Naturopatie – alternativní metoda léčby

Naturopatie („přírodní cesta“) je západní směr celostní přírodní medicíny, praktikované převážně ve Velké Británii, Portugalsku, Austrálii, Kanadě a Severní Americe. Naturopatii není možné chápat jako jeden z dalších směrů „alternativního léčitelství“; je plnohodnotným integrativním medicínským oborem, který propojuje tradice přírodního léčitelství se znalostmi západní medicíny a nejnovějšími vědeckými poznatky, přičemž se snaží využívat to nejlepší z obou.

Naturopatie vychází z léčivé síly přírody, kterou využívá na obnovou ochranných, regeneračních a samoléčivých schopností člověka. 

Cílem naturopata je proto odstranit z těla všechny okolnosti, překážky a zátěže, které blokují cestu k tomu, aby se tělo mohlo uzdravit samo.

Mezi hlavní modality práce naturopata může patřit:

 • fytoterapie
 • nutriční medicína
 • homeopatie
 • hydroterapie
 • iridologie
 • aromaterapie
 • kineziologie
 • fyzické terapie
 • poradenství životního stylu

Buňky našeho těla potřebují dýchat, jíst, pít a vylučovat odpadní látky. Jenom tím, že naším buňkám zajistíme správné okysličení, kvalitní výživu a dostatek tekutin, a obnovíme jejich čistící schopnost, dokážeme odstranit většinu nemocí ze svého života.

Uzdravení neznamená jednoduše návrat do situace, ve které jste byli před onemocněním; znamená přeprogramovat naše tělo a mysl tím, že se naučíme akceptovat to, co je, a co není přínosné pro naše bytí. 

Kde jsou nutné změny našeho systému životních přesvědčení, a kde jsme dosáhli naše duševní a fyzické limity. 

Od běžné medicíny odlišuje naturopatii pozitivní hodnocení příznaků jako cenného ukazatele chybějících nebo naopak nadbytečných témat v životě. 

Podle naturopatie se nám každá nemoc snaží sdělit, co v našem životě není v rovnováze s tím, co je prospěšné pro naše zdraví; co v našem myšlení, prožívání, jednání nebo nejbližších vztazích není v harmonii s tím, co je přínosné pro náš život.

Sedm základních principů naturopatie

Naturopatie je forma celostní léčby, která kombinuje přírodní terapie s holistickým přístupem ke zdravotní péči. 

Je založena na principech přírody jako léčivé síly a na přesvědčení, že tělo je schopno se samo uzdravit

Mezi základní principy naturopatie patří: 

 1. Léčivá síla přírody: Víra v léčivou sílu přírody vychází z předpokladu, že všechny živé systémy spojuje vysoce inteligentní vnitřní uspořádání. Jeho důležitou součástí je i autonomní schopnost regenerace a vlastního uzdravení. Cílem naturopatie je najít a obnovit tyto schopnosti v člověku odstraněním všeho, co do jeho těla nepatří, případně přírodními prostředky podpořit přirozené regenerační procesy v jeho organismu.
 1. Léčit příčinu, ne symptomy: Žádná nemoc nemůže být uzdravena bez adresování její příčiny. Symptomy jsou jenom výkřikem ublíženého těla a duše, a výrazem jejich snahy nás chránit, jak nejlépe dovedou. Cílem naturopatie proto není eliminovat symptomy, ale odstranit z těla všechny překážky, které blokují cestu k tomu, aby se tělo i duše mohli samé uzdravit.
 1. Nikdy neublížit: Důležitým principem naturopatie je nikdy nebránit přirozeným léčivým procesům těla a upřednostňovat neinvazivní diagnostické metody a léčebné prostředky s minimem vedlejších účinků.
 1. Doktor jako učitel: Klíčovým principem naturopatie je vzdělávání pacientů o příčinách jejich nemocí a důraz na jejich odpovědnost za vlastní zdraví.
 1. Léčit celého člověka: Zdraví člověka je harmonickým souhrnem fyzických, emočních, duševních, genetických, environmentálních a sociálních faktorů, přičemž každá nemoc zasahuje částečně do každé z těchto dimenzí. Tento multidimenzionální koncept zdraví a nemoci vyžaduje celostní a vysoce individualizovanou léčbu, která bere v úvahu celého člověka a jeho jedinečnou životní situaci.
 1. Prevence: Předcházení nemocem místo jejich léčení je ústředním konceptem naturopatie. Prací naturopata je diagnostikovat všechny rizikové faktory nemocí a vhodnými intervencemi udělat vše pro to, aby k nim nedošlo.
 1. Důraz na udržení a rozvíjení zdraví: Udržení zdraví je hlubším rozvinutím naturopatického principu prevence, protože klade důraz nejen na předcházení nemocem, ale primárně na udržení a rozvíjení současného zdraví. Žádný organismus nemůže zůstat dlouhodobě zdravý v nezdravém prostředí a žádný organismus nemůže zůstat dlouhodobě nemocný, jestliže jeho prostředí uzdravíme.

Filozofie naturopatie podporuje myšlenku, že lidské tělo je propojeno s okolním prostředím a že fyzického, duševního a emocionálního zdraví lze dosáhnout změnou životního stylu, stravou, výživou, bylinnými prostředky a fyzikálními terapiemi.

Naturopatická medicína zahrnuje širokou škálu léčebných metod, které jsou všechny založeny na principu, že tělo má vrozenou schopnost se samo uzdravit, pokud mu poskytneme správné prostředí a správnou výživu

Cílem těchto terapií je léčit celého člověka, nikoli pouze symptomy. 

Příčiny onemocnění podle Naturopatie

Mezi základní příčiny onemocnění, které lze pozorovat díky celostnímu přístupu propojujícího naturopatii, psychosomatiku a psychologii, patří následující nerovnováhy ve vnitřním a vnějším prostředí člověka:

 • Chronický nebo nadměrný stres a nevyvážený životní styl, který neumožňuje člověku takovou kvalitu a množství odpočinku, který by byl dostačující na regeneraci jeho organismu
 • Nezdravé vztahy ke klíčovým postavám v rodině a v osobním životě, neuzdravené či nevyjádřené zranění v minulosti, neuzdravený hněv, neschopnost odpustit
 • Převaha negativních emocí jako je strach, žárlivost, pesimismus, závist a nepřejícnost, neustálý důraz na nespokojenost a negativní aspekty v každodenním životě
 • Nesprávné stravovací návyky a nepřirozená strava: převaha kyselinotvorných, vysoce zpracovaných, toxických, nutričně prázdných a mrtvých potravin s nedostatkem živých enzymů
 • Narušená funkce zažívacího systému: nedostatek enzymů a trávicích šťáv pro optimální trávení, nedostatečné vstřebávání nutričních látek vedoucí k buněčné podvýživě
 • Nadměrná vnější a vnitřní toxická zátěž (chemikálie, jedy a těžké kovy v životním prostředí, domácnosti, jídle a pitné vodě), která vyčerpává přirozenou detoxikační schopnost těla, následkem čehož dochází v těle k hromadění toxinů
 • Zvýšený oxidační stres: rakovinotvorné účinky volných radikálů, nedostatek antioxidantů v naší stravě
 • Střevní dysbióza: nerovnovážná střevní bakteriální flóra, nedostatek příznivých bakterií a přemnožení škodlivých organismů
 • Neúspěšná léčba boreliozy v minulosti, chlamydiové infekce nebo herpetické viry, pro které je typické dlouhodobé přetrvávání v organismu např. po překonání mononukleózy
 • Zvýšená propustnost střevní stěny, v důsledku které metabolický odpad, zbytky potravy, škodlivé bakterie a jejich odpadové látky, chemikálie a těžké kovy pronikají do krevního oběhu
 • Hormonální nerovnováha: nevyvážený estrogenový metabolismus, zvýšené množství škodlivého estrogenu, opětovné vstřebávání estrogenu do těla v důsledku působení škodlivých bakterií; narušená funkce štítné žlázy
 • Dlouhodobá zánětlivé ložiska vedoucí k systemickým zánětům v těle; chronické zahlenění 
 • Chronická dehydratace organismu a chronické překyselení 
 • Inzulínová rezistence: snížená schopnost reakce tkání na inzulin
 • Přebytečný viscerální tuk, obezita, metabolický syndrom
 • Ucpání cévních a lymfatických kapilár a následné nedostatečné okysličení tkání

Návrat k přirozené a živé stravě, na kterou bylo naše tělo naprogramováno může být proto tou nejdostupnější každodenní medicínou, která nejen odstraní překážky blokující cestu k našemu celkovému zdraví, ale dokáže obnovit i ochranné, regenerační a sebeuzdravující schopnosti našeho těla.

Současný člověk je často definovaný jako nejlépe krmený, a současně nejvíce podvyživený tvor naše planety. Posun v kvalitě našeho stravování vedl k vytvoření civilizačního stresu, kde strava nejen přestala být prvýkrát v historii zdrojem léčení a sycení těla i duše, ale začala sytit nemoc.

Závěrem

Bylo zjištěno, že naturopatie je prospěšná při řešení různých stavů, od chronické a akutní bolesti přes úlevu od alergií až po únavu a stres. Naturopatie poskytuje tělu správné prostředí, výživu a terapie, čímž se snaží v těle vypěstovat harmonii podporující zdraví a pohodu. 

Naturopatie má potenciál přispět ke zlepšení duševního i fyzického zdraví tím, že vytváří prostředí, v němž je jedinec oprávněn ke změně životního stylu, často podporované terapeutickými přístupy.