Jak být šťastným a úspěšným – emoční soulad

Ve vesmíru funguje zákon přitažlivosti a tak svým způsobem myšlení, aktivujeme své pocity a celá energie se převádí do činu, který se projeví v našem výsledku. Sledujte tu linii tvůrčího zákona, kterým vytváříme svůj život. Buďte si ji víc a více vědomi a volte pozitivní myšlenky, které budete vnímat jako pozitivní pocity a realizujte je v pozitivní činy a sklidíte pozitivní výsledky. Zákon přitažlivosti (setby a sklizně) je mocný a díky němu jste tvůrci. Tvůrci svého vztahu k sobě, svých schopností a potenciálu, svých vztahů a partnerství, svého majetku, peněz a bohatství, svého vztahu k přírodě, vesmíru, existenci, Bohu ….. odkryjte bohatství svých životů, jak chcete vy. 

Již dlouho rozvíjím své vědomí a společně s tisíci účastníky mých programů, kurzů a přednášek objevuji nástroje, jak propojit svůj denní život s přirozeným duchovním základem a bytím do jednoho celku. Jak mít a zároveň také být. V tomto jediném přítomném okamžiku teď a tady. Zaměřte se na tento okamžik a plně vnímejte a dejte všechny roviny vaší touhy duše, myšlenek, pocitů, chování do souladu. Jste neseni v proudu a celý vesmír se spojí, aby se tak stalo. Uvolněte svůj prostor lásce, přijetí na všech rovinách vašeho bytí. Pokud si s tím nevíte rady, hledejte cestu rozvoje. Zvu vás na přednášku k tomuto tématu na festivalu Miluj svůj život, zvu vás na všechny programy a semináře, které rezonují a jsou v souladu s vaší duší. Neztrácejte život v potlačení, odporu a strachu. Přeji nám naladění na radost, důvěru, sílu a odpovědnost. Teď a tady v lásce a souladu, jsme tvůrci.