Působení nebeských těles na člověka

Prastará kombinační nauka vycházející z podstaty působení nebeských těles na člověka. Dle pozic nebeských těles (Slunce, Luny, planet, stálic, bodů atd..) v momentě narození člověka lze usuzovat na jeho charakter, osobnostní rysy, mentální, fyzické a zdravotní dispozice. Tímto způsobem lze mapovat nejen základní nastavení člověka, ale i jeho vývoj v čase.

Prognostická astrologie sleduje v jakém časovém období a v jakých oblastech života – např. partnerské vztahy, zdravotní a studijní předpoklady, finanční situace, profesní uplatnění atd. – lze očekávat životní šance a zkoušky. Astrologie umožňuje člověku poznat kým je, kde jsou jeho silné a slabé stránky a jak na sobě pracovat, aby rozvinul potenciál svých možností a schopností.

Astrologie je nejen nástrojem osobního rozvoje, ale poskytuje též cenné rady pro praktický život. Výstupem astrologie je horoskop. Sestavení horoskopu je soubor výpočtů a probíhá na základě pozic planet, Slunce, Luny a případně i dalších prvků v souvislosti s datem, místem a časem narození. Dříve prováděli astrologové tyto výpočty ručně, dnes jsou k dispozici astrologické počítačové programy.

Astrologicky lze sledovat člověka, zvířata, ale také firmy, města a státy. Úlohou astrologa je na základě horoskopu vyložit, co planetární konstelace znamenají a nabídnout možné cesty řešení.

Horoskopy lze dělit např. na osobní – nejčastěji sestavovaný druh horoskopu (základní duševní, fyzické a duchovní založení osobnosti), prognostické (posuzují vlivy v příštích obdobích), vztahové (porovnávají horoskopy např. partnerů, společníků ve firmě atd.), mundánní (sledují jaké vlivy budou v určitém časovém úseku působit na určitou část světa), horární (sestavují se pro okamžik, kdy nás napadá určitá otázka a vysvětlují nám vlivy, které v tento moment působí a co znamenají).