Jak se nezbláznit z parkování?

Jak známe z autoškoly, příčné nebo šikmé parkování, to je pohoda. Ale když máme zaparkovat podélně v řadě za sebou stojících aut, vstávají většině z nás vlasy na hlavě. A když k tomu připočítáme rizika parkování, jako jsou krádeže… Přitom není nutné se ničeho děsit, pokud se držíme určitých pravidel, jsme svědomití a praktičtí.

Při parkovacím manévrování s autem není až takový problém si uvědomit, kam točit volantem. Větším oříškem je pomalu se pohybovat.

Nebuďte zbrklí, nenechte se tlačit časem ani nedočkavými spolujezdci – parkujte pomalu. Zpočátku cvičte pohyb na zpátečku pouze na volnoběh, dokud se nenaučíte regulovat rychlost spojkou. Když spojku pouštíte, auto se zrychluje. Když ji přišlapujete, auto se zpomaluje. Spojka se drží v záběru – auto udržuje standardní rychlost, nebo spíše pomalost.

Tedy klíčem k úspěchu je ovládnout tuto „šnečí jízdu“. Zůstaňte v klidu, jediný, kvůli komu byste měli spěchat, je vůz policie nebo sanitka s rozsvícenými majáčky.

Výchozí pozice, levý a pravý oblouk

S autem si najeďte tak, aby bylo na stejné úrovni jako vozidlo, které stojí před vaším parkovacím místem. Mezi vaším a sousedním vozem by měla být mezera 0,75 – 1 m, zbytečně se na něj nelepte a neodírejte mu lak.

Před vlastním parkováním ještě zkontrolujte, že za vámi nikdo nejede, případně neprochází – opatrnosti není nikdy dost. Ze základní pozice vytočte volant co nejvíce doprava. Zařaďte zpátečku a začněte velmi pomalu couvat. Tím se začnete jakoby obtáčet okolo vozidla vedle vás. Pokračujte, dokud s ním vaše auto nebude svírat úhel 45° a pak zastavte.

Teď volant otočíte pro změnu úplně doleva a začnete opět pomalu couvat. Jako zázrakem se vaše auto postupně dostává do pozice rovnoběžné s chodníkem! V této pozici zastavte, ale nechte ještě běžet motor.

Pak ještě finální ladění. Aby auta před vámi i za vámi mohla pohodlně a bez škrábanců vyjet, popojeďte si malinko dopředu (nebo dozadu) tak, aby zpředu i zezadu byly dostatečně velké mezery. Doporučuje se alespoň 1 metr.

Můžete-li platit, šetřete čas a nervy

Majitelé aut ve většině velkých měst – v Praze to platí násobně – musí mít silné nervy a každý den hledat skulinku, kde by se dalo zaparkovat. Anebo si zaplatit své místo na některém ze soukromých parkovišť. Placená parkoviště už dávno neslouží jen k výběru peněz, ale mají především funkci regulační.

Ulice v centru Prahy vznikaly ve středověku a v té době nikdo nepočítal s tím, že budou existovat auta. Ulice jsou tedy úzké, a i když právě to vytváří jistou malebnost Prahy, nese to se sebou i nutnost regulovat parkování. Pocho­pitelně je placené parkoviště dalším z výdajů na auto, které nejsou nijak nízké.

Nicméně každý řidič by si měl spočítat, zda se mu vyplatí trávit čas hledáním volného bezplatného parkovacího místa. Například parking Indigo na hlavním nádraží Praha je na strategickém místě (metro) a vzhledem k počtu stání není problém najít volné místo. Místo si zde můžete také předplatit včetně rezervace, stejně jako třeba na Indigo parkovištích Nádraží Smíchov a Nádraží Holešovice.

Nepodceňujte pojištění

Nejvyšší podíl škod z havarijního pojištění je způsoben havárií (84 %), z toho neuvěřitelných 45 % nastane při parkování nebo je způsobeno na zaparkovaném vozidle. To jsou čísla, která jasně dávají tušit, jak jsou nehody právě při parkování časté. I přesto se řada řidičů mylně domnívá, že jim se nemůže nic stát a pojištění si nesjednají.

Následky tohoto přístupu však pro ně mohou být téměř likvidační. Pokud nemají povinné ručení, hrozí jim vysoké sankce a pokuty. Zároveň se vystavují značnému riziku, že s nepojištěným vozidlem způsobí škodu. V případě, že při ní dojde k újmě na zdraví, může se výše škody vyšplhat až k desítkám miliónů korun. V konečném důsledku pak zaplatí tuto škodu poškozenému sám nepojištěný viník nehody.

Nejsou výjimečné ani škody na vozidlech v důsledku vandalismu. Že může jít o velmi vysoké částky, dokládá tento případ z archívu pojišťoven: Majitelka 4 roky starého vozidla Volkswagen Passat našla své vozidlo ráno probodané ostrým předmětem. Poškozeny byly všechny díly karoserie a většina z nich neopravitelná. Díly, které nebyly probodnuty, byly prokopnuty či jinak znehodnoceny.

Vyčíslená škoda dosáhla částky 185 452 Kč. Vzhledem k 5% spoluúčasti bylo majitelce vozu poskytnuto pojistné plnění ve výši 176 179 Kč. Roční pojistné na toto vozidlo činilo 15 588 Kč

Nepodceňujte riziko krádeže

Výběrem vhodného parkovacího místa a samozřejmě i zabezpečením svého vozu výrazně snižujete riziko jeho krádeže. V případě škod, které kryje havarijní pojištění, jde o velmi významné částky. Mezi nejvyšší patří škody způsobené krádeží vozidel.

Podle statistik ministerstva vnitra bylo v roce 2014 zjištěno v ČR celkem 8720 krádeží aut. Na Prahu připadá celkem čtvrtina krádeží, což dělá z hlavního města bezkonkurenčně nejvíce rizikovou část republiky.

Dalším rizikovým faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost krádeže kdekoliv, je i vlastní chování vlastníků vozidel. Často jsou krádeže umožněny banálním opomenutím uzamčení vozidla, ponecháním klíčů ve vozidle nebo ponecháním věcí ve vozidle na viditelném místě (mobilní telefony, notebooky, navigace, autorádia, oděvy, zavazadla), lyže či jízdní kola na střeše vozidla apod. 

Počítejte s nejhorším

Podle zkušeností z pojišťoven je u více než 65 % nahlášených nehod chybně zdokumentován průběh nehody. Počítejte s tím, že i přes veškerou vaši snahu a opatrnost, se vám může nehoda přihodit a udržujte se v obraze – měli byste znát postup, co v případě nehody dělat, a sledovat legislativní změny.

V případě, že je výše škody vyšší než 100 tisíc korun, je nezbytné přivolat dle platné legislativy Policii ČR. Pokud se tak nestane, může se likvidace pojistné události výrazně zkomplikovat. Pokud má účastník nehody o výši škody pochybnosti a nedokáže ji s jistotou odhadnout, pak je vždy lepší policii přivolat.

V každém případě je důležité zajistit vždy dostatečné množství důkazních materiálů (fotografie, svědecké výpovědi), zejména řádně zdokumentovat nehodu na příslušném formuláři “Záznam o dopravní nehodě“. Chybně postupují i motoristé tím, že nekontaktují asistenční službu vlastní pojišťovny, ale podléhají nabídce náhodné odtahové služby, aniž by se zajímali o podmínky poskytnuté pomoci.

Vždy řádně zdokumentujte dopravní nehodu, zajistěte svědecké výpovědi a co nejvíce fotodokumentace. Obracejte se výhradně na asistenční službu své pojišťovny. Urychlíte tak proces likvidace pojistné události.