Indigo děti a dospělí

Označení indigo dostali tito lidé na základě barev aury a podle struktury energetických vzorců. V auře těchto lidí převládá indigově modrá. Je to barva čakry třetí oko, která řídí intuici, schopnost vidět auru, anděly, nadpřirozené bytosti a zesnulé milované.

Tito lidé žijí multidimenzionálně. Mají dominantní pravou mozkovou hemisféru, což znamená, že jejich nadání se týká spíše tvoření než studia umění, což souvisí s levou mozkovou hemisférou. Indigo jsou velmi vnímaví a jasnozřiví a mají důležité životní poslání. Mají bojovného ducha, neboť jejím záměrem je vymítit staré postoje, které nám již nepomáhají.

Jsou zde proto, aby rozbili vládní, vzdělávací a soudní systémy postrádající jednotu. Aby tohoto cíle dosáhli, musejí být obdařeni vznětlivostí a velkým odhodláním. Lidé, kteří se vzpírají změnám a kteří uctívají konformitu, mohou tyto lidi špatně chápat.