky tomu se lidé nejen lépe starají o své tělo, ale může to také vést ke zvýšení pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí.

Moderní vliv 

Orientální tanec se stále vyvíjí a přizpůsobuje modernímu světu. Vznikly fúzní styly, které kombinují tradiční orientální tanec s prvky současného tance, hip hopu, flamenca a dalších tanečních forem. Tato fúze umožňuje více experimentů a uměleckého zkoumání, rozšiřuje obzory orientálního tance a oslovuje širší publikum.

Moderní vliv na orientální tanec má na tento žánr neuvěřitelný vliv. Zejména sociální média sehrála významnou roli v nárůstu popularity tohoto druhu tance, protože umožnila každému, kdo má přístup k internetu, snadno vyhledat a získat přístup k videím a vystoupením orientálního tance. Díky tomu se s tímto tanečním stylem seznámila celá nová generace lidí a mnozí objevili uznání pro jeho krásu a složitost.

Moderní vlivy navíc ovlivnily i způsob, jakým tanečníci a diváci komunikují s představením. Například mnoho choreografů nyní využívá popovou a world music k vytváření jedinečných kombinací příběhů a zvukových ploch, které klasickému umění orientálního tance dodávají vzrušující a moderní nádech. Kromě toho se živé kostýmy, složité pokrývky hlavy a komplikované šperky, které tanečnice nosí, staly základními prvky moderních představení.

Moderní vlivy orientální tanec neuvěřitelně proměnily a posílily. S rostoucí popularitou této formy tance, kterou přijímají nejrůznější diváci, je pravděpodobné, že se bude i nadále vyvíjet, což povede k větší hloubce, jasnosti a jemnosti výrazu.

Závěrem

Orientální tanec je podmanivou uměleckou formou, která okouzluje diváky již po staletí. Díky své bohaté historii, plynulým pohybům, úžasným kostýmům a kulturnímu významu stále inspiruje a fascinuje tanečníky i nadšence. 

Orientální tanec je oslavou pohybu, kultury a umění, a to od svého starověkého původu až po moderní fúzní styly. Díky své síle vyprávět příběhy, vyjadřovat emoce a posilovat ženy překračuje tato fascinující taneční forma hranice a spojuje lidi univerzálním jazykem krásy a půvabu.