Stres je suma biologických reakcí na nepříznivé stimuly

Stres je suma biologických reakcí na nepříznivé stimuly, která narušuje nebo zasahuje do biologické rovnováhy organismu a vyúsťuje do emocionálního nebo tělesného napětí. Reakce na tyto nepříznivé stimuly mohou vést k úbytku energie, oslabení imunity jedince a někdy až k onemocnění.  To, nakolik dokážeme odolávat stresu, závisí na stavu naší mysli a na našem životním postoji. Nemůžeme měnit situace, ale můžeme změnit naše stanovisko k nim. Na přednášce se budeme zabývat tím, jak dosáhnout klidu a uvolnění tělesného a duševního napětí. Probereme různé praktické způsoby a rady, naučíme se některé ověřené techniky (změna reakcí na stres, dýchání, terapie šesti zvuků, masáže aj.). 

Vzdělávací systém Škola reflexní terapie, se zabývá alternativními metodami od začátku 90. let. V rámci své agenturní činnosti organizuje vedle vlastních seminářů kurzy i dalších lektorů. Ve vlastní práci terapeutky se zabývá reflexní terapií a čínskou medicínou, kterou propojuje s odkrýváním duchovních příčin nemocí, uvolňováním energetických bloků v těle a poradenstvím zdravého životního stylu, vedle toho se věnuje psychoterapii na bázi metody RUŠ, zasvěcování do energetického systému Shamballa a šamanským rituálům. V rámci osvěty publikuje, přednáší a sama vede semináře pro pomoc sobě, svému okolí či klientům.