Základy sušení léčivých rostlin

Sušení musíme věnovat velkou pozornost, protože právě zde se většinou rozhoduje o tom, zda získaná droga bude kvalitní nebo znehodnocená. Z rostlin – třeba jen při mírném nedodržení zmíněných zásad – už nikdy a nijak kvalitní drogu nezískáme.

Dále se nedoporučuje úprava (řezání, drcení, lámání) bylin před jejich usušením. To se provádí jen s bylinami suchými, pomocí různých zařízení, nožů, speciálních řezaček apod.
Pro sušení bylin by mělo platit několik následujících zásad:

  • Máme-li možnost, použijme umělé teplo při zajištění dostatečného proudění vzduchu. Optimální teplota při sušení se pohybuje od 30°C do 45°C a tuto hranici by neměla překročit. I zde ovšem platí zákon individuality. Sušíme-li přirozeným teplem, volíme podle možnosti prostory s mírným prouděním vzduchu (průvanem).
  • Není-li to výslovně předepsáno, sušíme byliny ve stínu, v tenké vrstvě, nejlépe na čistých papírech, ale pokud možno ne na zemi, která jednak obsahuje vždy nějakou vlhkost a jednak na změny vlhkosti citlivě reaguje. Velmi vhodné je použití sítových stojanů, které umožňují proudění vzduchu nejen nad, ale i pod sušenými bylinami. Velmi vhodné je sušení na šňůře, ve věchtech, kyticích a svazcích.
  • Sušení urychlíme obracením sušeného materiálu asi ve dvou třetinách sušicí doby, ale můžeme obracet i častěji. Obracíme opatrně, abychom drogu zbytečně nedrolili.
  • Dokonalé usušení drogy kontrolujeme tak, že zhruba 50 g sušené drogy dáme do igelitového sáčku a ten pevně uzavřeme. Jestliže se do pěti hodin na stěnách sáčku objeví jemný opar z kondenzovaných vodních par, není sušení ještě u konce.
  • Při sušení musíme počítat s výrazným úbytkem hmotnosti sušeného materiálu. Tato ztráta se vyjadřuje tzv. sesýchacím poměrem. Ten je u kůr a kořenů 1:3 až 1:4, u listů a natí 1:5 až 1:6, u květů 1:7 až 1:8, u plodů podle okolností až 1:10. Samozřejmě i zde jsou možné výjimky, například šípky sesýchají v poměru 2:7.
  • Jestli při sušení droga zhnědne nebo dokonce zčerná, jde o hrubé znehodnocení a takovou drogu musíme vyřadit. Chyba byla v každém případě ve špatném sušení, nebo šlo o předchozí zapaření.
  • Velice doporučujeme, zejména u drogy pro vlastní potřebu, sušené v menším množství, provádět sušení v pyramidě. Používá se pyramida, jejíž rozměry jsou dány základním vzorcem a = 1/2 π.v , kde a je délka strany základny a v výška pyramidy.

Pyramida se nasměruje stranami sever – jih – západ – východ a byliny se ukládají v jedné třetině její výšky. Osa uloţených bylin musí kopírovat směr jih – sever, přičemž vrcholy natě (květy) by měly ležet na severu. Prostředí pyramidy je absolutně sterilní, nevznikají jedovaté kysličníky někdy při sušení obvyklé a navíc byliny bezpečně uschnou i při velké relativní vlhkosti v místě uložení pyramidy.