Zažehnout únavu i frustraci keltskou hudbou

Jistě není troufalé tvrdit, že na světě snad nenajdete člověka, který by neměl rád hudbu. Samozřejmě každému uchu lahodí jiný druh hudby, ale jsou to často právě hudební tóny, které nám pomáhají překonat letargii, odstranit smutek či relaxovat. Fakt, že krásná a melodická hudba má na člověka příznivý vliv, je nepopiratelný.

Potřebujete povzbudit po náročném dni, pustit si dobrou muziku, ale nemáte zrovna náladu na žádné tvrdé populární songy? Pokud cítíte, že byste prostřednictvím hudby chtěli své duši dopřát skutečné pohlazení a navrátit se na chvíli ke kořenům, potom jste možná vhodným kandidátem právě pro keltskou hudbu.

Někdy máme chuť spíše na zklidňující relaxační tóny, jindy zase potřebujeme rozproudit krev v těle, důkladně se uvolnit (byť třebas jen spontánním tancováním u kuchyňské linky) a připadat si tak aspoň na okamžik jako „lord of the dance“.

Keltská hudba vám může dát obojí. Odpočinek i novou energii. Tato hudba s výraznými folklorními prvky totiž zná jak uklidňující melodie harfy, flétny a jemného drnkání do kytarových strun, tak naopak svěží rytmické takty bubnů, houslí, píšťal i dud.

Co je keltská hudba?

Keltská hudba je široký pojem. Můžeme do ní zahrnout všechny melodie vycházející z keltské kultury, která neodmyslitelně patří k dějinám velké části Evropy.

Ačkoli známky keltského osídlení nalezneme téměř v celé Evropě, rovněž i na našem území, samotný keltský národ je pro nás stále obestřen mnoha tajemstvími. Irsko, Skotsko, Wales, Galicie nebo Bretaň jsou pak asi nejznámějším domovem Keltů a jsou spojeny i se zrodem hudebních rytmů v duchu keltské kultury.

Paradoxní je, že o původní hudbě starých Keltů toho také dohromady moc nevíme. Jisté ale je, že ta novodobá „keltská“ hudba, má s tou původní starověkou jen velmi úzkou souvislost.

Keltská hudba v současném podání obsahuje jen menší množství původní lidové hudby, nicméně v sobě zahrnuje hudbu tradiční, duchovní, současnou i jejich směsici.

Keltové jako muzikální národ

Řecké historické prameny dokazují, že Keltové byli bezpochyby velmi muzikální národ. Je velká škoda, že nevíme, jak přesně původní keltská hudba zněla.

To se dnes už můžeme jen domnívat, neboť o formě ani reprodukci keltské hudby nebyly dosud nalezeny žádné záznamy. Podle některých dochovaných keltských odkazů si však o podobě keltské hudby určitý obrázek udělat můžeme.

Na rytinách a reliéfech starých Keltů jsou například zobrazeny rozličné dechové nástroje (trumpety) a jiné prostředky pro tvorbu zvuku a hudby, které na možný obraz keltské hudby vrhají nové světlo.

Například z rytin na keltských mincích se dozvídáme, že Keltové znali i strunné nástroje, neboť jejich vyobrazení na mincích se nápadně podobá kytaře, lyře nebo harfě. Při jednom z archeologických průzkumů v keltské pevnosti byla dokonce nalezena socha, která takovýto strunný nástroj drží v rukou.

Můžeme se rovněž domnívat, že Keltové (podobně jako jiné indogermánské kmeny) vyráběli vlastní bubny pokryté zvířecí kůží. Velmi pravděpodobná je také existence a používání flétny a jí podobných nástrojů vyrobených z kostí.

Keltská hudba a propojení s božstvím

Charakteristickým znakem keltské hudby je kombinace hudby, poezie a spirituality. Keltové jsou nám známí svým úzkým propojením s přírodou i mystickými obřady, které prováděli jejich vysoce postavení duchovní – Druidové.

Keltské písně proto často opěvovaly bohy a sílu přírody, ve kterou Keltové věřili. Také jako doprovod k přednesu těchto duchovních písní či básní se často používaly tóny hudebních nástrojů.

Hudební doprovod zejména ve formě hry na harfu se pravděpodobně používal i jako podtext k ústnímu převyprávění oblíbených hrdinských eposů. Nakonec harfa a dudy jsou znakem lidové hudby Irska nebo Skotska dodnes.

V čem je keltská hudba jedinečná?

Pokud jste někdy slyšeli keltskou hudbu, pravděpodobně jste si toho všimli – tato duchovní hudbamnoho jedinečných vlastností a stylů, které v mnoha jiných žánrech nenajdete. Zde je několik důvodů, proč je tento žánr jedinečný:

Keltská hudba se obvykle nehraje v harmonii jako v mnoha jiných druzích hudby. Hraje se spíše v souborech, přičemž melodické nástroje hrají v oktávách.

Někteří moderní keltští umělci, jako například Diane Arkenstone a její album Avalon – A Celtic Legend, produkují melodie, které jsou relaxační, duchovní a povznášející zároveň, což z této hudby činí univerzální volbu.

Moderní keltská hudba

Dnešní „keltská hudba“ je velmi v kurzu. Je však logicky připodobněna dnešním trendům a ovlivněna populární hudební scénou. Mnoho lidí si ji oblíbilo zejména z důvodu její rytmiky, melodičnosti a silné energii, která z ní vyzařuje. Existuje rovněž mnoho hudebníků, kteří „keltskou hudbu“ komponují a můžeme si také vybrat z různých typů skladeb.

Zároveň nelze popřít, že v průběhu staletí došlo k určité „romantizaci“ celé keltské kultury. Možná to bylo s Kelty úplně jinak, než jaký obrázek jsme si udělali z těch několika málo dochovaných pramenů. A naše dnešní romantické představy, které jsme si o životě Keltů vytvořili, tak mohou být pravdě na míle vzdáleny.

Bude to ale někomu vadit? Někdy není důležité znát pravdu za každou cenu. A třeba právě u tajemných Keltů se tak můžeme těšit z jejich úžasného hudebního odkazu a oddat se spirituálním výšinám i v dnešní uspěchané době.

Jedinečná směs hudby, která je ideální pro každého posluchače

Pokud jde o některé hudební žánry, mnohé z nich jsou poměrně černobílé – buď je posloucháte, nebo ne. Keltská hudba je však natolik rozmanitá, že se v různých variacích najdou různé typy lidí.

Stejně jako v moderní lidové hudbě keltští hudebníci často opouštějí tradiční a formální styl a místo toho volí variantu, která zahrnuje inovativní zvuky, jako jsou ty, které vydávají Uilleannovy píšťaly, píšťaly, housle nebo irská flétna. Existuje mnoho způsobů, jak tuto duchovní hudbu míchat a kombinovat, aby vznikl zcela jedinečný zvuk. To je jeden z důvodů, proč je keltská hudba tak oblíbená a ceněná po celém světě.