Darkfield metoda – jak to funguje a co lze zjistit?

Vyšetření živé krve je vysoce nadstandardní mikroskopická metoda umožňující v reálném čase sledovat vzorek vaší živé krve a získat vizualizaci všech jejích komponentů a jevů, které nejsou viditelné při běžném laboratorním vyšetření. Umožňuje získat komplexní obraz nejen o vašem momentálním zdravotním stavu, ale i predispozicích, které se ještě nestihly projevit v podobě symptomů nemocných orgánů a tkání.

Krev je jediná tekutá cirkulující tkáň zprostředkující neustálou látkovou výměnu a imunitní reakce, a je proto zrcadlem všeho, co se v našem těle děje. Podstatou naturopatického přístupu je, aby člověk porozuměl, co v jeho životním stylu není prospěšné pro jeho zdraví, a jaké překážky v těle blokují jeho uzdravení. 

Screening živé krve

Pozorování živé krve a všech jevů, ke kterým v krevní plazmě v reálném čase dochází, umožňuje člověku velmi přesně a srozumitelně odhalit všechny vnitřní nerovnováhy vedoucí k onemocnění nebo znemožňující uzdravení. 

Screening živé krve dokáže jednak přímo ukázat akutní infekce, alergie či záněty, jednak upozornit na potenciálně rizikové jevy v raném stadiu, a předejít tak projevení symptomů.

Vidět stav vlastní krve a porozumět možným příčinám svých potíží je pro většinu lidi silným a emotivním zážitkem. Díky skutečnosti, že naše krev velmi citlivě reaguje na jakékoliv změny v našem životním stylu, dává tato metoda člověku realistickou zpětnou vazbu o zlepšení jeho zdravotního stavu a umožňuje pravidelnou kontrolu průběhu léčby.

Během naturopatické konzultace člověk nejen přebírá zodpovědnost za vlastní zdraví do vlastních rukou, ale díky této metodě má k dispozici nástroj, který mu umožňuje detailně sledovat všechny pokroky, které během léčby udělá, a porozumět léčebným krizím, kterými prochází.

Jak to funguje? 

Kapka krve se získává drobnou jednorázovou lancetou a je okamžitě přenesena na podložní sklíčko, překryta krycím sklíčkem a vložená pod mikroskop. 

Vzorek krve může být pozorován živý, tedy v pohybu, kolem 30 minut. Obraz krve z mikroskopu je zvětšen a přenesen do počítače, takže klient může stav a kvalitu své krve sledovat společně s terapeutem.

Součástí vyhodnocení je pořízení videozáznamu a fotografií, které mohou být předány také klientovi. Podstata metody vyšetření v temném poli mikroskopu (Darkfield) spočívá v tom, že díky speciální cloně je vzorek osvětlen pouze ze stran, přičemž středové paprsky světla jsou pohlceny.

Obraz krve se jeví jako černobílý, a umožňuje proto pozorovat komponenty v krvi, především v plazmě, které při běžném vyšetření krve v lékařských laboratořích nejsou viditelné.

Vyšetření živé krve v temném poli mikroskopu není diagnostickou metodou a nenahrazuje klasické vyšetření krve

Slouží jako vynikající nástroj prevence, jako doplňkové vyšetření běžných lékařských testů a kontrola efektivity léčby, a je neoddělitelnou součástí každého naturopatického vyšetření.

Z kapky krve lze například zjistit příčiny zvýšeného krevního tlaku.

Co lze sledovat ve vzorku živé krve?

Při mikroskopii v temném poli je světlo namířeno pod úhlem od vzorku, nikoli přímo na vzorek. To vede k tomu, že se světlo odráží od vzorku ve specifickém vzorci, který vytváří světlou oblast halo obklopující vzorek, zatímco pozadí se jeví tmavé. 

Vzniká tak vysoký kontrast mezi vzorkem a pozadím, což umožňuje zvětšit a pozorovat i průsvitné a jemné vzorky. 

Z živého vzorku krve lze mikroskopií v temném poli sledovat

 • zdraví červených a bílých krvinek: jejich tvar, počet, hustotu, aktivitu, životnost, vzájemné chování, poškození v důsledku těžkých kovů, chemikálií, oxidačního stresu či nedostatku důležitých látek
 • stav železa a kyseliny listové: riziko anémie související s jejich nedostatkem
 • viskozitu a kohezi krve: nebezpečnou agregaci krvinek, která zvyšuje riziko krevních sraženin, embolie, infarktu a mozkové mrtvice
 • aterosklerotické plaky: indikátor poškození cévních stěn aterosklerozí a zvýšené riziko trombózy uvolněním plaků
 • příčiny vysokého krevního tlaku
 • stav okysličení organismu: schopnost červených krvinek vázat kyslík a průchodnost krevních vlásečnic
 • stav hydratace a dehydratace organismu
 • indikátory překyselení: krev si zachovává stabilní pH mezi 7, 35 – 7, 45; v případě zvýšeného počtu kyselin v těle či chronického překyselení tkání můžeme v krvi pozorovat následky tohoto překyselení a jevy související se snahou těla tyto přebytečné kyseliny neutralizovat
 • přítomnost těžkých kovů v krvi: chování krvinek v jejich blízkosti a poškození krvinek v důsledku kontaktu s těžkým kovem
 • chemický stres: přítomnost molekul chemických látek
 • psychický a emoční stres: podle chování krvinek a celkové rovnováhy vnitřního prostředí
 • oxidační stres: nedostatek antioxidantů a přebytek škodlivých volných radikálů poškozujících krvinky a podporujících proces karcinogeneze
 • mykózy krve: přemnožení plísní a kvasinek (candida albicans)
 • dysbióza: přemnožení škodlivých organismů včetně bakterií kolujících v krvi 
 • nedostatečné trávení a vstřebávání ve střevech: zvýšená propustnost střevní stěny a pronikání zbytků potravy do krevního oběhu 
 • metabolický a toxický odpad v krvi: přetížení hlavních detoxikačních orgánu jater a sleziny
 • patogenní organismy (parazity) a jejich vývojová stadia
 • hormonální nerovnováhu, potíže s krevním cukrem
 • nadměrnou konzumaci živočišných bílkovin: nestrávené bílkoviny v krevním oběhu
 • vysokou hladinu cholesterolu a triglyceridů
 • hromadění kyseliny močové: urátové krystaly a riziko dny
 • snížení imunity: chronické a akutní záněty, nedostatek nebo abnormální aktivitu bílých krvinek, alergie, autoimunitní reakce

Mikroskopie v tmavém poli se obvykle používá k pozorování a studiu živých bakterií a prvoků a ke zkoumání buněčných částic, ale lze ji použít i k pozorování jiných vzorků, včetně vzorků lidských tkání, například buněk z nátěru periferní krve. 

Tato technika je zvláště užitečná pro detekci a zvýraznění slabě fluoreskujících nebo málo kontrastních vzorků, přičemž i při malém zvětšení poskytuje zvýšený kontrast, detaily a jasnost.

Co nelze určit ze vzorku živé krve? 

Mikroskop s temným polem zvětšuje buňky vzorku až 1000krát jejich skutečnou velikost. To umožňuje přesnou analýzu buněčných struktur a umožňuje podrobnou diagnostiku poruch včetně anémie, cukrovky, artritidy, nedostatku živin a dalších.

Z živého vzorku krve však nelze určit:

 • krevní skupinu
 • přesné pH krve
 • hladinu glukózy v krvi
 • hladinu výživových látek
 • typ těžkých kovů a množství těžkých kovů ve tkáních
 • těhotenství
 • genetické predispozice
 • metabolický typ
 • nitrobuněčné parazity a bakterie, patogenní organismy nevyskytující se v krvi

Analýza krve v režimu Darkfield Live navíc zobrazuje rozložení krevních buněk a krevních destiček v těle, což pomáhá identifikovat záněty a běžné parazity, jako je borelióza.

Analýza z živé kapky krve nabízí jedinečný a dynamický pohled na zdraví člověka prostřednictvím pozorování vlastností živých krevních buněk. Ačkoliv má svá omezení a kritiky, mnoho lidí nachází hodnotu v individuálním přístupu, který poskytuje. 

Třecí plochy

Analýza tmavého pole je do značné míry závislá na odborných znalostech a zkušenostech odborníka. Interpretace pozorování vyžaduje vědecké znalosti a porozumění, aby bylo možné přesně identifikovat buněčné abnormality a potenciální zdravotní problémy.

Analýza živé krve v temném poli je nejúčinnější, pokud se používá v kombinaci s dalšími diagnostickými metodami a jako součást komplexního posouzení zdravotního stavu. Neměla by nahrazovat tradiční lékařské diagnostické nástroje, ale spíše je doplňovat.

Někteří kritici tvrdí, že analýza Darkfield postrádá vědecké důkazy a je náchylná ke zkreslení interpretace. Stejně jako ke každé alternativní diagnostické metodě je důležité přistupovat k analýze Darkfield Live Blood s otevřenou myslí a zároveň si vyžádat názor tradičních lékařů.

Pochopením metodiky, výhod a aspektů analýzy živé krve v temném poli se mohou jednotlivci informovaně rozhodnout o začlenění této techniky do svého celkového zdravotního režimu

Vždy se doporučuje konzultovat s odborníky na zdravotní péči, kteří mají znalosti jak v oblasti konvenční, tak alternativní medicíny, aby byl zajištěn komplexní přístup ke zdraví.