Co je to automatická kresba

Automatická kresba je metoda umělecké tvorby. Umělec potlačuje vědomou kontrolu nad procesem tvorby a nechává nad ním vládu nevědomé mysli.

Automatická kresba je fascinující umělecký styl, který spočívá v tom, že si člověk vědomě nevybírá, co chce vytvořit, avšak nechává podvědomí, aby mu diktovalo, co má namalovat, nakreslit a vytvořit koláž. Tento druh umění nevzniká vědomým přemýšlením a plánováním. Umělec čerpá inspiraci, kreativitu, koncepty a tvůrčí činnost z nevědomé činnosti mozku a snů.

Průkopníkem automatické kresby byl anglický umělec Austin Osman Spare, který ve své knize The Book of Pleasure (1913) napsal kapitolu Automatická kresba jako prostředek k umění. Automatická kresba byla a je využívána k usnadnění přímého a nekontrolovaného výlevu nevědomých myšlenek.

Kromě toho byl výtvarný styl ovlivněn Sigmundem Freudem (1856-1939), který umění využíval ke zkoumání nevědomí. Nechával své pacienty provádět cvičení volných asociací nebo automatické kresby, aby pronikli do toho, co se odehrává pod vědomým povrchem mysli.

Ve výtvarném umění se pojmem automatická kresba nejčastěji označuje technika podvědomé kresby, při níž umělec nechává ovládnout své podvědomí. Pravděpodobně nejznámějšími malíři spojovanými s automatickou kresbou jsou Salvador Dalí (1904-1989) a Jackson Pollock (1912-56).