Muzikoterapie a konstelace

Muzikoterapie dává radost a sílu, ovlivňuje klima ve skupině, podporuje ozdravné procesy. Konstelace jako silná a efektivní metoda ve spojení s muzikoterapií ještě umocňují svůj léčivý potenciál a rozšiřují své možnosti.

Muzikoterapie oficiálně prezentovaná jako pomocná metoda skupinové psychoterapie má starou tradici. V podstatě už od pravěku člověk užívá hudby nebo jejích prvků, tance a zpěvu  k tomu, aby si dodal odvahy k tomu, aby v sobě probudil ozdravné – autosanační mechanismy a aby léčil vztahy ve skupině.

Muzikoterapie edukativní neboli preventivní může dát mnoho  i dětem ve školách a klientům z okruhu „zdravé populace.“ Lektor je zakládajícím členem Sekce muzikoterapie čs. psychoterapeutické společnosti. Vydal v nakladatelství Portál knihu Hry s hudbou a techniky muzikoterapie a sám aktivně těmito metodami pracuje.

Muzikoterapie je komunikace se sebou samým, s druhým člověkem, s lidmi a také se silami duchovními. Konstelace je  pak poměrně nová efektivní metoda skupinové práce, která nám dovoluje nahlédnout do rozumem nepostižitelných vztahových souvislostí, a skrze prožitek na hlubší úrovni porozumět svým blízkým a sobě samým.

Metody, které vznikly spojením těchto dvou oblastí, se pak vyznačují kvalitami obou. Jsou nejen hlubším ponorem do reality našich vztahů a našich životních příběhů, ale rovněž přinášejí účastníkům dílny zážitek hluboké harmonie a vyladěnosti na rytmus a na čistotu přírody, lidského srdce, na melodii přírody a vesmíru.