Léčba v jemných energetických polích

Léčba v jemných energetických polích (GEFH – Gentle Energetic Fields Healing)

Dobrý den, propagujete metodu, o které jsem ještě neslyšel. Čím je Vaše metoda jiná?

V této době zažíváme velkou změnu v náhledu na to, jakým způsobem funguje zdraví a nemoc. Určitě znáte známou průpovídku, že LÉKař předepisuje léky, LÉČITel léčí. Léčitele vnímáme jako osoby obdařené výjimečným darem, což je v pořádku, až do chvíle, než si uvědomíme, že tento postoj nás opět odsouvá do role pasivního přijímatele léčby.

Hodně léčitelů pochopilo, že tento princip pasivity je nutné změnit, a tak dává svým klientům úkoly, nutí je převzít spoluodpovědnost za svůj zdravotní stav. To je skvělé. Taky je důležitá změna v pohledu na to, jak organizmus pracuje s formou a se zdravím.

Revoluční přístup této metody  je obsažen v kymatice a holografickém přístupu, který podporuje i pohled kvantové fyziky, že všechny naše možné stavy jsou zde najednou a je na nás, který z nich si zvolíme.

To zní hodně vědecky, můžu tuto metodu používat já jako neznalý fyziky?

Tuto volbu lze vědomě ovlivňovat a je to jen otázka postoje a tréninku. Vyzkoušet si to však může každý a již po 2-hodinové pracovní dílně  jsou všichni schopni používat základní principy, s kterými budou uzdravovat nejen sebe, ale i prostor kolem sebe.

Jaké jsou tedy principy a působení GEFH?

Jeden z důležitých principů je totiž to, že je nutné vždy nejdříve pracovat se sebou samým, že nelze účinně pomoct příteli, pokud nejsem sama ve stavu, který propojuje stavy Bytí na vyšší úrovni.

Tělo používá zablokování toku energií jako způsob, jak se vyrovnat s nerovnováhou, která vznikla z emocionálního napětí, úrazu, šoku, stresu apod. Tyto mechanizmy využívá tělo pokaždé a vyhodnocuje je na základě předchozích zkušeností – vlastních, dědičných (vše o předcích máme uloženo v DNA).

Zabezpečí, aby jedinec mohl nadále fungovat i když s omezeními, řešení je zakonzervováno na dobu, kdy je schopno své tělo a biopole propojit s CELKEM, kde je vždy vzor, model pro dokonalý stav zdraví. Prostě oddělí energeticky část těla, většinou po delší době trvajících bolestech nebo stresu. Člověk je pak jako špatně poskládaná loutka, nic k sobě nepasuje a tělo není schopno otevřít svůj samoléčebný proces napojení se.

Z pohledu léčby GEFH je zdraví definováno jako vyvážený proudící energetický tok v těle a okolí bez bloků v interakcích. Vnímání sebe jako oddělené bytosti je jedním z největších omylů moderní doby. Energeticky jsme totiž součástí všeho,  a proto můžeme vše ovlivňovat více nebo méně podle toho, jak se sami dokážeme propojit vědomě s CELKEM. Všichni jsme si tedy navzájem Učiteli.

Můžete mi dát příklad?

Dobře, použiji příklad. Představte si sklenici vody – jako celek. Probíhá v něm Brownův pohyb, molekuly vody neustále kmitají a dotýkají se. Dá se říct, že voda ve sklenici je jednolitě spojená. Vy jste kapka modrého inkoustu, já červeného. Někdo nás do sklenice kápne, co se bude dít? Po čase se inkoust rovnoměrně rozšíří do celého obsahu slenice, jak modrý, tak červený, jsou spojené jak přes vodu, tak přes vzájemnou změnu – společně vytvoří fialovou.

Z pohledu GEFH je čas pouze pomocný faktor pro učení, protože všechny stavy Bytí (Existence) není lidská bytost schopna vnímat najednou. Základní energetickou vibrací všeho zhmotněného (stvořeného) je tzv. forma zdraví, ideální forma – kadlub.

Každý z nás má tedy nějaký předurčený obraz zdraví? Takže někde je obraz mého dokonalého já? Ano i ne. Použiji nějaký další příklad. Nejlepší bude asi ten s ladičkou. Bůh má ladičku, která rozeznívá všechno celým Stvořením a Zemí.

Všechno vibruje harmonicky k těmto tónům. Jen Člověk, ve své ješitnosti pořád píská svoji vlastní písničku, aniž by se zaposlouchal do Harmonie a synchronizoval se s ní. Každá odchylka a disonance od tónů Pravdy a Lásky způsobuje nemoc a poruchy.

Proto může existovat něco jako detektor lži, protože naše Já jsou zrozena, aby harmonicky vibrovala s Láskou a Zdravím, jakýkoli odklon od pravdy vyvolává v těle měřitelné změny signalizující stres a napětí.

Co když jsem sám harmonický, ale kolem mne je spousta negativních a škodlivých věcí, které mě ovlivňují, například jídlo, oblečení, lidé kolem a podobně ?

Ano, odklon od harmonie vykazují i potraviny, dokonce i věci, které považujeme za neživé.
Při používání GEFH jídlo získává harmonické frekvence a eliminuje škodliviny, aromatické nápoje, včetně alkoholických, zlepšují své aroma a kvalitu, látky ze kterých je ušito oblečení jsou jemnější a příjemnější na tělo, obytné prostory mají měkkou ochrannou vibraci a dochází k celkové harmonizaci života jednotlivce i ve vztazích.

Chcete tím říci, že každý může ovlivnit cokoliv?

Chápu, že se Vám zdá, že je to na jednu metodu příliš úspěchů, ale když se zamyslíte nad heslem, které je heslem všech, kteří pochopí principy GEFH, dáte odpověď sami sobě.
To heslo zní: „ZMĚNA JSEM JÁ“. Pokud změním sebe, změním vše, s čím jsem propojena.

Když budu chtít navštívit Vaši dílnu, potřebuji k tomu něco?

Záleží na Vás, kolik zážitků a výsledků si chcete s sebou odnést. Většinou si  lidé své schopnosti trénují na svých  partnerech z kurzu, na tekutinách, svačině, kterou mají s sebou, taky dámy rády pracují se svými šálkami, šperky nebo svetříky, ale měla jsem i pána, který chtěl zlepšit chuť své moravské slivovičce J.

Podstatou je přistoupit na proces Změn beze strachu. To je i mé přání na závěr, přeji Vám i všem báječným čtenářům svět plný harmonie. Těším se na viděnou.

Rozhovor s Monikou Chomovou, terapeutkou a malířkou