Vše o reklamaci dárků

Může se stát, že některý z dárků, které lidé najdou pod stromečkem, nefunguje nebo má vady. Jak řešit reklamaci dárku? Obdarovanému lze postoupit právo reklamovat. A co když dárce pořídil zboží ve výprodeji či v akci? A jak je to s darovanými poukázkami či vouchery na zboží, pokud se propásne datum jejich platnosti?

Dárky jsou nádherným projevem lásky, pozornosti a vděčnosti. Ovšem co dělat, když dárek, který člověk obdrží, nepřipadá úplně na jeho míru? Může to být nepříjemná situace, avšak naštěstí existují pravidla a postupy pro reklamaci dárků.

Reklamace dárku se nijak výrazně neliší od reklamace jiného zakoupeného zboží. Problém je v tom, že prodejce může chtít prokázat, že zboží je od něho a že je v záruce. Většinou se tak neobejde bez účtenky či přímé pomoci toho, od koho dotyčný dárek dostal.

Než se člověk pustí do reklamace dárku, je důležité zjistit, jaké zákony a politika platí v obchodě, kde byl dárek zakoupen. V některých zemích a státech platí zákony, které dárci umožňují vrátit nebo reklamovat zboží, avšak podmínky se mohou lišit. Také je nutné se ujistit, že obdarovaný má dostatek informací od dárce o nákupu, jako jsou účtenky, doklady o nákupu a záruky.

Reklamace zboží

Každý obchod má obvykle stanovenou lhůtu pro reklamaci zboží. Tato lhůta se může pohybovat od několika dnů až po několik týdnů od data nákupu. Je-li dárek zakoupen online, platí zde často delší lhůty na vrácení zboží.

Když se člověk rozhodne reklamovat dárek, je důležité přesně popsat problém. Pokud jsou nějaké důkazy, jako jsou fotografie vadného zboží, měly by se přiložit k reklamaci. To pomůže obchodu rychleji identifikovat a vyřešit problém.

Než se člověk rozhodne jít do obchodu, měl by zvážit, zda by nemělo být vhodnější kontaktovat dárce a řešit situaci s ním přímo. Dárce může být ochoten pomoci vyřešit problém, pokud ví, že je dotyčný s dárkem nespokojen.

Pokud se člověk rozhodne reklamovat dárek v obchodě, měl by dát vědět, že jde o reklamaci (osobně nebo prostřednictvím jejich kontaktního centra). Online obchody často umožňují reklamaci prostřednictvím jejich webového rozhraní.

Při reklamaci dárku se každý může setkat s několika možnostmi, jakými jsou vrácení peněz, výměna za jiný produkt nebo oprava vadného zboží. Nejvhodnější je zvolit tu variantu, která nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám člověka.

Reklamace může nějakou dobu trvat, takže nezbývá nic jiného než být trpělivý a dodržovat pokyny obchodu. Většina obchodů má zájem o spokojené zákazníky a snaží se problémy řešit co nejrychleji.

Nakonec je potřeba vždy pamatovat na ducha dárku a na to, že dárci jej dali s dobrými úmysly. I když se člověku dárek možná nelíbí nebo má nějakou vadu, měl by se pokusit zachovat ohleduplnost a vděčnost vůči dárci.

Reklamace v kamenném obchodu a na e-shopu

„Záruka či odpovědnost za vady je součástí kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím, v našem případě tedy dárcem. Právo uplatňovat reklamaci má výlučně on. V praxi většinou nikdo neověřuje, zda osoba, která reklamuje a přinese všechny doklady, byla skutečně kupujícím, často to ověřit ani nejde. Jinak je tomu ale u e-shopů, které identitu svých zákazníků znají a k reklamaci mohou vyžadovat pověření. Nejčastěji postačí účtenka či faktura,“ uvádí vedoucí právního oddělení dTestu.

Reklamace v kamenném obchodě:

 • nejlepší je začít tím, že se dárce nebo obdarovaný obrátí přím na daný obchod
 • návštěva kamenné prodejny a doložení všech potřebných dokladů (účtenka, doklad o nákupu)
 • v kamenném obchodě je možnost osobně diskutovat s prodavačem nebo zaměstnancem obchodu ohledně reklamace (popíše se problém)
 • každý obchod může mít své vlastní podmínky pro reklamaci, což může zahrnovat dobu, po kterou se může zboží reklamovat, a způsoby řešení reklamací
 • obchod může nabídnout několik možností, jak vyřešit reklamaci, včetně výměny vadného zboží, opravy, vrácení peněz nebo výměny za jiný produkt
 • většina kamenných obchodů se snaží řešit reklamace co nejrychleji a efektivněji

Reklamace na e-shopu:

 • pokud je dárek zakoupen online, měla by se kontaktovat zákaznická podpora e-shopu (prostřednictvím jejich webového rozhraní nebo telefonicky)
 • uvedou se všechny relevantní informace, jako je číslo objednávky a popis problému
 • každý e-shop má své vlastní podmínky pro reklamace, které by se měly dát najít na jejich webových stránkách (podmínky se mohou týkat doby, ve které se může zboží reklamovat, a způsobu, jakým bude reklamace vyřízena)
 • na e-shopu je obvykle možnost vrátit zboží nebo požádat o výměnu nebo vrácení peněz
 • je zapotřebí dodržovat pokyny e-shopu a mít trpělivost, protože proces reklamace může trvat nějaký čas
 • zboží připravit k odeslání jak je požadováno e-shopem, zjistit, kdo bude platit za náklady na vrácení zboží – některé e-shopy hradí tyto náklady, zatímco u jiných je to na reklamujícím

Je důležité dodržovat podmínky a postupy dané obchodem, ať už jde o kamenný obchod nebo e-shop, aby byla co největší šance na úspěšné vyřešení reklamace dárku. Obchody se snaží udržet spokojenost zákazníků, a proto jsou často ochotny spolupracovat při řešení problémů.

Postoupení práva reklamovat

Chce-li člověk předejít problémům a být dobře připraven, je nejlepší písemně postoupit obdarovanému právo reklamovat („Já, dárce, postupuji právo reklamovat na obdarovaného…“) nebo mu napsat plnou moc k uplatňování práva z odpovědnosti za vady („Já, dárce, zplnomocňuji obdarovaného, aby vyřizoval vše kolem konkrétní reklamace věci a přijímal případná plnění…“).

Postoupení práva reklamovat je proces, který může nastat, když původní kupující rozhodne předat zboží nebo dárek někomu jinému a tato osoba se později rozhodne reklamovat zboží kvůli vadě nebo problému. Právo reklamovat závisí na jednotlivých státech a místních zákonech, a může být omezeno nebo upraveno podmínkami obchodu.

Zde je několik důležitých aspektů, které by se měly vzít v úvahu ohledně postoupení práva reklamovat:

 1. Podmínky postoupení práva reklamovat: V mnoha případech může být postoupení práva reklamovat povoleno, pokud původní kupující daruje zboží někomu jinému. Nicméně je to často vázáno na to, že darované zboží nesmí být použito nebo poškozeno. Podmínky postoupení práva reklamovat se mohou lišit v závislosti na obchodu.
 2. Vstup do procesu reklamace: Když nový majitel daru rozhodne reklamovat zboží, může být povinen dodržet standardní postup reklamace, který platil pro původního kupujícího. To zahrnuje mít příslušné doklady o nákupu, jako je účtenka nebo doklad o nákupu.
 3. Povinnosti nového majitele: Nový majitel daru bude muset prokázat, že zboží má vadu nebo problém, který opravňuje k reklamaci. Může být povinen popsat vadu nebo poskytnout důkazy o ní, jako jsou fotografie.
 4. Způsoby řešení reklamace: Nový majitel daru by měl být obeznámen s možnými způsoby řešení reklamace, které může obchod nabídnout. Aby byla reklamace úspěšná, mělo by se postupovat podle pokynů obchodu.
 5. Komunikace s původním kupujícím: Je také dobrým nápadem komunikovat s původním kupujícím a informovat ho o reklamaci daru. Může být ochoten poskytnout dodatečné informace o nákupu, což je užitečné při reklamaci.

Postoupení práva reklamovat může být komplexní záležitostí, a proto je vždy dobré konzultovat situaci s právním odborníkem nebo se obrátit na zákaznickou podporu obchodu, aby se reklamující dozvěděl o platných pravidlech a postupech.

Může se stát, že reklamaci sice obdarovaný úspěšně uplatní, avšak peníze za neopravitelný výrobek přijdou na účet dárce, ze kterého bylo zboží placeno. Předejít tomu lze při sepisování reklamačního protokolu nebo právě pověřením od kupujícího.

A co když dárce pořídil dárek ve výprodeji či v akci?

Reklamace dárku zakoupeného ve výprodeji či během akce obvykle podléhá stejným pravidlům a postupům jako reklamace jiných výrobků. Nicméně, existují některé specifické aspekty, které by měli mít na paměti jak dárce, tak i obdarovaný:

 1. Záruka a doba reklamace: Pokud je dárek zakoupen ve výprodeji nebo během akce, může to ovlivnit dobu platnosti záruky a podmínky reklamace. Některé zlevněné zboží může mít omezenou záruku nebo se na ně můžou vztahovat jiná reklamační pravidla. Je důležité se s tímto seznámit před nákupem.
 2. Doklady o nákupu: Bez ohledu na to, zda byl dárek zakoupen ve výprodeji nebo na akci, je důležité, aby dárce i obdarovaný měli k dispozici všechny relevantní doklady o nákupu, jako je účtenka nebo doklad o nákupu. Tyto doklady budou nezbytné pro reklamaci.
 3. Možné omezení reklamace: Některé výrobky zakoupené ve výprodeji nebo během akce mohou být prodávány „bez možnosti reklamace“ nebo s omezenými podmínkami pro vrácení zboží.
 4. Komunikace s obchodem: Pokud obdarovaný zjistí problém s dárkem zakoupeným ve výprodeji nebo během akce, měl by se co nejdříve obrátit na obchod, kde byl dárek zakoupen. Zde by měl informovat o problému a postupovat podle pokynů obchodu ohledně reklamace.
 5. Alternativy řešení: Obchod může nabídnout několik možností řešení reklamace, včetně výměny vadného zboží, opravy nebo vrácení peněz. Obdarovaný by měl učinit rozhodnutí podle svých preferencí a potřeb.
 6. Komunikace s dárcem: Obdarovaný by měl také informovat dárce o problému a o tom, že se pokouší reklamovat dárek. Dárce by mohl být ochoten poskytnout pomoc nebo podporu při reklamaci.

I když byl dárek zakoupen ve výprodeji nebo během akce, měly by se stále respektovat platné zákony a podmínky obchodu. Důkladně se seznámit s pravidly reklamace a postupy, které daný obchod uplatňuje, aby byla co největší šance na úspěšné vyřešení reklamace dárku.

Zlevněné zboží se od toho zakoupeného kdekoliv jinde má lišit pouze cenou. „Výprodej nikdy nesmí znamenat horší služby zákazníkovi, nezbavuje ho zákonných práv, jako je možnost reklamace. Řešení případných problémů má být stejné jako kdykoli jindy. Výjimkou je pouze situace, kdy si ve slevě kupujeme vadné, kazové či poškozené zboží. To musí být zlevněno a je logické, že vada, pro kterou zákazník dostal slevu a věděl o ní od začátku, není reklamovatelná,“ vysvětluje právník.

Koupí-li si člověk například bundu se špatným zipem s tím, že si ho vymění sám, nemůže za měsíc přijít zpět a bundu vracet, protože si to s vlastní opravou rozmyslel.

Poukazy a vouchery

Poukazy a vouchery jsou běžnými formami darů nebo způsoby, jak získat slevu nebo výhodu při nákupu zboží nebo služeb. Jsou to často oblíbené dárky, protože umožňují obdarovaným flexibilitu při výběru toho, co si přejí.

Poukazy jsou obvykle tištěné nebo elektronické dokumenty, které obsahují určitou hodnotu a mohou být použity pro nákup zboží nebo služeb v konkrétním obchodě nebo podniku. Mohou mít různé formy, jako jsou papírové poukazy nebo digitální kódy.

Vouchery jsou podobné poukazům, avšak často jsou zaměřeny na konkrétní služby nebo aktivity, jako jsou vstupenky do kina, wellness procedury, zážitky nebo jídlo v restauraci. Vouchery mohou být zakoupeny v balíčcích, které zahrnují konkrétní služby.

Poukazy a vouchery jsou oblíbenými dárky, protože dárci mohou dát obdarovaným možnost výběru a přizpůsobit dárek jejich zájmům a preferencím. Dárci by měli vybírat poukazy nebo vouchery, které odpovídají vkusu nebo potřebám obdarované osoby.

U poukazu či voucheru na zboží, pozor na jeho platnost. Propásne-li se datum na něm uvedené, nemusí prodejce poskytnout nic, poukázka prostě propadne.

Ačkoliv to vypadá nefér, že prodejce peníze dostane, avšak nic neposkytne, už v minulosti rozhodl Nejvyšší soud ve prospěch prodejců a poukázku přirovnal k jogurtům. Je jen na zákazníkovi, jestli ho sní, nebo nechá datum spotřeby vypršet.

Reklamace dárků může být citlivou záležitostí, nicméně s ohledem na platné zákony a dodržování postupů obchodu se může problém vyřešit a zajistit, aby dárek skutečně vyhovoval konkrétním očekáváním.