Během života vejdeme do interakce s množstvím lidí

Během svého života vejdeme do interakce s velkým množstvím lidí. S některými lidmi se potkáme jednou za život a s některými vytváříme interakce po velkou část svého života. Ostatní lidé na nás působí svým příkladem, svojí řečí, myšlenkami, city, emocemi i energeticky. Stejně působíme i my na ostatní lidi. Svým způsobem lze život chápat jako vzájemně propletenou hustou síť vztahů.

Každá interakce se ukládá do lidské paměti a současně ovlivňuje energetické tělo. Zážitky se jako jakési holografické obrazy (zahrnující vizuální obrazy, vůně, zvuky, chutě, dotykové vjemy, myšlenkové vzorce, pocity a emoce) ukládají do aktuální krátkodobé paměti. Z ní se nejspíš během spánku otiskují do dlouhodobé paměti.

Informace z dlouhodobé paměti jsou využívány především podvědomím, které do ní má neomezený přístup. Běžné přední vědomí má do dlouhodobé paměti omezený přístup. Získává z ní informace prostřednictvím asociací.

U některých, především traumatických zážitků, je dokonce v dlouhodobé paměti vytvářena jakási záclona, znesnadňující přístup běžného vědomí. Je to ochrana, aby člověk vůbec zvládl žít. To je důvod, proč některé události z minulosti významně ovlivňují podvědomé chování. V běžném vědomí si to však lidé neuvědomují. Takto působí především vzpomínky s velkým emočním nábojem.     

Prostřednictvím mapy života a řízené vzpomínkové asociační meditace nahlédneme do své vědomé i podvědomé paměti a pokusíme se vytvořit nový pohled na náš osobní příběh.

Mapa života je grafický nástroj, který lidem umožní propojit levou a pravou mozkovou hemisféru při pohledu na svůj příběh. Díky to u jej nově pochopí a objeví klíčové okamžiky a jejich vazby. Na základě tohoto uvědomění pak lidé najdou směřování do další části života.

Interakce mezi lidmi

Interakce mezi lidmi jsou základem našeho sociálního života. Jsou důležité pro lidské zdraví, blaho a vztahy s ostatními lidmi. Interakce mohou být pozitivní i negativní a mají vliv na to, jak se lidé cítí a jak vnímají svět kolem sebe.

Jedním z nejzákladnějších typů interakcí mezi lidmi jsou konverzace. Konverzace mohou být spontánní, nebo plánované, ale vždy jsou důležité pro vzájemné porozumění a komunikaci. Během konverzace si lidé vyměňují informace, názory a pocity, což umožňuje lépe pochopit svět kolem. Konverzace mohou také pomoci vyřešit konflikty a udržet vztahy s ostatními lidmi.

Dalším typem interakcí mezi lidmi jsou gesta a mimika. Gestikulace rukou a mimika jsou často používány k vyjádření emocí a názorů, a jsou důležité pro dorozumívání bez slov. Například úsměv může vyjadřovat radost a sympatii, zatímco zvýšený hlas může vyjadřovat vztek a frustraci. Správné použití gest a mimiky může pomoci posílit komunikaci a vyjádřit se bez potřeby slov.

Fyzický kontakt je také důležitým aspektem interakcí mezi lidmi. Fyzické kontakty, jako jsou objetí či polibky, mohou vyjadřovat lásku, přátelství a úctu. Fyzický kontakt může také snižovat stres a zlepšovat zdraví tím, že snižuje hladinu stresových hormonů v těle.

Vztahy mezi lidmi jsou také ovlivněny kulturními rozdíly. Různé kultury mají odlišné zvyky a způsoby, jakými interagují s ostatními lidmi. Například některé kultury se při konverzaci více dotýkají, zatímco jiné se spíše vyhýbají fyzickému kontaktu. Znát a respektovat kulturní rozdíly může pomoci vyhnout se nedorozumění a konfliktům.