Muzikoterapie – proč je zdravá

Používání léků pro boj s onemocněním je obvyklé a normální. Ale léčení hudbou? To už zavání nějakou esoterikou, která přece nemůže nahradit seriózní medicínu. Nebo ne?

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o terapii hudbou, neboli léčbu pomocí hudby. A to jak léčbu prostřednictvím pouhým působením hudby, tj. pasivním vnímáním, tak aktivním tvořením hudby, tj. třeba hrou na hudební nástroj, skládáním hudby, zpěvem.

Nejde však o žádný převratný objev. Sami dobře víme, že hudba je nedílnou součástí všech civilizací a kultur. U hudby můžeme relaxovat, meditovat, ale také tančit, zpívat a radovat se. Hudba, pokud je vhodně zvolená, nás nabíjí i uklidňuje zároveň. Avšak teprve v průběhu 20. století se muzikoterapie začala rozvíjet i v medicíně a v některých zemích se již stala plnohodnotnou součástí léčby.

Pro milovníky odborných pojmů dodávám, že i muzikoterapie má svou oficiální, ne právě krátkou definici:

“Muzikoterapie je použití hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.

Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a/nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.” (in Základy muzikoterapie, Kantor 2009, s. 27)

A na počátku byl zpěv

Kořeny muzikoterapie totiž sahají do velmi dávné minulosti. Jak zjistili vědci při zkoumání historie, naši předkové využívali jeskyně nejen k úkrytu, ale jejich otevřený prostor jim vyhovoval právě z hlediska výborné akustiky a vytvářel perfektní místo pro zpěv a zpívané obřady.

Lidé proto v minulosti cíleně vyhledávali jeskynní prostory, kde vykonávali různé obřady ve formě „hudebního“ či spíše zvukového přenosu dávno před tím, než se prostřednictvím imitace zvuků zvířat vyvinula moderní lidská řeč.

Tím pádem by se možná dalo biblické spojení „a na počátku bylo slovo“ směle interpretovat spíše jako „a na počátku byl zpěv“.

Muzikoterapie v moderním pojetí

Zpočátku byla muzikoterapie spojena hlavně s psychoterapií, až mnohem později se začala využívat i v dalších oblastech.

Léčba formou muzikoterapie je oficiálně uznávaná a chápaná jako plnohodnotná zdravotnická profese hlavně v USA, Německu, Švédsku a Velké Británii.  V České republice je muzikoterapie zatím stále vnímána spíše jako alternativní obor a doplněk léčby, nikoli součást konvenční medicíny.

V některých německých nemocnicích se tak léčebná síla hudby používá úspěšně již několik let třeba k léčbě pacientů, kteří prošli psychicky velmi náročnou situací či traumatem nebo trpí nějakou duševní poruchou.

Kde všude muzikoterapie pomůže

Kde hudba skutečně pomáhá, jsou děti a mladí lidé. U dětí trpících hyperaktivitou se osvědčilo například obyčejné bubnování, které nutí dítě přemýšlet nad jednotlivými pohyby.

Je potřeba dobře zkoordinovat práci rukou, případně i nohou, což zlepšuje motoriku a dítě zároveň vkládá svou energii do činnosti, která je produktivní a baví ho. Zjednodušeně řečeno dítě svou nadměrnou energii vybije přes paličky a bubny.

Hra na flétnu zase pomáhá při dýchacích obtížích dětí. V tomto oboru u nás proslul významný profesor a pedagog Václav Žilka,  který hrál na zobcovou flétnu a současně vyučoval hru na dechové nástroje a dechovou gymnastiku speciálně určenou pro léčbu astmatu.

Hudba je odborníkům nápomocna i v logopedii, kdy pro mnohé děti i dospělé je zpěv jednodušší než řeč. Mnozí pacienti, kteří jsou postiženi koktavostí, dokáží bez problému zazpívat písničku, ale když mají její text přečíst, to už zpravidla bez zadrhávání nezvládnou.

Hudba a vliv na fyzickou stránku těla

Je vědecky prokázáno, že hudební tóny mohou ovlivňovat spoustu fyziologických procesů v našem organismu. Působí na srdeční rytmus, ovlivňují krevní tlak, dýchání, termoregulaci i naši motoriku. Z toho důvodu se léčba hudbou uplatní i v kombinaci s pohybem. Hojně se tedy užívá při rehabilitaci.

Rytmus je jedním z kamenů muzikoterapie a cvičení či tanec s hudbou pomáhá nejen zlepšení motorických funkcí, ale zlepšují naši koncentraci, koordinaci, obratnosti či orientaci v prostoru.

Vyplavení endorfinů

Muzikoterapie může výborně fungovat i jako prevence proti špatné náladě, proti trudomyslnosti, frustraci i depresím. V dnešní době plné stresových faktorů je dobré řešit včas prevenci, než následné nemoci. Hudba přináší do života radost a uvolnění. Zlepšuje tak kvalitu našeho bytí.

Můžete si jít zacvičit energickou zumbu, vyzkoušet lekce orientálního tance, zahrát si na bubny nebo tibetské mísy, nebo jen relaxovat na gauči u příjemného CD s hudbou, kterou máte rádi. Tělo vyplaví endorfiny a přirozeně tak bojujete proti psychosomatickým obtížím, se kterými dnes bojuje stále větší množství lidí.

Možností, jak zapojit hudbu do svého života, se dnes nabízí mnoho, a jistě je forma terapie hudbou příjemnější, než polykat léky, které ani na příčinu našich potíží často nefungují. Navíc nikdy není pozdě na změnu, a tak se zpěvem, tancem či hrou na hudební nástroj můžeme začít v jakémkoli věku.