Neschopnost přestat myslet

Neschopnost přestat myslet je hrozná nemoc, ale my si to obvykle neuvědomujeme, protože jí trpí téměř každý, takže to považujeme za normální. Tento ustavičný mentální hluk vám nedovoluje najít vnitřní klid, jenž je neoddělitelný od Bytí. Navíc vytváří falešné Já, které vrhá stíny strachu a utrpení.

Ztotožnění s myslí vytváří neprůhlednou clonu pojmů, slov a definic, které znemožňují skutečné vztahy. Tato clona myšlení stojí mezi vámi a vaším Já, mezi vámi a ostatními lidmi, mezi vámi a přírodou a mezi vámi a Bohem.

Právě tato clona vytváří falešnou představu oddělenosti, představu, že na jedné straně jste vy a na druhé straně všechno ostatní. Proto zapomínáme, že pod fyzickými jevy a oddělenými formami jsme totožní se vším, co existuje.