Pohyb má sílu přetvářet a měnit

Zatancovat na hudbu různých rytmů, která vás jemně povede od pomalého k intenzivnějšímu pohybu a zpět do klidu. Tomuto nárůstu a následnému poklesu intenzity pohybu říkáme vlna a během ní se setkáte s 5 rytmy: plynutím, staccatem, chaosem, lyrikou a klidem, které na sebe plynule navazují a pro něž budete moci najít naprosto sami svůj autentický pohybový výraz. Pohyb má sílu přetvářet a měnit – nevadí, přijdete-li unavení, možná objevíte své nevyužívané zdroje energie, přijďte, i když se cítíte smutní, skleslí, podráždění – dejte své emoce do pohybu a jen sledujte, co se bude dít. Tanec vás rozohní nebo uvolní, přinese úsměv či slzy – dá příležitost naslouchat moudrosti těla, lásce v srdci, jemnosti duše či síle ducha. Tanec vám může přinést nezapomenutelný požitek a stejně tak nový prožitek sebe sama.

Tanec v 5 rytmech je založený na improvizovaném pohybu a zároveň představuje ucelené a strukturované učení. Gabrielle Roth je vytvořila na základě pozorování přirozených a běžných procesů v přírodě, v člověku, ve společnosti. Každý rytmus lze chápat jako symbol určité energie – např. staccato je symbolem mužské energie, vášně, síly, hněvu a jasnosti, otevřenosti a komunikace atd. Protože toto učení chápe člověka psychosomaticky, je tanec v 5 rytmech cestou hledání své celistvosti, při níž právě pohyb těla působí na všechny úrovně – kromě fyzické také na emocionální, mentální či spirituální – a má schopnost je měnit, a tím také léčit.