Medicína, která neléčí: Naturopatie vrací zdraví do rukou člověka a necháva tělo uzdravit se samo

Naturopatie (“přírodní cesta”) je západní směr celostní přírodní medicíny, praktikované převážně ve Velké Británii, Portugalsku, Austrálii, Kanadě a Severní Americe. Naturopatii není možné chápat jako jeden z dalších směrů „alternatívního léčitelství“; je plnohodnotným integratívním medicínským oborem, který propojuje tradice přírodního léčitelství se znalostmi západní medicíny a nejnovějšími vědeckými poznatky, přičemž se snaží využívat to nejlepší z obou.

Mezi hlavní modality práce naturopata může patřit fytoterapie, nutriční medicína, homeopatie, hydroterapie, iridologie, aromaterapie, kineziologie, fyzické terapie, poradenství životního stylu, atd.

Naturopatie vychází z léčivé sily přírody, kterou využívá na obnovou ochranných, regeneračních a samoléčivých schopností člověka. Cílem naturopata je proto odstranit z těla všechny okolnosti, překážky a zátěže, které blokují cestu k tomu, aby se tělo mohlo uzdravit samo.

Buňky našeho těla potřebují dýchat, jíst, pít a vylučovat odpadní látky. Jenom tím, že naším buňkám zajistíme správné okysličení, kvalitní výživu a dostatek tekutin, a obnovíme jejich čistící schopnost, dokážeme odstranit většinu nemocí ze svého života.

Uzdravení neznamená jednoduše návrat do situace, ve které jste byli před onemocněním; znamená přeprogramovat naše tělo a mysl tím, že se naučíme akceptovat to, co je, a co není přínosné pro naše bytí. Kde jsou nutné změny našeho systému životních přesvědčení, a kde jsme dosáhli naše duševní a fyzické limity. 

Od bežné medicíny odlišuje naturopatii pozitivní hodnocení príznaků jako cenného ukazatele chybějících nebo naopak nadbytečných témat ve vašem životě. Podle naturopatie se nám každá nemoc snaží sdělit, co v našem životě není v rovnováze s tím, co je prospěšné pro naše zdraví; co v našem myslení, prožívání, jednání nebo nejbližších vztazích není v harmonii s tím, co je přínosné pro náš život.

Člověk se řídí dvěma základními životními programy, které jsou vzájemně neslučitelné. První skupina programů patří do kategorie rastu a reprodukce, a druhá do kategorie ochrany a přežití. Když je tělo v programu stresové reakce a boje o život, přestává růst a regenerovat se. Čím víc ochrany před prostředím si myslíme, že potřebujeme, tím víc blokujeme naše růstové mechanismy, funkce mozgu a imunitního systému.

Filosofie naturopatické medicíny vychází ze 7 základních princípů:

1. Léčivá sila přírody: Víra v léčivou silu přírody vychází z předpokladu, že všechny živé systémy spojuje vysoce inteligentní vnitřní uspořádání. Jeho důležitou součástí je i autonomní schopnost regenerace a vlastního uzdravení. Cílem naturopatie je najít a obnovit tyto schopnosti v člověku odstraněním všeho, co do jeho těla nepatří, případně přírodními prostředky podpořit přirozené regenerační procesy v jeho organismu.

2. Léčit příčinu, ne symptomy: Žádná nemoc nemůže být uzdravena bez adresování její příčiny. Symptomy jsou jenom výkřikem ublíženého těla a duše, a výrazem jejich snahy nás chránit, jak nejlépe dovedou. Cílem naturopatie proto není eliminovat symptomy, ale odstranit z těla všechny překážky, které blokují cestu k tomu, aby se tělo i duše mohli samé uzdravit.

3. Nikdy neublížit: Důležitým princípem naturopatie je nikdy nebránit přirozeným léčivým procesům těla a upřednostňovat neinvazivní diagnostické metody a léčebné přostředky s minimem vedlejších účinků.

4. Doktor jako učitel: Klíčovým princípem naturopatie je vzdělávání pacientů o příčinách jejich nemocí a důraz na jejich zodpovědnost za vlastní zdraví.

5. Léčit celého člověka: Zdraví člověka je harmonickým souhrnem fyzických, emočních, duševních, genetických, environmentálních a sociálních faktorů, přičemž každá nemoc zasahuje částečně do každé z těchto dimenzí. Tento multidimenzionální koncept zdraví a nemoci vyžaduje celostní a vysoce individualizovanou léčbu, která bere v úvahu celého člověka a jeho jedinečnou životní situaci.

6. Prevence: Předcházení nemocem místo jejich léčení je ústředním konceptem naturopatie. Prací naturopata je diagnostikovat všechny rizikové faktory nemocí a vhodnými intervencemi udělat vše pro to, aby k nim nedošlo.

7. Důraz na udržení a rozvíjení zdraví: Udržení zdraví je hlubším rozvinutím naturopatického princípu prevence, protože klade důraz nejenom na předcházení nemocem, ale primárně na udržení a rozvíjení současného zdraví. Žádný organismus nemůže zůstat dlouhodobě zdravý v nezdravém prostředí a žádný organismus nemůže zůstat dlouhodobě nemocný, jestliže jeho prostředí uzdravíme.

Každé léčení musí začít zaměřením pozornosti správným směrem. Hlavní příčinou našeho prvenství v mnohých civilizačních onemocněních není stav našeho zdravotnictví, ale přesměrování pozornosti lidí z předcházení nemocem na jejich léčbu, a teda posilování víry, že své zdraví nemáme pod kontrolou. Místo závislosti člověka na vnější pomoci a léčby jeho nemocí vrací naturopatie zodpovědnost za vlastní zdraví zpět do rukou člověka a raději než na léčbu nemocí se soustředí na jejich předcházení.

Příčiny onemocnění podle Naturopatie

Mezi základní příčiny onemocnění, které opakovaně nacházím díky celostnímu přístupu propojujícího naturopatii, psychosomatiku a psychologii, patří nasledující nerovnováhy ve vnitřním a vnějším prostředí člověka:

 • Chronický nebo nadměrný stres a nevyvážený životní styl, který neumožňuje člověku takovou kvalitu a množství odpočinku, který by byl dostačující na regeneraci jeho organismu
 • Nezdravé vztahy ke klíčovým postavám v rodině a v osobním životě, neuzdravené či nevyjádřené zranění v minulosti, neuzdravený hněv, neschopnost odpustit
 • Převaha negativních emocí jako je strach, žárlivost, pesimismus, závist a nepřejícnost, neustálý důraz na nespokojenost a negativní aspekty v každodenním životě
 • Nesprávné stravovací návyky a nepřirozená strava: převaha kyselotvorných, vysoce zprocesovaných, toxických, nutričně prázdných a mrtvých potravin s nedostatkem živých enzymů
 • Narušená funkce zažívacího systému: nedostatek enzymů a trávicích šťav pro optimální trávení, nedostatečné vstřebávání nutričních látek vedoucí k buneční podvýživě
 • Nadměrná vnější a vnitřní toxická zátěž (chemikálie, jedy a těžké kovy v životním prostředí, domácnosti, jídle a pitné vodě), která vyčerpává přirozenou detoxikační schopnost těla, následkem čeho dochází v těle k hromadění toxínů
 • Zvýšený oxidační stres: rakovinotvorné účinky volných radikálů, nedostatek antioxidantů v naší stravě
 • Střevní dysbióza: nerovnovážná střevní bakteriální flóra, nedostatek příznivých bakterií a přemnožení škodlivých organismů
 • Neúspěšná léčba boreliózy v minulosti, chlamýdiové infekce nebo herpetické viry, pro které je typické dlouhodobé přetrvávání v organismu např. po překonaní mononukleózy
 • Zvýšená propustnost střevní stěny, v důsledku které metabolický odpad, zvyšky potravy, škodlivé baktérie a jejich odpadové látky, chemikálie a těžké kovy pronikají do krevního oběhu
 • Hormonální nerovnováha: nevyvážený estrogenový metabolismus, zvýšené množství škodlivého estrogenu, opětovné vstřebávání estrogenu do těla v důsledku působení škodlivých bakterií; narušená funkce štítné žlázy
 • Dlouhodobé zánětlivé ložiska vedoucí k systemickým zánětům v těle; chronické zahlenění
 • Chronická dehydratace organismu a chronické překyselení 
 • Inzulínová rezistence: snížená schopnost reakce tkání na inzulin
 • Přebytečný viscerální tuk, obezita, metabolický syndrom
 • Ucpání cévních a lymfatických kapilár a následné nedostatečné okysličení tkání

Návrat k přirozené a živé stravě, na kterou bylo naše tělo naprogramováno může být proto tou nejdostupnější každodenní medicínou, která nejenom odstraní překážky blokující cestu k našemu celkovému zdraví, ale dokáže obnovit i ochranné, regenerační a sebeuzdravující schopnosti našeho těla.

Současný člověk je často definovaný jako nejlépe krmený, a současně nejvíce podvyživený tvor naše planety. Posun v kvalitě našeho stravování vedl k vytvoření civilizačního stresu, kde strava nejenom přestala být prvýkrát v historii zdrojem léčení a sycení těla i duše, ale začala sytit nemoc.

Mezi základní příčiny onemocnění pocházející z toho, co jíme patří:

1. chronické překyselení organismu: posun od neutrální a mírně zásadotvorné stravy k vysoce kyselinotvorným potravinám

2. oxidační stres: poškozování organismu tzv. volnými radikálmi vedoucí k chronickým zánětům a rakovinotvorným procesům v těle (heterocyklické aminy, akrylaminy, alfatoxiny, konzervační prostředek BHA a další chemikálie)

3. toxická zátěž: zatěžení organismu škodlivými látkami pocházejícími ze stravy jako jsou chemikálie, konzervanty, těžké kovy, pesticídy, léky, alkohol a nikotín

4. nutriční deficit a buněčná podvýživa: chronický nedostatek základních živín a výživových látek v důsledku nutričně prázdné stravy vedoucí k hladovění organismu na buněčné úrovni

5. mrtvá strava: ve stravě převažující nutričně prázdné a tepelně nešetrně zpracované potraviny zbavené všech živých enzýmů

 • Nervový systém: Úzkost, Deprese, Chronický stres, OCD, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, Postherpetická neuralgie, Ischias, ADHD, Autismus, Migrény, Psychosomatické nemoci: bolest hlavy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, bolesti zad, únavový syndrom, chronické nemoci zažívacího traktu, chronické kožní onemocnění
 • Dýchací systém: Astma, Chronická obstrukční plicní nemoc, Záněty dýchacích cest, Zánět plic
 • Trávící systém: Zácpa, Průjem, Špatné trávení, Pálení žáhy, Křeče a nevolnost, Nadouvání a plynatost, Syndrom dráždivého tračníku, Ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc, Gastritída, Celiakie, Potravinové intolerance
 • Imunitní systém: Sezónní a Potravinové alergie, Autoimunitní onemocnění (Revmatoidní artritída, Psoriáza, Sklerodermie), Onkologické onemocnění
 • Kožní systém: Ekzém, Psoriáza, Bradavice, Kožní infekce, Akné, Růžovka
 • Uro-genitání systém: Premenstruační a Menopauzální potíže, poruchy reprodukční funkce u mužů a žen, Endometrióza, Syndrom polycystických ovárií, Fibroidy, Bakteriální vaginóza, Chlamýdie, Genitální herpes, Záněty močových cest a prostaty, Kvasinkové infekce (Candida Albicans), Mykózy (plísně)
 • Endokrinní systém: Poruchy štítné žlázy
 • Svalovo kostrový systém: Artritída, Osteoartritída, Osteoporóza, Dna, Syndrom karpálního tunelu, sportovní poranění, zlomeniny, potíže s vlasy, nehty, zuby
 • Kardiovaskulární systém: Vysoký tlak a vysoký cholesterol, arteroskleróza, poruchy srdečního rytmu, křečové žily, hemoroidy

TIP: S vlasy pomůže vlasové hnojivo.