Léčba v jemných energetických polích

Léčba v jemných energetických polích, také známá jako energetická medicína, je alternativní léčebná metoda, která se zaměřuje na léčení těla prostřednictvím práce s jeho energetickými poli. Tato metoda je založena na předpokladu, že tělo má neviditelné energetické pole, které ho obklopuje a průchodem těchto polí proudí životní energie.

Léčitelé v této oblasti pracují s těmito energiemi a snaží se je harmonizovat a obnovit tok životní energie, který byl narušen nebo zablokován. Tuto metodu lze použít k léčbě fyzických, emocionálních a duševních problémů.

Existuje několik forem léčby v jemných energetických polích, jako například reiki, jemná osteopatie, terapie dotekem, léčení pránou a mnoho dalších duchovních léčení. Tyto metody často využívají různé techniky, jako jsou například pokládání rukou na těle, vizualizace, meditace nebo práce s barvami.

Léčba v jemných energetických polích není všeobecně uznávanou metodou léčby a zatím neexistuje mnoho vědeckých důkazů o její účinnosti. Nicméně mnoho lidí věří, že tato metoda může být užitečná jako doplněk k tradiční medicíně a může pomoci při řešení některých fyzických i emocionálních problémů.

Při zvažování této metody by měli lidé dbát na to, aby se obrátili na odborníky s adekvátním vzděláním a zkušenostmi.

Čím je tato metoda jiná?

Důležité je změnit princip pasivity klienta. Je třeba, aby převzali spoluodpovědnost za svůj zdravotní stav. To je skvělé. Taky je důležitá změna v pohledu na to, jak organizmus pracuje s formou a se zdravím.

Revoluční přístup této metody je obsažen v kymatice a holografickém přístupu, který podporuje i pohled kvantové fyziky. Všechny možné stavy jsou zde najednou a je na člověku, který z nich si zvolí.

Tuto volbu lze vědomě ovlivňovat a je to jen otázka postoje a tréninku. Vyzkoušet si to však může každý. Již po dvouhodinové pracovní dílně jsou všichni schopni používat základní principy, se kterými mohou uzdravovat nejen sebe, ale i prostor kolem sebe.

Jaké jsou tedy principy a působení metody?

Jeden z důležitých principů je totiž to, že je nutné vždy nejdříve pracovat se sebou samým. Nelze účinně pomoct příteli, pokud člověk sám ve stavu, který propojuje stavy Bytí na vyšší úrovni.

Tělo používá zablokování toku energií jako způsob, jak se vyrovnat s nerovnováhou, která vznikla z emocionálního napětí, úrazu, šoku, stresu apod. Tyto mechanizmy využívá tělo pokaždé a vyhodnocuje je na základě předchozích zkušeností – vlastních i dědičných.

Zabezpečí, aby jedinec mohl nadále fungovat i když s omezeními, řešení je zakonzervováno na dobu, kdy je schopno své tělo a biopole propojit s Celkem, kde je vždy vzor, model pro dokonalý stav zdraví.

Prostě oddělí energeticky část těla, většinou po delší době trvajících bolestech nebo stresu. Člověk je pak jako špatně poskládaná loutka, nic k sobě nepasuje a tělo není schopno otevřít svůj samoléčebný proces napojení se.

Metoda léčby v jemných energetických polích definuje zdraví jako vyvážený proudící energetický tok v těle a okolí bez bloků v interakcích. Vnímání sebe jako oddělené bytosti je jedním z největších omylů moderní doby.

Energeticky jsou lidé totiž součástí všeho, a proto mohou vše ovlivňovat více nebo méně podle toho, jak se sami dokážou propojit vědomě s Celkem. Všichni jsou si tedy navzájem Učiteli.

Příklad léčby v jemných energetických polích

Za příklad poslouží sklenice vody vnímaná jako celek. Probíhá v ní Brownův pohyb. Molekuly vody neustále kmitají a dotýkají se. Dá se říct, že voda ve sklenici je jednolitě spojená.

Jeden člověk je kapka modrého inkoustu, druhý je kapkou červeného. Někdo kapky do sklenice kápne, co se bude dít? Po čase se inkoust rovnoměrně rozšíří do celého obsahu slenice, jak modrý, tak červený, jsou spojené jak přes vodu, tak přes vzájemnou změnu – společně vytvoří fialovou.

Z pohledu metody je čas pouze pomocný faktor pro učení, protože všechny stavy Bytí (Existence) není lidská bytost schopna vnímat najednou. Základní energetickou vibrací všeho zhmotněného (stvořeného) je tzv. forma zdraví, ideální forma.

Boží harmonie

Bůh má ladičku, která rozeznívá všechno celým Stvořením a Zemí. Všechno vibruje harmonicky k těmto tónům. Jen Člověk, ve své ješitnosti pořád píská svoji vlastní písničku, aniž by se zaposlouchal do Harmonie a synchronizoval se s ní. Každá odchylka a disonance od tónů Pravdy a Lásky způsobuje nemoc a poruchy.

Proto může existovat něco jako detektor lži. Naše Já jsou zrozena, aby harmonicky vibrovala s Láskou a Zdravím, jakýkoli odklon od pravdy vyvolává v těle měřitelné změny signalizující stres a napětí.

Vliv negativních a škodlivých věcí

Odklon od harmonie vykazují i potraviny, dokonce i věci, které člověk považuje za neživé. Při používání metody jídlo získává harmonické frekvence a eliminuje škodliviny.

Aromatické nápoje, včetně alkoholických, zlepšují své aroma a kvalitu, látky ze kterých je ušito oblečení jsou jemnější a příjemnější na tělo, obytné prostory mají měkkou ochrannou vibraci a dochází k celkové harmonizaci života jednotlivce i ve vztazích.