Co je to automatická kresba

Po řadu let slýchám stejnou otázku: „Co je to automatická kresba?“  Pak většinou následuje: „Je všechno, co kreslím spontánně automatická kresba? A jak to poznám?“  Po probuzeném zájmu o téma padnou dotazy: „Dá se to naučit? Co všechno umí? K čemu je vlastně dobrá?“ Takže milí přátelé, pojďme si na tyto otázky odpovědět na společně prožitém trojím setkání. Protože jsou všechny mé přednášky na nejrůznější témata vždy prožitkové, bude tomu tak i zde. Ano, povíme si teoretické informace o možnostech a technikách automatické kresby, ale především budeme pracovat s energií v nás a kolem nás, protože je to vše o tom stát se průchozím nástrojem energie, která je moudřejší, než jsme my lidičky. V dílně je vítán každý, kdo si chce zkvalitnit svůj energetický systém a tím též své zdraví.      První den nás čeká charakteristika a možnosti automatické kresby včetně práce s energií. Ukážeme si nejrůznější typy kreseb a co nám mohou předat (informace, posilující energii). Povíme si, jak odlišit čištění se kresbou od automatické kresby a naučíme se to prakticky. Toto považuji za velmi důležité – abychom nerozdávali své vykreslené stresy. Budeme pracovat s energetickou osou Nebe – Země a s energií vlastního systému. Odblokujeme si, eventuálně rozšíříme srdeční a krční čakru. Protože také léčím rukama podle systému INEH – Ezoterní léčení, na požádání ráda pomohu individuálně jak mimo, tak v průběhu této dílny. Druhý den se budeme věnovat meditaci s výměnou energie unaveného a asi i trochu zaneseného éterického těla. Zkusíte automatickou kresbu ano-ne, kresbu časové a procentuální osy. Na třetí den je naplánovaná práce s energií všech čaker, osa Nebe – Země a podobně. Zkusíte automatickou kresbu čaker, osobnosti ….      Při každém setkání máte šanci každou ukázku rovnou využít i pro zodpovězení vašich dotazů, problémů. Pojďme si tedy v praxi zkusit vše popsané. Neřešte, jestli se vám kresba zdaří. Věřím, že přinejmenším se energeticky pročistíte a posílíte. A to je přece prima.

S sebou si prosím vezměte psací podložku, papíry a fixy na kreslení.