Indigo děti a dospělí

Označení indigo dostali tito lidé na základě barev aury a podle struktury energetických vzorců. V auře těchto lidí převládá indigově modrá. Je to barva čakry třetí oko, která řídí intuici, schopnost vidět auru, anděly, nadpřirozené bytosti a zesnulé milované.

Tito lidé žijí multidimenzionálně. Mají dominantní pravou mozkovou hemisféru, což znamená, že jejich nadání se týká spíše tvoření než studia umění, což souvisí s levou mozkovou hemisférou.

Indigo jsou velmi vnímaví a jasnozřiví a mají důležité životní poslání. Mají bojovného ducha, neboť jejím záměrem je vymítit staré postoje, které již nepomáhají.

Jsou zde proto, aby rozbili vládní, vzdělávací a soudní systémy postrádající jednotu. Aby tohoto cíle dosáhli, musejí být obdařeni vznětlivostí a velkým odhodláním. Lidé, kteří se vzpírají změnám a kteří uctívají konformitu, mohou tyto lidi špatně chápat.

Co jsou to indigo děti

Indigo děti jsou v esoterické kultuře popisováni jako nový druh dětí, kteří mají zvláštní duševní schopnosti a nadání. Tento koncept se poprvé objevil v 90. letech a stal se populárním mezi některými rodiči, psychologickými poradci a duchovními učiteli.

Podle příznivců jsou indigo děti označovány jako „duchovní válečníci“ a mají speciální úkoly na této planetě, jako například zlepšení kvality života na Zemi a zvýšení duchovního povědomí lidí.

Indigo děti jsou popisovány jako citlivé, intuitivní a kreativní bytosti s vysokou inteligencí a mnoha nadáními, jako jsou telepatie, telekineze a léčení.

Vědecká komunita však tento koncept nepodporuje a nepovažuje ho za vědecky ověřený. Neexistuje žádný důkaz o tom, že indigo děti jsou skutečně novým druhem lidí, ani o tom, že mají zvláštní nadání nebo schopnosti nad rámec běžné populace.

Někteří kritici dokonce označují koncept indigo dětí za nebezpečný a škodlivý pro psychické zdraví dětí, protože může vést k pocitu nadřazenosti a izolace od běžné společnosti.

TIP: Jaký je potenciál lidského mozku?