Darkfield Metoda: Mikroskopické vyšetření živé krve v temném poli mikroskopu anebo když světlo nepřináší odpověď

Vyšetření živé krve je vysoce nadstandardní mikroskopická metoda umožňující v reálním čase sledovat vzorek Vaší živé krve a získat vizualizaci všech jejích komponentů a jevů, které nejsou viditelné při běžném laboratorním vyšetření. Umožňuje získat komplexní obraz nejenom o Vašem momentálním zdravotním stavu, ale i predispozicích, které se ještě nestihli projevit v podobě symptomů nemocných orgánů a tkání.

Krev je jediná tekutá cirkulující tkáň sprostředkující neustálou látkovou výměnu a imunitní reakce, a je proto zrcadlem všeho, co se v našem těle děje. Podstatou naturopatického přístupu je, aby člověk porozuměl, co v jeho životním stylu není prospěšné pro jeho zdraví, a jaké překážky v těle blokují jeho uzdravení. 

Pozorování živé krve a všech jevů, ke kterým v krevní plazmě v reálním čase dochází, umožňuje člověku velmi přesně a srozumitelně odhalit všechny vnitřní nerovnováhy vedoucí k onemocnění nebo znemožňující uzdravení. Screening živé krve dokáže jednak přímo ukázat akutní infekce, alergie či záněty, jednak upozornit na potenciálně rizikové jevy v ranném stadiu, a předejít tak objevení symptomů.

Vidět stav vlastní krve a porozumět možným příčinám svých potíží je pro většinu lidi silným a emotivním zážitkem. Díky skutečnosti, že naša krev velmi citlivě reaguje na jakékoliv změny v našem životním stylu, dáva tato metoda člověku realistickou zpětnou vazbu o zlepšení jeho zdravotního stavu a umožňuje pravidelnou kontrolu průběhu léčby.

Během naturopatické konzultace člověk nejenom přebírá zodpovědnost za vlastní zdraví do vlastních rukou, ale díky této metodě má k dispozici nástroj, který mu umožňuje detailně sledovat všechny pokroky, které během léčby udělá, a porozumět léčebným krizím, kterými prochází.

Kapička krve se získává drobnou jednorázovou lancetou a je okamžitě přenesena na podložní sklíčko, překryta krycím sklíčkem a vložená pod mikroskop. Vzorek krve může být pozorován živý, tedy v pohybu, kolem 30 minut. Obraz krve z mikroskopu je zvětšen a přenesen do počítače, takže klient může stav a kvalitu své krve sledovat společně s terapeutem.

Součástí vyhodnocení je pořizení videozáznamu a fotografií, které můžou být předány také klientovi. Podstata metody vyšetření v temném poli mikroskopu (Darkfield) spočívá v tom, že díky speciální cloně je vzorek osvětlen pouze ze stran, přičemž středové paprsky světla jsou pohlceny.

Obraz krve se jeví jako černobíly, a umožňuje proto pozorovat komponenty v krvi, především v plazmě, které při běžném vyšetření krve v lékařských laboratořích nejsou viditelné.

Vyšetření živé krve v temném poli mikroskopu není diagnostickou metodou a nenahrazuje klasické vyšetření krve. Slouží jako vynikající nástroj prevence, jako doplňkové vyšetření běžných lékařských testů a kontrola efektivity léčby, a je neoddělitelnou součástí každého naturopatického vyšetření.

Co lze sledovat ve vzorku Vaší živé krve pomocí Darkfield mikroskopu:

 • zdraví červených a bílých krvinek: jejich tvar, počet, hustotu, aktivitu, životnost, vzájemné chování, poškození v důsledku těžkých kovů, chemikálií, oxidačního stresu či nedostatku důležitých látek
 • stav železa a kyseliny listové: riziko anémie související s jejích nedostatkem
 • viskozitu a kohezi krve: nebezpečnou agregaci krvinek, která zvyšuje riziko krevních sraženin, embolie, infarktu a mozkové mrtvice
 • aterosklerotické plaky: indikátor poškození cévních stěn aterosklerozí a zvýšené riziko trombózy uvolněním plaků
 • příčiny vysokého krevního tlaku
 • stav okysličení organismu: schopnost červených krvinek vázat kyslík a průchodnost krevních vlásečnic
 • stav hydratace a dehydratace organismu
 • indikátory překyselení: krev si zachovává stabilní pH mezi 7.35 – 7.45; v případě zvýšeného počtu kyselin v těle či chronického překyselení tkání můžeme v krvi pozorovat následky tohoto překyselení a jevy související se snahou těla tyto přebytečné kyseliny neutralizovat
 • přítomnost těžkých kovů v krvi: chování krvinek v jejích blízkosti a poškození krvinek v důsledku kontaktu s těžkým kovem
 • chemický stres: přítomnost molekul chemických látek
 • psychický a emoční stres podle chování krvinek a celkové rovnováhy vnitřního prostředí
 • oxidační stres: nedostatek antioxidantů a přebytek škodlivých volných radikálů poškozujících krvinky a podporujících proces karcinogeneze
 • mykozy krve: přemnožení plísní a kvasinek (candida albicans)
 • dysbióza: přemnožení škodlivých organismů včetně bakterií kolujících v krvi 
 • nedostatečné trávení a vstřebávání ve střevech, zvýšená prospustnost střevní stěny a pronikání zvyšků potravy do krevního oběhu 
 • metabolický a toxický odpad v krvi: přetížení hlavních detoxikačních orgánu jater a sleziny
 • patogenní organismy (parazity) a jejich vývojová stadia
 • hormonální nerovnováhu, potíže s krevním cukrem
 • nadměrnou konzumaci živočišních bílkovin, nestrávené bílkoviny v krevním oběhu
 • vysokou hladinu cholesterolu a triglyceridů
 • hromadění kyseliny močové, urátové krystaly a riziko dny
 • snížení imunity: chronické a akutní záněty, nedostatek nebo abnormální aktivitu bílých krvinek, alergie, autoimunitní reakce

Co nelze určit ve vzorku Vaší živé krve pomocí Darkfield mikroskopu:

 • krevní skupinu
 • přesné pH krve
 • hladinu glukózy v krvi
 • hladinu výživových látek
 • typ těžkých kovů a množství těžkých kovů ve tkáních
 • těhotenství
 • genetické predispozice
 • metabolický typ
 • nitrobuněčné parazity a bakterie, patogenní organismy nevyskytující se v krvi

Na základě analýzy živé krve se specializuji na: 

 • nutriční poradenství, léčbu stravou a individuální výživové plány
 • integrovanou péči o onkologické pacienty
 • hormonální nerovnováhy, neplodnost a přípravu na těhotenství
 • zažívací potíže včetně zánětlivých onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerativní kolitida), syndromu dráždivého tračníku a zvýšené propustnosti střevní stěny 
 • autoimunní onemocnění a nedostatečnou imunitu
 • srdcovo-cévní onemocnění (vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak)
 • léčbu mykoz (plísní a kvasinek)
 • práci s únavovým syndromem, úzkostí, depresí a chronickým stresem