Stres – suma biologických reakcí na nepříznivé stimuly

Stres je suma biologických reakcí na nepříznivé stimuly, která narušuje nebo zasahuje do biologické rovnováhy organismu a vyúsťuje do emocionálního nebo tělesného napětí. Reakce na tyto nepříznivé stimuly mohou vést k úbytku energie, oslabení imunity jedince a někdy až k onemocnění. 

To, nakolik člověk dokáže odolávat stresu, závisí na stavu mysli a na životním postoji. Nelze měnit situace, ale lze změnit stanovisko k nim. Jak dosáhnout klidu a uvolnění tělesného a duševního napětí? Probereme různé praktické způsoby a rady, naučíme se některé ověřené techniky (změna reakcí na stres, dýchání, terapie šesti zvuků, masáže aj.). 

Vzdělávací systém Škola reflexní terapie, se zabývá alternativními metodami od začátku 90. let. V rámci své agenturní činnosti organizuje vedle vlastních seminářů kurzy i dalších lektorů.

Ve vlastní práci terapeutky se zabývá reflexní terapií a čínskou medicínou, kterou propojuje s odkrýváním duchovních příčin nemocí, uvolňováním energetických bloků v těle a poradenstvím zdravého životního stylu, vedle toho se věnuje psychoterapii na bázi metody RUŠ, zasvěcování do energetického systému Shamballa a šamanským rituálům. V rámci osvěty publikuje, přednáší a sama vede semináře pro pomoc sobě, svému okolí či klientům.