Zpěvem za svět krásnější a radostnější

Mantry, posvátné písně či zpěvy, chantingy jsou živou součástí většiny duchovních kultur na Zemi, jsou to magické , léčebné, ochranné a osvobozující písně.

Při zpívání posvátných zpěvů, manter, se zaměřujeme na oblasti svého života, které bychom chtěli zlepšit a přitom pracujeme na své změně. Ve skupinovém zpěvu je neuvěřitelná síla. I ti, kteří si myslí, že neumí zpívat, když se uvolní, můžou si třeba jen tiše pobroukávat a tím zjišťovat, že to vlastně jde a tak měnit své přesvědčení.

V našem hlasu se mohou projevovat různé bloky, které nám pak znesnadňují komunikaci a vyjadřování. Uvolněním hlasu a vyzkoušením jiných způsobů jeho používání můžeme tyto bloky uvolňovat, takže pak můžeme lépe komunikovat s okolním světem i se sebou a můžeme i lépe žít.

Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka, vyjadřujeme se jím, můžeme s ním léčit. Domorodí Australané tvrdí, že hlasu se má používat pouze k oslavě, zpěvu či léčení. Zpěv je jeden z nejlepších a nejpřirozenějších způsobů, jak se dostat do kontaktu se svou vnitřní silou.