Spirituální psychologie

Spirituální psychologie je nauka o spolupráci všech částí duše. Jejím cílem je žít spokojený a naplněný život. Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem. Spirituální psychologie je vědomí, že všichni lidi kolem nás jsou částí jedné duše. Každý jsme kousek jednoho celku a proto, jestli se s někým neshodneme, se můžeme podívat do sebe, proč nás tento člověk (tento princip) tolik vytáčí. Můžeme tomuto člověku poděkovat za to, že nás na tuto část upozornil. Můžeme poděkovat člověku, který nás naopak upozornil na něco, co nám udělalo dobře, co nám pomohlo si vzpomenout na náš potenciál. Spirituální vhled nám dovoluje pronikat za hranice známého světa a dodává nám odvahu vytvářet nový svět, nové struktury a myšlenky. Mít odvahu jít cestami, které (ještě) nejsou uznávány. Dává nám možnost spontánního jednání, myšlení a komunikace.