Zájem vědomě o svůj osobní a duchovní rozvoj

Stále více lidí se zajímá vědomě o svůj osobní a duchovní rozvoj. A to je dobře. Ve své snaze o seberealizaci a vytváření lepší reality bychom však měli mít na paměti, jak hluboká pravda se skrývá ve výroku ,,bez kořenů není růstu“.

Pokud to ještě ,,domyslíme“, tak ani květů, ani plodů. Při představě jakékoli rostliny nám to je jasné. A můžeme použít třeba i další symbolický příklad: ,,dům“. Čím více do výšky chceme stavět, tím hlubší a pevnější základy jsou nutností. Pro lidský život platí totéž. Chceme-li skutečně růst, nelze obejít vyléčení své minulosti a spojení s rodovými kořeny.

Výsledkem a odměnou je nám pak podpora, bezpečí, vnitřní stabilita, síla, jasnost. Proces tohoto léčení v sobě zahrnuje současně mnoho kroků a  uvědomění si mnohého. Jsme spjati s minulostí své rodiny, s osudy předků, jsou naší součástí, v našich genech, v našich buňkách jako stopa. Otisky jejich příběhů, myšlenek, emocí jsou uloženy jako ,,vzpomínky“ v našem podvědomí, a z této úrovně také utváří i náš životní scénář.

Chceme-li zůstat ve spojení s vyživující silou, která k nám proudí skrze generace, a přesto se osvobodit od určitých omezujících vlivů, pak nám nezbývá, než ,,přepsat“ náš vnitřní obraz. Obraz o naší minulosti, současnosti, o matce, o otci. Vytvoření nového vnitřního obrazu a kladného vyzařování se však neobejde bez odpuštění,  přitakání, přijetí. To je vždy základem každého skutečného uzdravení.

Kromě toho bychom měli  přezkoumat,  která zděděná přesvědčení neslouží našemu vývoji a od těchto negativních vzorců se oprostit. Svobodně, lehce a s radostí můžeme kráčet vstříc své budoucnosti jedině tehdy, máme–li v sobě vyřešený vztah k minulosti.     

Na druhou stranu nám rodové dědictví poskytuje mnoho darů, které máme rozvíjet, a které  podporují naší jedinečnost. Toto naše ,,nové vidění“ a nastavení je celkově osvobozující a blahodárné  nejen pro nás, ale zpětně i pro naše předky a samozřejmě přináší nové možnosti pro naše potomky a příští generace.