Magická poselství mandal – jak číst

Tvorba mandal může být velmi uklidňující a terapeutickou činností. Již po staletí se používá k navození rovnováhy a harmonie v životě lidí. Mandaly lze použít jako nástroj pro sebepoznání, tvůrčí vyjádření a dokonce i jako formu meditace. Co se dá vyčíst z mandal?

Na to, jak „správně přečíst“ poselství, které daná mandala zprostředkovává, asi nelze poskytnout žádný univerzální návod. Zvláště v případě, kdy si člověk vytvořil svou osobní mandalu.

V té je totiž obsažen otisk jeho rozpoložení, emocí a celkového naladění. V symbolech a barvách zakódované vzkazy tak nejlépe pochopí člověk sám, protože pro něj je poselství mandaly přímo určeno.

V takovém případě je dobré nad hotovou mandalou tiše posedět, urovnat myšlenky a nechat mandalu pár minut působit a pouze vnímat její energii.

Přesto, že poselství mandal je individuální, existují určitá vodítka či záchytné body, které mohou v začátcích rozjímání nad hotovou mandalou pomoci. Mandala je vždy plná obsahu.

Tak, jako má specifický smysl a význam každá buddhistická a hinduistická mandala plná protnutých kružnic, čtverců i jiných náboženských či zvířecích tvarů, je i osobní mandala plná vzkazů a poselství.

Svůj význam v mandale mají nejen tvary, nýbrž i použité barvy přináší určitá sdělení.

Co jsou mandaly?

Mandala je duchovní a rituální symbol v hinduismu a buddhismu, který představuje vesmír. Z hlediska výtvarného umění je mandala složitý abstraktní design, který má obvykle kruhový tvar.

Mandaly mají obvykle jeden identifikovatelný středový bod, z něhož vychází řada symbolů, tvarů a forem. Mandaly mohou obsahovat jak geometrické, tak organické formy.

Termín „mandala“ pochází z klasického indického jazyka sanskrtu a volně se překládá jako „kruh“. Mandaly se často používají jako pomůcka při meditaci a jako nástroj duchovního vedení. Lze je nalézt v náboženském umění po celém světě.

Mandaly se vyskytují v různých náboženských a duchovních tradicích, například v křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, džinismu a taoismu.

Tvorba mandal je formou tvůrčího vyjádření a může sloužit ke zkoumání a vyjadřování vnitřních pocitů, emocí a přesvědčení. Mandaly lze také použít k zaměření pozornosti na určitý předmět nebo cíl, protože často obsahují mocné symboly duchovního růstu a osobní transformace.

Co lze z tvarů a barev mandaly?

Geometrické tvary a jiné formy

Většina mandal má zpravidla základní tvar kruhu. Kruh je v mandalách velmi důležitým tvarem a často se používá jako symbol vesmíru nebo koloběhu života. Předpokládá se, že kruhy představují propojení všech věcí a vzájemnou souvislost života a smrti.

Věří se také, že mají léčivý účinek na mysl, tělo i duši. Kruhy lze také použít jako symbol životní cesty a ukazují, jak je každý okamžik propojen s dalším.

Používání kruhu však nemusí být pravidlem. V každém obrazci se mohou objevovat i jiné geometrické tvary, jako například trojúhelník, obdélník (čtverec) nebo třeba srdce, hvězda či květina. A jaký se jim přikládá obecný význam?

Kruh, kolo – je středem všeho. Představuje vnitřní energii, dynamiku, nekonečný vesmír, harmonii, soustředění a také nitro (duši).

Trojúhelník – je symbolem vyšší harmonie, vitality, transformace. Často figuruje jako základ pro náboženské a spirituální stavby (pyramidy).

Trojúhelník obrácený vzhůru nohama (stojí na špici) – mužnost, kreativita.

Hvězda – je symbolem duchovnosti a svobody.

Srdce – symbolizuje lásku, štěstí, jednotu a také sluneční teplo.

Oko – Boží oko, JÁ.

Květina – krása, duše, přechod.

Kříž – spojitost nebe a země, života a smrti.

Duha –  propojení mezi lidmi a božstvem.

Tvary používané v mandalách jsou pečlivě vybírány tak, aby vytvářely smysluplný a vyvážený design. Každý tvar představuje něco jiného a používá se k vytvoření harmonické a klidné atmosféry.

Význam barev mandaly

Stejně jako se v životě přisuzují různým barvám různé významy (červená pro vášeň, modrá pro uklidnění, zelená pro harmonii, bílá jako symbol čistoty apod.), hrají barvy neopominutelnou roli i ve vyobrazené mandale.

Jejich významy jsou podobné jako právě v běžném životě.

Bílá –  čistota, světlo a prázdnota

Černá a šedá – obnovení, neporazitelnost, opuštění, smrt, tajemství

Červená –  vášeň, láska, síla, touha po životě, zlost, instinktivnost

Modrá –  relaxace, klid, mír, nuda, prázdnota, paralýza

Žlutá – veselost, osvícení, rozvíjení, moudrost, závist, strach, přehnaná důvěra

Zelená – růst, naděje, příroda, ambice, síla, nepoctivost

Fialová –  kouzlo, duchovnost, inspirace, melancholie, pokání, zřeknutí se, utrpení

Všechny vyjmenované charakteristiky jsou obecné a při malování osobní mandaly je potřeba zapojit kus intuice a naladění se na energii mandaly, aby člověk jejímu poselství skrytému mezi barvami a tvary dobře porozuměl.

Vytvoření mandaly – sám sobě psychologem

Mandala je forma duchovního umění, která se po staletí používá jako forma meditace, léčení a rozjímání.

Vytvoření mandaly je skvělý způsob, jak vyjádřit svou kreativitu a objevit hlubší spojení se sebou samým. Umění mandaly je neuvěřitelně všestranná forma umění, kterou lze použít k čemukoli od relaxace až po duchovní vedení.

S trochou cviku může člověk vytvořit krásná umělecká díla, která jsou skutečně jedinečná.