Duchovní léčení

Duchovní léčení vychází z faktu, že člověk je duchovní bytost. K léčení se používá duchovní síla terapeuta. Proces probíhá souběžně na duchovní, mentální i fyzické úrovni.

Léčení jsou přítomny bytosti Světla, které mohou uvolňovat samotnou příčinu problému. Podrobnější charakteristika: Při duchovním, nebo-li spirituálním léčení se využívá schopnosti terapeuta napojit se na „zdroj“ a použít duchovní sílu tak, aby se klient začal uzdravovat.

Léčení není zaměřeno na nemoc, ale na ZDRAVÍ, na probuzení zdravého Já klienta Spiritualita léčení spočívá především v tom, že léčení se účastní vysoké duchovní bytosti. Láska a Světlo vyzářené během duchovního léčení nastolují okamžité léčebné procesy i v mysli a těle, protože se dotýkají přímo podstaty naší existence.

Terapeut je veden intuicí a používá duchovní sílu a schopnost napojení na vyšší spirituální realitu tak, aby plně aktivoval samouzdravovací proces klienta. Laik tyto aktivity hodnotí jako „nadpřirozené schopnosti“, pro duchovního léčitele je to však díky úrovni jeho vědomí zcela přirozený proces.

Při léčení na úrovni příčiny se nepoužívají obvykle žádné pomůcky. Energie se předává většinou skrze ruce a 4. a 6. čakru. Vše potřebné se odehrává na VIBRAČNÍ úrovni a na úrovni vědomí. Klient proces energetického léčení většinou jasně cítí a vnímá. Terapeut často ovládá práci s vysokovibračními energetickými systémy, základem je většinou Reiki, Karuna-Ki, Shamballa apod.

Důležité jsou také změny v myšlení klienta, které provádí pod vedením léčitele. Ten by měl klienta učit, jak pracovat s myslí tak, aby se mohl léčení sám aktivně zúčastnit. Je potřeba, aby klient pochopil, KDO vlastně je a jakou hraje v procesu uzdravení roli. Dobrý duchovní léčitel ovládá schopnost kauzální diagnostiky, kdy otevírá skutečné důvody problémů.

Systém léčení duchovní cestou není omezen na řešení pouze zdravotních potíží, s úspěchem řeší i další oblasti zdraví, např. emoce, zdroje (peníze), nebo vztahy. Přirozeným, tj. zdravým stavem člověka je radost, láska a hojnost. Vše ostatní je umělé a znamená zmatek, který se dá léčit duchovní cestou.

Duchovní léčení nesouvisí s náboženstvím ani filozofií, je vhodné pro lidi jakéhokoliv vyznání či světonázoru. Jiné názvy pro duchovní léčení jsou Spirituální léčení, Zázračné uzdravování, Světelné léčení, Andělské léčení, Kristovské léčení, léčení kosmickými energiemi, Energetické léčení (Karuna-Ki), léčení Duchem svatým apod.