Potenciál lidského mozku a jeho schopností

V roce 1968 publikoval profesor Roger W. Sperry své výzkumy v oblasti potenciálu lidského mozku a jeho schopností. Mimo jiné potvrdil, že je-li aktivní levá mozková hemisféra (která má na starosti logiku, systém, čas,…), má tendenci pravá (tvořivost, intuice,telepatie) přejít do relativně klidového nebo meditačního stavu, a naopak. Profesor Sperry dostal za svůj objev v roce 1881 Nobelovu cenu. Profesorka Betty Edvyrdsová tak vytvořila ucelený systém, při kterém dokázala, že zapojením pravé mozkové hemisféry se lidem otvírají nové obzory. Zlepšuje se kreativita, představivost, intuice, paměť, rychlost rozhodování, soustředěnost a v neposlední řadě sebevědomí. „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“ je metoda, při níž člověk sám sobě dokazuje, jaký potenciál v sobě má. Během tří dnů je každý schopen nakreslit obyčejnou tužkou svůj vlastní portrét. Na začátku nemusí být žádné schopnosti ani dovednosti ohledně kreslení, či malování. Ve skutečnosti nejde jen o kreslení, jde o to, naučit se VĚRIT SÁM SOBĚ a ověřit si, že když člověk chce, dokáže cokoli. Jako je čtení či psaní naše naprostá přirozenost, je i kreslení činnost, kterou mohou umět všichni. Při kresbě vlastního portrétu pracuje člověk sám na sobě, rozvíjí svou tvořivost, sebevědomí, trpělivost, schopnost ohodnotit sám sebe, umět přijímat pochvalu, dokončovat činnost a spousta dalších věcí.