Je epidemie estrogenové dominance skutečná? Mýty a fakta estrogenem ovládnutého světa

Existují 2 hlavní typy ženských pohlavních hormonů: estrogeny, ze kterých nejdůležitější se nazývá estradiol, a gestageny, ze kterých nejdůležitější se nazývá progesteronPřirozená rovnováha těchto dvou hormonů je předpokladem zdravého hormonálního fungování u každé ženy. 

Oba hormony pracují synchronně, přičemž mají opačné funkce. Estrogen podporuje buněčné dělení a akumulaci tuku, zatímco progesteron stimuluje spalování tuků a zpomaluje buněčné děleníEstrogen zadržuje vodu, zatímco progesteron slouží jako diuretikum

Zvýšená hladina estrogenu vytváří podmínky pro růst buněk, to znamená i pro onemocnění jako je rakovina prsu nebo endometria dělohy, zatímco progesteron zpomaluje růst těchto nádorových buněk a jeho optimální hladina je významným ochranným faktorem předcházení onkologických onemocnění v pozdějším věku.

Jako závěr těchto vědeckých diskuzí můžeme zhrnout: hlavní odpovědí klasické medicíny na celou řadu ženských potíží od adolescentního akné přes premenstruační symptomy až po potíže menopauzy je předepsání syntetického estrogenuAlternativní medicína se zase snaží estrogenovou převahu vyvažovat přírodními progesteronovými doplňky.

Oba přístupy nabízí redukující pohled, protože ani jeden se nezaměřuje na primární příčinu potíží, a tou je vzájemný vztah obou hormonů, jejich citlivá rovnováha a schopnost těla obnovit optimální poměr mezi estrogenem a progesteronem

V případě, že chronický stres způsobuje nedostatek progesteronu (v důsledku vyčerpání nadledvinek), dodáním progesteronového přípravku budeme léčit jenom symptomy, a ne skutečnou přičinu hormonální nerovnováhy. 

V mém přístupu se zaměřuji na porozumění jedinečné hormonální rovnováhy každé ženy a podporu jejího těla přírodní cestou, změnou stravy a životního stylu tak, aby si samo dokázalo najít takový poměr obou hormonů, který povede k jejich optimálnímu fungování a podpoře zdraví v každém věku.

Dr. Lee následně zjistil, že estrogenová převaha se nevyskytuje jenom u žen v období klimaktéria, ale nacházíme ji čím dál tím víc i u mladších žen v reprodukčních letech, u mužů i dětí. 

To ho přivedlo k vytvoření konceptu epidemie estrogenové dominance postihující dnes většinu žen a způsobující většinu jejich zdravotních problémů včetně premenstruačných potíží, syndromu polycystických vaječníků, děložních myomů, endometrické rakoviny, rakoviny prsu a vaječníků, rakoviny prostaty u mužů, fibrocystického onemocnění prsu, poruch štítné žlázy, urychlování stárnutí, autoimunních onemocnění, poruch paměti, únavy, úzkostí a depresí. 

Mezi další následky estrogenové nadvlády patří také narůstající nadváha, zadržování vody a solí a následné otoky, bolestí hlavy, neplodnost, hypoglykémie, ztráta zinku a zadržování mědi, snížení hladiny kyslíku v buňkách, a zahuštění žluči podporující vznik žlučníkových kámenů.

Nejlepším způsobem, jak popsat dominanci estrogenu v ženském těle je nedostatkem jeho druhého hormonálního protějšku – progesteronu. Ukázali jsme, že jejich citlivá rovnováha je základem zdravého hormonálního fungování. Podívejme se teď na systemické příčiny a následky vychýlení hormonální rovnováhy směrem k estrogenové dominanci.

Příčiny estrogenové dominance 

XENOESTROGENY VE STRAVĚ:

K dominanci estrogenu v populaci žen, mužů i dětí velkou mírou přispělo dlouhodobé vystavení xenoestrogenům, velice nebezpečným chemickým látkám v prostředí, vzduchu, vodě a potravě, které v našem těle napodobují vlastní hormony.

Naše tělo nedokáže rozlišit mezi vlastními estrogeny a škodlivými xenoestrogeny, které se proto můžou volně vázat na estrogenové receptory v našich buňkách, a působit tak jako hormonální disruptory a silné karcinogeny.

Největší skupina xenoestrogenů pochází z pesticidů, kterými jsou ošetřené ovoce a zelenina, a které se také akumulují v rybách a komerčně chovaných hospodářských zvířatách a drůběži. Další skupinou xenoestrogenů jsou růstové hormony, kterými jsou hospodářská zvířata také krmena.

XENOESTROGENY VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ A DOMÁCNOSTI:

Odstranění zdrojů chemikálií, které v těle napodobují funkci estrogenů, je pro obnovu hormonální rovnováhy klíčové. Xenoestrogeny, které se do těla dostávají skrze stravu jsou z 80-90% filtrovány játrami. V případě, že xenoestrogeny přijdu do kontaktu s kůži, dochází k jejich 100% vstřebání do krevního oběhu.

Každá kožní dávka xenoestrogenů je proto 10x silnější než stejné množství xenoestrogenů, které se do těla dostane stravou. Mezi hlavní zdroje vnějších xenoestrogenů patříprací prášky a avivážešampóny, kondicionéry a kozmetika obsahující parabeny a fenoxyetanoltoxické ftaláty, které se používají jako změkčovadla při výrobě PVC, v dětských hračkách z plastu, v deodorantech, sprejích na vlasy a osvěžovačích vzduchu.

Mezi další chemikálie s toxickou estrogenní aktivitou patří butylhydroxyanisol (BHA nebo E320) využívaný jako konzervační prostředek v potravinách; 4-methylbenzyliden camphor (4-MBC) v opalovacích krémech; bisfenol A (BPA), který se používá se při výrobě epoxidových pryskyřic a polykarbonátových plastů, z nichž se mimo jiné dělají i kojenecké lahve; a polychlorované bifenyly (PBC), které se do ovzduší dostávají z výparů barev, ze skládek odpadů, z emisí spaloven, z prostředků na konzervaci dřeva, ze změkčovadel plastů a dalších výrobků.

SYNTETICKÉ HORMONY:

Primární příčinou estrogenové dominance u mnohých žen je dlouhodobé vystavení syntetickým hormonům, především antikoncepci a hormonální substituční terapii. Hormonální antikoncepce v těle mladých žen navozuje nepřirozenou a trvale vysokou hladinu estrogenu a gestagenů, které v těle simulují hormonální stav podobný těhotenství a tlumí ovulaci.

Zamezují tím schopnosti vaječníků produkovat vajíčko, čímž potlačují plodnost v nejdůležitějších reprodukčných letech. Mnoho žen navíc bojuje po ukončení antikoncepce s anovulačními cykly nebo chybějící menstruací (tzv. postantikoncepční amenorea).

Každý menstruačný cyklus, kdy nenastane ovulace, a nedochází proto ani k vytvoření žlutého tělíska, které je zodpovědné za produkci progesteronu ve druhé polovině cyklu, dochází ke měsíc trvající nadvládě estrogenu, který nemůže být vystřídán progesteronem. Užívání antikoncepce navíc zvyšuje nebezpečí rakoviny prsu, vysokého tlaku krve, migrén a kardiovaskulárních chorob včetně trombózy a mozkové mrtvice.

CHRONICKÝ STRES:

Pro porozumění vzájemného vztahu chronického stresu a snížené hladiny progesteronu (která způsobuje převahu estrogenu) je potřebné nejprve porozumět zpětnovazební smyčce mezi mozkem, nadledvinami a vaječníkyChronický stres je totiž jak příčinou, tak důsledkem snížené tvorby progesteronu, a naopak.

Chronický stres zatěžuje nadledviny a vede ke snížené produkci pregnenalonu, ze kterého je syntetizován progesteron. Progesteron je důležitý předhormon v biosyntéze nadledvinových kortikosteroidů a snížená tvorba kortikosteroidů má za následek sníženou ochranu vůči stresovým faktorům.

Během dlouhodobého stresu však přetrvává požadavek na zvýšenou tvorbu kortizolu, který dále vyčerpává množství progesteronu, ze kterého si tělo tyto stresové hormony tvoří. Chronický stres tedy vede ke snížené produkci progesteronu i stresových hormonů, kterých nedostatek prohlubuje nedostatečnost nadledvin a vede k vyčerpání jak stresových hormonů, tak progesteronu.

NEDOSTATEK POHYBU, NEZDRAVÁ STRAVA A OBEZITA

Strava, ve které převládájí průmyslně zpracované potraviny, ztužené tuky, rafinovaný cukr a mouka, nevedou jenom k obezitě a známým civilizačním onemocněním, ale podporují i zvýšené vyplavování estrogenu. Estrogen se tvoří v tukové tkání z prekurzoru lipoproteinů o nízké hustotě. 

Tukové buňky také obsahují enzym, který přeměňuje adrenální steroidní hormony na estrogen. Obezita je proto velice často doprovázená zvýšenou hladinou estrogenu a s ní souvisejícími gynekologickými potížemi.

NEDOSTATEČNÁ FUNKCE JATER:

Pro správný hormonální metabolizmus je klíčová schopnost těla zbavovat se nadbytečného a škodlivého estrogenu jeho detoxikací v játrech. Nedostatečná funkce jater vede k tomu, že tělo ztrácí schopnost zbavovat se jednak cizích toxických molekul, které imitují funkci vlastních hormonů, jednak vlastního nepotřebného estrogenu, čímž ztrácí schopnost regulovat jeho celkovou hladinu v těle.

Jedním z faktorů, které nejvíce přispívají k oslabení detoxikační kapacity jater je chronická zátěž těžkými kovy, které přijímáme ze znečištěného ovzduší, vody, jídla, kozmetiky a přípravků v domácnosti. V důsledku této nadměrné zátěže játra nedokážou efektivně odbouravat škodlivý estrogen a neutralizovat jeho metabolity.

NARUŠENÁ KONTROLA HLADINY CUKRU V KRVI:

Narušená kontrola hladiny krevní glukózy vede ke zvýšené hladině inzulínu a kortizolu, který podporuje vyplavování estrogenu. Zvýšená hladina insulínu může také vést k insulinové rezistenci a rozvoji cukrovky 2. typu.

NARUŠENÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY A PŘEMNOŽENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ:

Některé druhy škodlivých baktérií vylučují toxíny, které ve střevě podporují opětovné vstřebávání metabolitů estrogenu, čímž zabraňují jeho vyloučení z těla a přispívají k zvýšení jeho celkové hladiny v těle. 

NEDOSTATEK VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ:

Především vitamínu B6, vitamínu C, hořčíku a antioxidantů, které jsou důležité pro neutralizaci škodlivého estrogenu v játrech a jeho vyplavení z těla.

KOFEIN:

Zvyšuje vylučování estrogenu a vede ke zvýšenému vyplavování důležitých minerálů z těla, především hořčíku a vitamínů skupiny B.

Následky estrogenové dominance 

NADLEDVINY A STRES:

Progesteron je důležitý předhormon v biosyntéze nadledvinových kortikosteroidů. Narušení tvorby kortikosteroidů nedostatkem progesteronu vede k snížené ochraně vůči stresovým faktorům a poklesu schopnosti přizpůsobovat se stresu.

ONEMOCNĚNÍ PRSU, VAJEČNÍKŮ A DĚLOHY:

Estrogen je zodpovědný za růst a dělení buněk v prsní žláze, a jeho zvýšená hladina může přispět k rozvoji onkologického onemocnění prsu. Estrogen stimuluje také prsní tkáň a může vyvolat fibrotickou nemoc prsu

Estrogenová dominance zvyšuje také riziko fibroidů v děložní stěně a rakovina dělohy se vyvíjí jedině v případě estrogenové dominance. Protože estrogen je také zodpovědný za tvorbu folikulů a spuštění ovulace, nadměrná hladina estrogenů a stimulace hypofýzy může vést k polycystickému onemocnění vaječníků

Všem těmto nemocem dokáže předcházet zdravá hladina progesteronu, který zastavuje nežádoucí růst a dělení buněk, a způsobuje také atrofii fibroidů.

KOSTI, VÁPNIK A OSTEOPORÓZA:

Konvenční vírou medicíny bylo, že osteoporóza u žen je důsledkem poklesu estrogenu během menopauzy.

Protože se ukázalo, že v menopauze dochází spíše k nadbytku estrogenu než jeho nedostatku, osteoporóza se dnes jeví jako nezávislý důsledek dvou jevů: poklesu progesteronu a zvýšené hladiny estrogenuEstrogeny blokují aktivitu osteoblastů, které mají za úkol organizovat obnovu a tvorbu nové kostní tkáně, zatímco progesteron jejich aktivitu stimuluje.

Nadbytek estrogenu a nedostatek progesteronu pak vede k nedostatečné aktivitě existujících a tvorbě nových osteoblastů, což spouští proces osteoporózy. O estrogenu se také věřilo, že vede k prevenci osteoporózy ukládáním vápniku do kostí (řednutí kostí se vysvětlovalo nedostatkem estrogenu v menopauze, tj. sníženým ukládáním vápniku do kostí).

V posledných letech se však preukázalo, že většina žen během menopauzy trpí spíše nadbytkem estrogenu, který vede k toxickým hladinám nitrobuněčného vápniku a k ukládání vápniku do měkkých tkání, a jejich následnému zvápenatění.

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA:

Estrogenová dominance vede k tomu, že játra produkují vysokou hladinu bílkoviny známé jako tyroxín vážící globulin, který snižuje množství hormonů štítné žlázy, což znamená, že tělo má celkově méně hormonů dostupných pro okamžité využití buňkami. Progesteron naopak hamornizuje činnost štítné žlázy, v případě jeho nedostatku dochází k snížené funkci štítné žlázy, únavě, ztrátě energie a zimomřivosti.

METABOLISMUS VODY A SODÍKU:

Estrogenová dominance zhoršuje vodní hospodářství buněk a vzestup vnitrobuněčného sodíku, což vede u žen k zadržování vody a vysokému tlaku krve. Progesteron reguluje buněčný metabolizmus sodíku a vody, slouží proto na snižování krevního tlaku a jako přírodní diuretikum. Jeho nedostatek má za následek zadržování vody a hypertenzi.

METABOLISMUS CUKRU:

Progesteron pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Nadbytek estrogenu a nedostatek progesteronu narušuje homeostatickou kontrolu úrovně cukru v krvi a vede k hyperglykémii

NERVOVÁ SOUSTAVA:

Vysoká hladina estrogenu a nízká hladina progesteronu vede k narušenému vývoji myelinové pochvy, která chrání nervové buňky. Může tak způsobovat neurodegenerativní onemocnění jako je Alzheimerova nemoc a bolest nervů

PSYCHIKA A EMOCE:

Estrogen je zodpovědný za výkyvy nálad, úzkosti, deprese a chronickou únavu. Progesteron zvyšuje a podporuje zdravou emoční stabilitu, jeho nedostatek však vede k nadvládě estrogenu a narušení emoční a psychické stability

PLODNOST ŽENY A MUŽE:

Nadbytek estrogenu pocházející ze stravy a prostředí vede u muže k poklesu množství a kvality spermií a nižší produkci testosteronu (který se tvoří z progesteronu). U ženy je progesteron odpovědný za udržování sekrece endometria, která je nezbytná pro přežití embrya stejně tak, jako pro vývoj plodu během celého těhotenství. Nedostatek progesteronu vede k neplodnosti a neschopnosti embrya přežít

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM:

Nedostatek progesteronu vede k měsíc trvající vysoké hladině estrogenu, který nemůže být v druhé polovině menstruačního cyklu vystřídán progesteronem a způsobuje typické potíže premenstruačního syndromu: hněv, podrážděnost, úzkosti, křeče, napětí a bolest v prsou, bolestí hlavy.

Předpokladem úspěšné léčby hormonální nerovnováhy je porozumění jedinečnému mechanismu estrogenové dominance u každé ženy, a detailné prozkoumání její životní situace, jídelníčku a životního stylu, které můžou velkou mírou přispívat k udržení vysoké hladiny estrogenu v těle.

Léčebný program na úpravu hormonální rovnováhy by měl být vysoce individuální a sestaven zkušeným naturopatem, který zajistí, aby pacientce byla předepsaná pro ni specifická množství, kombinace a terapeutická kvalita přírodních doplňků, a aby nedošlo k jejich vzájemné interakci nebo interakci s dalšími léky, které pacientka užívá.

Hormonální rovnováha ženy je jedním z nejhlouběji zakořeněných evolučních dědičství a neoddělitelně spjata s měsíčním cyklem a přírodními procesy, a každá žena má možnost obnovit tuto hormonální rovnováhu přírodní cestou.