Splnit si své sny a přání – tipy, zkušenosti

Každý máme svoje sny, touhy a přání, které si toužíme splnit. Někdo si svoje sny a přání plní bez problémů a téměř okamžitě,  někdo má zase pocit, že se vše spiklo proti němu a že se mu nikdy nic nevyplní. 

Jak se sny a přáními pracovat tak, aby se opravdu začaly plnit? Můžeme to nějak ovlivnit? Jak souvisí nastavení naší mysli a způsob života s plněním našich snů? 

Plnění snů není nemožné, ať už se jedná o výhru v loterii, lepší práci, šťastný život, nový dům nebo auto, exotickou dovolenou apod. 

Vše ale souvisí s nastavením mysli, s trpělivostí a způsobem života. 

Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je jedním z nejmocnějších nástrojů, které lze v životě využít. Pozitivní myšlení neznamená, že člověk ignoruje špatné věci, které se dějí, nebo že ignoruje realitu. Znamená to, že se v každé situaci, bez ohledu na to, jak je obtížná nebo náročná, soustředí na vlastnosti dobré. Díky pozitivnímu myšlení se lze vědomě rozhodnout a zaměřit se na pozitivní věci. 

Pozitivní myšlení vede také k tomu, že si člověk vezme z každé situace jen to nejlepší a naopak se nenechá strhnout negativitou, která by mohla vše zkazit. 

Pokud se člověk rozhodne pro pozitivní přístup a nadhled, změní se celý jeho život. Naše chování vychází z našich myšlenek, takže když se rozhodneme zaměřit na pozitivní věci, vysíláme do mozku pozitivní signály, které nám mohou pomoci vytvořit správné návyky. Pokud se rozhodneme myslet pozitivně, můžeme zabránit negativním myšlenkám, aby nás ovládly, a místo toho se soustředit na to, abychom viděli možnosti, které každá situace přináší. Koneckonců, jediné hranice toho, čeho můžeme dosáhnout, jsou ty, které si vytvoříme ve své mysli.

Jakmile si osvojíme pozitivní myšlení, změní se celý náš pohled na život. Stáváme se otevřenými změnám, růstu a transformaci, místo abychom se cítili zaseknutí na místě a bez motivace.

Jak se naučit pozitivně myslet

Změnit svoje myšlení na pozitivnější se může zdát být jednoduché. Záleží však na daném člověku, jeho povaze a naladění. 

Pozitivní myšlení vyžaduje kombinaci odhodlání a přesvědčení. Na začátku musí jedinec identifikovat myšlenkové vzorce, které přispívají k jeho celkovému negativnímu chování. Jakmile jsou tyto vzorce identifikovány, je prospěšné omezit jejich působení a nahradit je pozitivnějšími alternativami.

Nejprve je důležité analyzovat, jakým způsobem si vytváříme vlastní myšlenkové vzorce. Pochopení naší vlastní mysli je jedním ze způsobů, jak začít myslet pozitivněji. 

Důležité je praktikovat tzv. techniky všímavosti, které se zaměřují na přítomný okamžik, porozumění vlastním myšlenkám, pocitům, emocím a prostředí. Ne nadarmo se říká, že žijeme hlavně teď a tady, tudíž není důležité se zabývat minulostí nebo budoucností.

Aktivity, jako je jóga, psaní deníku a meditace, jsou skvělým způsobem, jak podpořit naši všímavost a pomoci vypěstovat pozitivní emoční soulad.

Přínosné je také vytváření pozitivního a podpůrného prostředí, protože vnější faktory mají velký vliv na celkový postoj a pohled na věc. Důležité je např. trávit čas pouze s lidmi, se kterými nám je dobře, mají na nás pozitivní vliv a nemusíme se v jejich přítomnosti přetvařovat. Naplnění našeho života podporujícími, soucitnými a laskavými lidmi nám pomáhá vytěsnit negativní energii a podpořit zdravější myšlení.

Nápomocná může být také četba a učení. Nahlédnutí do síly pozitivního myšlení, seznámení se s principy psychologie růstu a vývoje a četba příběhů o úspěchu mohou přispět k pozitivnějšímu myšlení.

Proč zrovna jóga a meditace? 

Jóga je skvělou možností k dosažení pozitivního myšlení. Toto cvičení nabízí účinný způsob, jak zvládnout stres, snížit úzkost a navodit vnitřní klid. Její fyzické výhody, jako je zvýšená flexibilita, lepší síla a rovnováha a lepší držení těla, mohou přirozeně vést ke zvýšení sebevědomí. Kromě toho lze při pravidelném cvičení jógy ještě více pocítit duševní přínosy. Jóga totiž může posílit jedince, kteří se v jiných aspektech života cítí špatně. 

Jóga podporuje všímavost, která umožňuje odpoutat se od každodenního stresu. Díky přítomnosti v daném okamžiku lze zapojit uklidňující dechy, které umocňují celkový prožitek. Při pozorování těla si také lze lépe uvědomit všechny oblasti, které vyžadují pozornost, což nám umožní zaměřit se na ně s jemnějším přístupem. 

Jóga také učí základním principům, jako je neodsuzování a přijetí sebe sama. Cvičení vytváří prostor pro pozorování nových vzorců myšlení a chování, které lze rozvíjet k udržení pozitivního myšlení. Jelikož je praxe jógy přizpůsobena jednotlivci, poskytuje příležitost k prohloubení cesty sebepoznání. Díky zapojení do tohoto typu procesu můžeme nalézt hlubší spojení se sebou samým a větší schopnost sebelásky.

Meditace je také skvělým způsobem, jak si vypěstovat a udržet pozitivní myšlení. Když si člověk na meditaci udělá čas, umožní si uvědomit přítomný okamžik a vytvořit tak prostor pro přemýšlení. Během meditace je normální, že si člověk uvědomí všechny negativní myšlenky a pocity, což umožňuje pěstovat si jejich uvědomění a přijetí, když se objeví, a nenechat se jimi zahltit. 

Meditace je vhodným prostředkem na cestě k pozitivnímu myšlení.

Prostřednictvím meditace si můžeme uvědomit, jak nás ovlivňují naše návyky myšlení a vnímání a jak tyto myšlenkové vzorce přispívají k tomu, jak se cítíme. Postupem času si lze vypěstovat sebeuvědomění potřebné k zaměření se na pozitivní perspektivy namísto negativních. Při meditaci můžeme věnovat pozornost svým myšlenkám a aktivně je směřovat k perspektivám, které chceme do svého života pozvat. 

Meditační praxe také snižuje stres, což zlepšuje schopnost zvládat obtížné situace. Protože stres může být jedním z hlavních zdrojů pocitu přetížení a přebírání negativních myšlenkových vzorců, jeho snížení může být nesmírně prospěšné pro udržení pozitivního myšlení. 

Meditace nám také poskytne čas a prostor k praktikování sebelásky a vděčnosti

Plnění snů

Splnění snů vyžaduje velké odhodlání a tvrdou práci. Člověk musí být odhodlaný a vytrvalý a musí mít vizi a plán. Dále musí být ochoten riskovat a posouvat sebe a své schopnosti až na hranici možností.

Začněte tím, že si uvědomíte, kdo jste a co skutečně chcete. Stanovte si reálné cíle, které jsou třeba náročnější, ale dosažitelné. Cíle je dobré rozdělit na menší a lépe zvládnutelné části tak, aby byl člověk schopen podniknout jednotlivé kroky potřebné k dosažení daného cíle. Tento postup nám pomůže sledovat pokrok a poskytne pravidelnou zpětnou vazbu, což vede k motivaci a dalšímu pokračování. 

Pracujte na vytvoření pozitivních návyků, které vám pomohou udržet se na správné cestě, a zajistěte si čas na důležité úkoly, které vás posunou blíže k vašim snům. Vyjít ze své komfortní zóny a soustředit se na konečný cíl vyžaduje disciplínu a odhodlání. Nemusí se to podařit ze dne na den, ale důslednou prací lze dosáhnout všeho, co jsme si naplánovali. 

Dlouhodobé negativní myšlení může vést až k depresím.

Jak negativní myšlení ovlivňuje náš život

Negativní myšlení může mít na náš  život škodlivý vliv, protože zahrnuje pesimistické myšlenky o sobě samém a o světě okolo nás a může vést dokonce k depresím. Tyto myšlenky mohou vést k cyklu úzkosti, deprese a nízkého sebevědomí, ze kterého není úniku. 

Tyto negativní myšlenkové vzorce se často mohou stát zakořeněnými a navyklými, což vede k přesvědčení o vlastní nedostatečnosti. Lidé mohou v tomto způsobu myšlení natolik zakořenit, že si ani neuvědomují, jakou mají moc vytvářet svou vlastní pozitivní budoucnost. Místo toho mohou propadnout pesimismu a uchýlit se k obviňování sebe sama nebo vnějších faktorů ze svých pádů a zklamání.

Negativní myšlení může mít bohužel hluboké a trvalé následky na duševní i fyzické zdraví. Studie prokázaly, že lidé s negativním smýšlením mají sníženou úroveň sebevědomí, jsou ohroženi úzkostí a depresí a obecně mají horší výsledky v oblasti fyzického zdraví.

Negativní myšlení také výrazně omezuje naši schopnost řešit problémy a vymýšlet nové možnosti. Bez schopnosti vidět dál, než do svého bezprostředního okolí, stagnujeme ve svém životě a ve svých schopnostech.